Rezultate financiare preliminare 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent in conformitate cu calendarul financiar publicat de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si  Regulamentul ASF no. 5/2018

Data raportului: 26.02.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:                    Bursa de Valori Bucuresti

                                Autoritatea de Supraveghere Financiara

                               

 

Eveniment important de raportat:

Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza publicul si investitorii asupra disponibilitatii situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 26 februarie 2020 astfel:

-          La sediul S.N. Nuclearelectrica S.A. din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1

-          In format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Situatii Financiare 2019 (www.nuclearelectrica.ro)

 

Principalele rezultate

Indicatori (mii. lei)*)

2019

(neauditat)

2018

(auditat)

Var %

Venituri din exploatare, din care:

2.417.533

2.178.873

11,0%

   Venituri din vanzarea energiei electrice**)

2.365.564

2.116.992

11,7%

Cheltuieli din exploatare

(1.225.400)

(1.089.368)

12,5%

EBITDA

1.192.133

1.089.505

9,4%

Depreciere si amortizare

(555.610)

(552.965)

0,5%

EBIT

636.523

536.540

18,6%

Venituri financiare nete

1.850

36.083

(94,9%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(97.430)

(162.012)

(39,9%)

Profit net

540.943

410.611

31,7%

 *) Extras din situatiile financiare individuale preliminare si neauditatela data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

**) Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

Director General                                                                                                                                     

Cosmin Ghita