Rezultate financiare preliminare 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

                                

           Catre:      Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                         Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 14 februarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE “TRANSELECTRICA” S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2019

Raportarea include:

-               Raportul preliminar cu privire la activitatea CNTEE “Transelectrica” S.A. in perioada ianuarie-decembrie 2019

-               Situatii Financiare Separate Preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2019

In anul 2019 Compania a realizat un profit de exploatare in crestere cu 25% fata de anul 2018 pe fondul diminuarii cu 13% a costurilor totale

operationale (incusiv amortizarea) compensand scaderea cu 12% a veniturilor operationale.

Segmentul activitatilor cu profit permis: Pe zona principala a activitatilor de baza (transport si dispecerizare SEN) in anul 2019 comparativ cu anul 2018, cresterea veniturilor totale si a tarifului mediu pentru serviciul de transport nu au atenuat efectul scaderii cu 2% a EBITDA, scadere datorata in principal cresterii preturilor medii de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport, precum si de impactul OUG 114/2014, EBITDA fiind astfel negativ influentata in anul 2019.

Veniturile din transport si alte activitati pe piata de energie au inregistrat o crestere ( +1%) pe fondul cresterii tarifului mediu de transport realizat  (+2%) practicat in 2019 fata de 2018 si a cresterii cu 2,5 mil. lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorari fiind determinate in principal de cresterea  tarifelor reglementate aplicabile perioadei de raportare.

Anul 2019 a fost unul dificil, caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, in special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din retea (CPT) semnificativ mai mari cu 12%,  in conditiile in care nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic fata de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,27% in 2019 fata de 2,47% in 2018).

Segmentul activitatilor cu profit zero: In 2019  inregistreaza un rezultat negativ dar in evolutie pozitiva fata de anul 2018 (-22 mil lei in 2019 fata de -40 mil lei in 2018) determinata de veniturile din serviciile de sistem tehnologice care au inregistrat o crestere usoara in procent de 3% si de cresterea tarifului mediu reglementat aprobat de ANRE. Incepand cu 01.07.2019  tarifele aplicate de Companie s-au modificat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 81/24.06.2019 (13,05 lei/MWh, fata de 10,44 lei/MWh tarif prevazut in Ordinul ANRE nr.108/2018).

 

U.M.

2019

2018

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

55,34

55,78

▼ 0,8%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

1.220

1.180

▲ 3%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,82

17,46

▲ 2%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

1.082

1.070

▲ 1%

EBITDA

[mil lei]

429

440

▼ 2%

Amortizare

[mil lei]

280

298

▼ 6%

EBIT

[mil lei]

149

142

▲ 5%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(22)

(40)

▲ 44%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

126

101

▲ 25%

Profit net

[mil lei]

104

81

▲ 28%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

57,5

58,2

▼ 1%

Productie neta interna

[TWh]

56,0

60,7

▼ 8%

Export

[TWh]

4,0

5,4

▼ 25%

Raportul preliminar  cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in anul 2019 si Situatiile Financiare Interimare Separate Preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2019 sunt disponibile incepand cu data de 14 februarie 2020, dupa cum urmeaza:

· online, pe website-ul Companiei, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv  https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2019;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti si la linkul de mai jos:

Catalin NITU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea-Mihaela MIU

Membru Directorat