Rezultate financiare preliminare 2019

M MedLife S.A.

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 21.02.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea rezultatelor financiare preliminare 2019

(perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 21.02.2020, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Anuale, sunt disponibile rezultatele financiare preliminare  pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2019.

De asemenea, rezultatele financiare preliminare pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2019 pot fi consultate si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la urmatoarele adrese: [email protected] / [email protected] (Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii).

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2019 s-a ridicat la  967.380.197 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 12 luni ale lui 2018 cu 21,7%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Vanzari Corporative si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2018 si 2019.

Alte venituri operationale inregistreaza o scadere de 22,6% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2018, ajungand la 7.616.873 RON la 31 decembrie 2019.

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 918.625.763 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019, reprezentand o crestere de 19,9%, sau 152.611.346 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2018. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,2% in 2018 si 94,2% in 2019.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 46,8% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019, comparativ cu perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, de la  38.393.309 RON in 2018 la 56.371.307 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2019.

Pierderea financiara a crescut in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019 cu  12.791.931 RON, de la 14.559.427 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018, la o pierdere de 27.351.358 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2019.

Rezultatul net inregistrat in 2019 a crescut cu 4.036.621 RON, comparativ cu 2018, de la un profit de 16.782.637 RON in 2018 la un profit de 20.819.258 RON in 2019. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2019 insumeaza 989.475.024 RON si o EBITDA ajustata de 166.607.714 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE PRELIMINARE.

 

Analiza Bilantului Consolidat

Active imobilizate insumeaza 800.717.691 RON la 31 decembrie 2019, inregistrand o crestere de 210.543.244 RON sau 35,7% comparativ cu 31 decembrie 2018. Cresterea este in principal influentata de achizitiile efectuate in 2019, precum si de adoptarea standardului IFRS 16.

Activele curente cresc cu 47.474.409 RON sau 29,0% de la 163.919.759 RON in 2018 la 211.394.168 RON la 31 decembrie 2019.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 59.916.294 RON, sau 32,9%, de la 182.223.386 RON in 31 decembrie 2018, la 242.139.680 RON in 31 decembrie 2019.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 166.226.310 RON, sau 44,1%, de la 376.561.576 RON la 31 decembrie 2018 la 542.787.886 RON la 31 decembrie 2019. Cresterea este datorata finantarii achizitiilor de companii finalizate in 2019, precum si implementarea standardului IFRS 16.

 

Indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2019

 

  Perioada incheiata la
Indicatorul lichiditatii curente 31 Decembrie 2019
       
Active curente       211,394,168 =       0.62
Datorii curente       342,530,945
       
       
       
  Perioada  incheiata la
Indicatorul gradului de indatorare 31 Decembrie 2019
       
Capital imprumutat       442,396,620 = 219%
Capital propriu       202,177,219
       
Capital imprumutat       442,396,620 = 68%
Capital angajat       651,223,839
       
       
       
  Perioada  incheiata la
Viteza de rotatie a debitelor clientii 31 Decembrie 2019
       
Sold mediu clienti         88,997,904 =     33.12
Cifra de afaceri x 90/180/360       967,380,197
       
       
       
  Perioada  incheiata la
Viteza de rotatie a activelor imobilizate 31 Decembrie 2019
       
Cifra de afaceri       967,380,197 =       1.21
Active imobilizate       800,717,691
       

 

Principalii indicatori operationali la 31 decembrie 2019

 

Linie de afaceri Informatii  12 luni perioada incheiata
31 decembrie, 31 decembrie,
2019 2018
Clinici Venit      295,465,223          233,339,171
Clinici Vizite             1,861,419                 1,478,211
Clinici Venit mediu                    158.7                        157.9
Stomatologie Venit        59,817,358             44,733,559
Stomatologie Vizite                123,349                    102,714
Stomatologie Venit mediu                    484.9                        435.5
Spitale Venit      221,198,932          167,320,772
Spitale Pacienti                  82,683                      75,031
Spitale Venit mediu                 2,675.3                     2,230.0
Laboratoare Venit      154,135,274          134,680,878
Laboratoare Analize             5,905,490                 5,666,665
Laboratoare Venit mediu                      26.1                          23.8
Vanzari Corporative Venit      183,514,802          169,171,271
Vanzari Corporative PPM                705,380                    649,292
Vanzari Corporative Venit mediu                    260.2                        260.5
Farmacii Venit        39,341,136             36,111,885
Farmacii Clienti                250,717                    269,737
Farmacii Venit mediu                    156.9                        133.9
Altele Venit        13,907,472               9,205,325