Rezultate financiare preliminare 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2019 neauditate.

Principalii indicatori economici si financiari preliminati la 31 decembrie 2019, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2018 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea

Realizat 2018

Preliminat 2019

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.608.437

1.575.558

-2%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

235.427

324.688

38%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

405.794

851.696

110%

4.

Venituri financiare

46.844

48.536

4%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.046.952

1.178.853

13%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

235.427

324.688

38%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

405.794

851.696

110%

8.

Cheltuieli financiare

25.449

29.018

14%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

582.880

416.223

-29%

 

·         din exploatare

561.485

396.705

-29%

 

·         din activitatea financiara

21.396

19.518

-9%

10.

Impozitul pe profit

87.205

66.744

-23%

11.

PROFITUL NET

495.675

349.479

-29%

Valori exprimate in *mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 2% fata de realizarile din anul 2018, inregistrandu-se o scadere de 32.879 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§  veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 61.286 mii lei din cauza:

- tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,54 lei/MWh, cu o influenta negativa de 83.934 mii lei;

- cantitatii de gaze transportate mai mare fata de anul 2018 cu 6.450.960 MWh, cu o influenta pozitiva de 22.647 mii lei, detaliata pe categorii de consumatori astfel:  

 

 

12 luni 2018

12 luni 2019

Diferente

Cantitate transportata pentru consumatori directi

MWh

60.559.629

69.513.278

8.953.649

Mii mc

5.672.485

6.147.306

474.821

Cantitate transportata pentru distributii

MWh

78.605.004

76.102.315

-2.502.689

Mii mc

7.303.436

7.080.195

-223.241

Total*)

MWh

139.164.633

145.615.593

6.450.960

Mii mc

12.975.921

13.227.501

251.580

*) cantitatea transportata pentru care se factureaza serviciile de transport

Scaderea tarifelor in anul 2019 fata de anul 2018 se datoreaza in principal:

- scaderii venitului aprobat in anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) fata de venitul aprobat in anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) in principal pe seama diferentelor de ajustare a venitului in anul gazier 2018-2019 (componenta de redistribuire a sporului de eficienta, componenta de corectie a venitului total, etc);

- scaderea tarifului volumetric este datorata si prevederilor Ordinului presedintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului presedintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune cresterea cu 5% anual a proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, pana la nivelul de 85% si respectiv scaderea proportiei in care venitul aprobat se recupereaza prin aplicarea tarifului volumetric. In anul gazier 2018-2019 componenta variabila a venitului total care sta la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total in timp ce in anul gazier 2019-2020 a scazut la 25% din venitul total;

- la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de catre ANRE in categoria costurilor preluate direct si implicit in venitul reglementat.

§  veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 75.464 mii lei datorita:

- tarifului de rezervare a capacitatii mai mare cu 0,08 lei/MWh, cu influenta pozitiva de 28.611 mii lei;

- capacitatii rezervate mai mari cu 20.335.403 MWh, cu influenta pozitiva de 46.854 mii lei;

§  veniturile din transportul international al gazelor naturale mai mari cu 3.316 mii lei datorita aprecierii monedelor de derulare a contractelor;

§  alte venituri din exploatare mai mici cu 50.372 mii lei din cauza inregistrarii in anul 2018 a veniturilor din despagubiri, ca urmare a exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractelor de transport gaze naturale incheiate in urma derularii procesului de capacitate incrementala avand ca obiect alocarea de capacitate incrementala.

Veniturile din activitatea de echilibrare au inregistrat o crestere de 89.261 mii lei pe seama urmatorilor factori:

- cantitate mai mare cu 1.068.387 MWh cu influenta favorabila de 114.764 mii lei;

- pret de tranzactionare mai mic cu 7,82 lei/MWh, cu o influenta negativa de 25.503 mii lei.

Veniturile din activitatea de constructii mai mari cu 445.902 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta pozitiva de 1.692 mii lei datorita cresterii veniturilor din diferente de curs valutar.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 13% fata de anul 2018, nivelul acestora fiind cu 131.901 mii lei mai mare.

Societatea a inregistrat economii de 6.215 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  cheltuieli cu intretinere si transport: 6.075 mii lei;

§  cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli: 140 mii lei.

S-au inregistrat depasiri de 138.116 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§  cheltuieli cu consumul tehnologic: 1.185 mii lei, din cauza a doi factori:

- cantitatea de gaze naturale destinata consumului tehnologic mai mica fata de realizari an 2018 cu 162.493 MWh, cu o influenta pozitiva de 13.417 mii lei;

- pretul mediu de achizitie preliminat mai mare fata de anul 2018 cu 21,31 lei/MWh cu o influenta negativa de 14.602 mii lei;

§  cheltuieli cu materiale auxiliare si alte cheltuieli materiale: 7.233 mii lei;

§  cheltuieli cu personalul: 28.434 mii lei;

§  cheltuieli cu amortizarea: 6.630 mii lei;

§  cheltuieli cu redevente: 256 mii lei;

§  cheltuieli cu impozite si taxe: 32.248 mii lei, urmare introducerii contributiei banesti de 2% din cifra de afaceri, conform art.78 din OUG nr.114/2018;

§  alte cheltuieli de exploatare: 62.131 mii lei, in principal pe seama constituirii ajustarilor pentru deprecierea activelor curente, care inregistreaza o crestere de 54.968 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 3.569 mii lei in principal pe seama cresterii cheltuielilor din diferente de curs valutar.

Comparativ cu realizarile anului 2018 profitul brut preliminat pentru anul 2019 este mai mic cu 29%, respectiv cu 166.657 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare preliminate pe anul 2019 au fost intocmite conform IFRS-UE, si nu sunt auditate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION