Rezultate financiare preliminare 2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2018

 

SIF Banat-Crisana prezinta rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Activele totale detinute de SIF Banat-Crisana la 31 decembrie 2018, in valoare de 2.455,5 mil. lei, au scazut cu 1,3% fata de anul 2017, ca efect al reducerii valorii juste a unor titluri financiare din portofoliu (in principal participatiile in societatile din sectorul financiar si cel energetic), ca efect al evolutiei nefavorabile a pietei locale de capital, pe fondul modificarilor legislative de la finalul anului 2018. 

In cadrul activelor totale, ponderea determinanta o detin activele financiare, de 99%, la nivelul anului 2018, cuprinzand in principal activele financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (detineri in filiale si entitati asociate, obligatiuni la filiale si unitati de fond) si activele financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni si obligatiuni corporatiste). Activele financiare prin alte elemente ale rezultatului global se evalueaza la valoarea justa prin conturile de capitaluri in baza preturilor de piata existente pe o piata activa sau in baza evaluarilor efectuate de evaluatori autorizati.

Structural, pozitia Active financiare la valoare justa prin profit si pierdere a crescut fata de anul 2017 ca efect al:

-      Reclasificarii filialelor eliminate din perimetrul de consolidare, ca efect al aplicarii prevederilor IFRS 10 referitoare la entitatile de investitii incepand cu exercitiul financiar 2018, din categoria Activelor financiare disponibile pentru vanzare (pana la 31 dec. 2017 – conform IAS 39) in cea a Active financiare la valoare justa prin profit si pierdere (incepand cu 01 ianuarie 2018 – conform IFRS 9);

-      Reclasificarii obligatorii a investitiilor in unitati de fond din categoria Activelor financiare disponibile pentru vanzare (pana la 31 dec. 2017 – conform IAS 39) in cea a Active financiare la valoare justa prin profit si pierdere (incepand cu 01 ianuarie 2018 – conform IFRS 9);

-      Activitatii investitionale din anul 2018, prin dezinvestirea din anumite plasamente evidentiate in categoria Activelor financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global si efectuarea de plasamente in instrumente financiare recunoscute ca Active financiare la valoare justa prin profit si pierdere.

Datoriile totale sunt sub nivelul celor existente la finele anului 2017, in principal ca efect al diminuarii impozitului pe profit amanat aferent rezervelor din evaluarea la valoarea justa a titlurilor si al transferului impozitului amanat in cadrul impozitului curent, concomitent cu transferul rezervei de valoare justa aferenta dezinvestitiilor din active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global in cadrul rezultatului reportat.

La 31 decembrie 2018, valoarea capitalurilor proprii este de 2.324 mil. lei, cu 1,4% peste nivelul existent la finalul anului precedent, cu urmatoarele precizari:

-      Cresterea Profitului acumulat fata de 2017 este efectul conjugat al transferului acumularii de valoare justa aferenta filialelor si plasamentelor in unitati de fond reclasificate incepand cu 2018 (din cadrul rezervelor in cadrul rezultatului reportat) respectiv al profitului net al  anului 2018, inclusiv castigul din tranzactii recunoscut direct in cadrul rezultatului reportat;

-      Cresterea Altor rezerve este rezultatul alocarii profitului net al anului 2017 in cadrul rezervelor, ca surse proprii de finantare a activitatii;

-      Pozitia Diferente din modificarea valorii juste aferente activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global a scazut fata de finalul anului 2017 in principal ca efect al transferului valorii juste acumulate aferente investitiilor in filiale si unitati de fond si al inregistrarii diferentelor nefavorabile de valoare justa la 31 decembrie 2018.

Veniturile din dividende, dobanzi si alte venituri preliminare la 31 decembrie 2018 sunt in suma de 114,9 mil. lei, cu 35,3% peste cele realizate in anul 2017. Cresterea volumului acestora se datoreaza in principal majorarii volumului dividendelor incasate de la participatiile bancare ale Societatii.

Castigul din investitii in exercitiul financiar 2018 a fost afectat negativ de evolutia nefavorabila a plasamentelor recunoscute la valoare justa prin profit si pierdere, conform prevederilor IFRS 9.

Alte cheltuieli operationale includ cheltuielile de functionare, sunt in usoara scadere fata de nivelul realizarilor anului precedent.

Profitul net preliminar al exercitiului financiar 2018 este de 77,2 mil. lei, in crestere cu 11% fata de rezultatul anului precedent, in principal ca efect al majorarii volumului veniturilor din dividende. 

Pozitia Alte elemente ale rezultatului global include modificari ale valorii juste aferenta activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (suma neta transferata in profit sau pierdere si variatia neta a valorii juste), fiind in scadere fata de anul precedent in principal ca efect al deprecierii accelerate a valorii juste a portofoliului de active financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global cotate la Bursa (participatiile in banci si societati din energie), in cursul lunii decembrie 2018.

 

Rezultatele financiare preliminare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2018 sunt disponibile pentru public si investitori pe website-ul societatii, la adresa www.sif1.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Relatia cu Investitorii, telefon / fax:
0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: [email protected]

 

Va rugam sa accesati linkul de mai  jos pentru a vizualiza Rezultatele financiare preliminare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2018.