Rezultate financiare preliminare 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE la 31.12.2019

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in anul 2019 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2019.

Activele societatii, la data de 31.12.2019 (conform Regulamentului ASF nr. 9/2014), au o valoare de 2.389.209.825 lei, in crestere cu 20,51% comparativ cu 31.12.2018 (1.982.611.377 lei), in conditiile achitarii sumei de 59.628.015 lei, dividende aferente excrcitiului financiar al anului 2018.

Portofoliul de actiuni administrat, evaluat in conformitate cu prevederile Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si nr. 2/2018, inregistrau o valoare de piata de 2.276.607.625 lei, in crestere cu 53,99% fata de 31.12.2018, urmare in principal investitiilor efectuate pe piata de capital in sectoarele financiar si energetic.

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.12.2019 este de 45, comparativ cu 49 la data de 31.12.2018. Valoarea nominala a portofoliului de actiuni administrat este de 626.246.766 lei, valoarea de piata este de 2.276.607.625 lei, superioara cu 263,53% valorii nominale si reprezinta 95,28% din activele administrate.

  

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.12.2019:

 

Nr.

crt.

Denumire emitent / piata pe care se tranzactioneaza

Simbol piata

Valoare de piata

- lei -

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total al S.I.F.

(%)

Pondere in activul net al S.I.F.

(%)

1

BANCA TRANSILVANIA S.A.

                       Premium

TLV

586.807.529

4,3354

24,5607

25,0910

2

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

                       Premium

BRD

450.997.177

4,0855

18,8764

19,2840

3

OMV PETROM S.A.

                       Premium

OMV

325.048.719

1,2838

13,6049

13,8986

4

MERCUR S.A.

                           AeRO

MRDO

127.887.048

97,8593

5,3527

5,4683

5

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

                       Premium

TGN

87.591.960

2,0665

3,6661

3,7453

6

SNGN ROMGAZ S.A. Medias

                       Premium

SNG

83.519.668

0,5841

3,4957

3,5712

7

FLAROS S.A. Bucuresti

                           AeRO

FLAO

65.986.365

81,0712

2,7618

2,8215

8

ANTIBIOTICE S.A. Iasi

                       Premium

ATB

64.456.159

18,8999

2,6978

2,7561

9

ARGUS S.A. Constanta

                     AeRo

UARG

55.656.101

86,4160

2,3295

2,3798

10

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

                       Premium

TEL

53.558.208

3,6994

2,2417

2,2901

TOTAL

 

1.901.508.934

 

79,5873

81,3059

 

S.I.F. OLTENIA S.A. si-a majorat participatia, comparativ cu 31.12.2018, la capitalul social al urmatorilor emitenti:

- BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucuresti

- OMV PETROM S.A. Bucuresti

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

- ANTIBIOTICE S.A. Iasi

 

In acest fel s-a consolidat nucleul reprezentativ al portofoliului de actiuni. Emitentii din aceasta categorie sunt cei care asigura dividende consistente societatii, creand astfel resursele pentru distribuirea de catre S.I.F. Oltenia S.A. de dividende propriilor actionari.

 

Denumire societate

% capital social

detinut de SIF

la 31.12.2018

% capital social

detinut de SIF

 la 31.12.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

2,0080

4,3354

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucuresti

2,9303

4,0855

OMV PETROM S.A. Bucuresti

1,2677

1,2838

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

0,4109

0,5841

ANTIBIOTICE S.A. Iasi

15,3911

18,8999

 

Activul net unitar la data de 31.12.2019 este de 4,0311 lei.

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.12.2019

Nr. crt.

Denumire indicator

 

Realizat

31.12.2019

- lei -

31.12.2018

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2019

- lei -

31.12.2019 /

BVC 2019

(%)

1.      

VENITURI TOTALE

156.629.440

123.632.287

142.683.000

109,77

2.      

CHELTUIELI TOTALE

23.017.156

22.246.584

28.978.767

79,43

3.      

REZULTATUL BRUT - Profit

133.612.284

101.385.703

113.704.223

117,51

4.      

IMPOZIT PROFIT

9.480.010

5.125.903

3.129.309

302,94

5.      

REZULTATUL NET - Profit

124.132.274

96.259.800

110.574.924

112,26

 

Profitul net inregistrat la 31.12.2019 este de 124.132.274 lei, superior cu 12,26 % celui propus prin B.V.C. pentru anul 2019 (110.574.924 lei).

 

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor in active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat.

 

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2019 nu sunt auditate de auditorul financiar extern.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Rezultatele financiare preliminare la data de 31.12.2019 vor putea fi consultate, incepand cu data de 25.02.2020, ora 08:30

- pe site-ul societatii www.sifolt.ro, sectiunea Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice (http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/raportari.html);

- la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1;

 

precum si accesand link-ul de mai jos.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte/Director General

 

 

ec. Viorica BALAN

Ofiter de Conformitate