Rezultate financiare preliminare 2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate financiare preliminare pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

 

 

 

CONPET SA a realizat in anul 2019 o cifra de afaceri de 407,82 mil. lei, in crestere cu 5,9% fata de nivelul realizat in anul 2018 si cel bugetat pentru anul 2019.

Profitul net realizat in perioada ianuarie - decembrie 2019 de 57,57 mil. lei este in crestere cu 13,77 mil. lei (31,4%) fata de prevederile bugetare si cu 3,11 mil. lei (5,1%) mai mic fata de anul 2018.

La 31.12.2019, veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 5,7% fata de anul 2018 (442,56 mil. lei:2019 de la 418,71 mil.lei:2018), urmare a cresterii veniturilor din transport cu 5,6% (402,02 mil.lei 2019 de la 380,58 mil. lei 2018). Comparativ cu prevederile bugetare, veniturile din exploatare au crescut cu 5,6%.

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2019 au inregistrat o crestere cu 8,1% fata de nivelul din perioada similara a anului 2018 (2019: 381,14 mil. lei, 2018: 352,47 mil. lei) determinata

in principal de cresterea preturilor la materiale, energie electrica, gaze naturale, servicii de transport pe calea ferata, precum si a cresterii cheltuielilor de personal.

Depasirea programului de transport (631 mii tone) a condus la costuri peste nivelul bugetat cu 2,6% (redeventa, cota de modernizare, servicii de transport pe calea ferata).

 

Profitul din exploatare realizat in anul 2019, de 61,41 mil. lei a inregistrat o crestere de 29,1% (13,85 mil. lei) fata de buget, influentand favorabil si indicatorul EBITDA care a atins nivelul de 108,26 mil.lei. Comparativ cu anul 2018, profitul din exploatare a scazut cu 4,83 mil lei influentand negativ si nivelul EBITDA cu 2,49 mil lei (2,2%).

 

 

 

Rezultate financiare

 

Indicatori (mii lei)

An

 2019

BVC 2019

An  2018

Variatie (%) 2019/

BVC

Variatie (%)

2019/2018

Trim. IV 2019

Trim.IV 2018

Variatie (%)

 trim.IV 2019/2018

Cifra de afaceri neta

407.822

385.257

385.140

5,9%

5,9%

103.620

101.448

2,1%

Venituri exploatare

442.556

419.074

418.711

5,6%

5,7%

112.569

110.093

2,2%

Cheltuieli exploatare

381.142

371.510

352.471

2,6%

▲8,1%

104.650

91.900

13,9%

EBITDA

108.256

93.467

110.741

15,8%

2,2%

20.125

29.398

31,6%

Profit exploatare (EBIT)

61.414

47.564

66.240

29,1%

7,3%

7.919

18.193

56,5%

Venituri totale

450.429

424.424

424.173

6,1%

6,2%

114.503

111.790

2,4%

Cheltuieli totale

381.216

371.600

352.482

2,6%

8,2%

104.672

91.904

13,9%

Profit brut (EBT)

69.213

52.824

71.691

31,0%

3,5%

9.831

19.886

50,6%

Profit net

57.568

43.803

60.676

31,4%

5,1%

7.490

16.958

55,8%

 

 

Situatiile financiare preliminare intocmite la data de 31.12.2019 nu sunt auditate.

 

 

 

 

Director General

ing. Chis Timur - Vasile

 

 

 

 

 

Director Economic

ec. Toader Sanda