Rezultate financiare preliminare 2018 - modificare Raport romana

M MedLife S.A.

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 18.02.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Rezultate preliminare aferente anului financiar 2018 - modificare Raport in limba romana

Grupul MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind modificarea versiunii in limba romana a Raportului preliminar anual 2018 (modificarea vizeaza eliminarea documentului cu track changes)

 

 

Mihail Marcu

Director General