Rezultate financiare preliminare 2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE POZITIEI FINANCIARE SI REZULTATELOR PRELIMINARE LA 31 DECEMBRIE 2019

SIF Banat-Crisana prezinta rezultatele financiare preliminare neauditate la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS adoptate in Uniunea Europeana, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Activele totale detinute de SIF Banat-Crisana la 31 decembrie 2019, in valoare de 2.926,7 mil. lei, sunt in crestere cu 19,3% fata de anul 2018, ca efect al plusului de valoare justa aferent titlurilor financiare cu cea mai mare pondere in portofoliul administrat (participatiile in societatile din sectorul financiar si cel energetic), pe fondul evolutiei ascendente a pietelor de actiuni. 

In cadrul activelor totale, ponderea determinanta o detin activele financiare, de 99%, pondere comparabila cu anul 2018. Acestea cuprind in principal active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (actiuni emise de filiale si entitati asociate, obligatiuni emise de filiale si unitati de fond), respectiv active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni si obligatiuni corporative). Evaluarea la valoare justa se realizeaza conform prevederilor IFRS 13, utilizand fie cotatia de piata disponibila pentru activele cotate (care indeplinesc conditiile de piata activa), fie rapoarte de evaluare elaborate de evaluatori autorizati, conforme cu Standardele Internationale de Evaluare (pentru participatiile necotate sau cotate dar fara piata activa).

Pozitia Numerar si echivalente de numerar include in principal plasamente pe termen scurt in depozite bancare cu scadenta mai mica de 3 luni. Cresterea fata de anul 2018 este efectul directionarii excedentului net din active financiare catre plasamente monetare pe termen scurt.

Datoriile totale depasesc nivelul celor existente la finele anului 2018 cu 35,7%, preponderent ca efect al recunoasterii unei datorii cu impozitului pe profit amanat, aferenta diferentelor pozitive impozabile, recunoscute in cadrul altor elemente ale rezultatului global, ca urmare a evaluarii la valoare justa a activelor financiare in cursul anului 2019.

La 31 decembrie 2019, capitalurile proprii insumeaza 2.748,2 mil lei, reprezentand o crestere cu 18,4% fata de nivelul inregistrat la finalul anului precedent, pe fondul:

-      Cresterii Profitului net fata de 2018, datorata atat aportului elementelor de venit (dividende, dobanzi) cat mai ales componentei de castig din investitii (diferente pozitive de valoare justa aferente activelor financiare evaluate la valoare justa prin profit sau pierdere), influentat preponderent de plasamentele detinute in unitati de fond;

-      Cresterea Altor rezerve este rezultatul capitalizarii profitului net al anului 2018 in cadrul rezervelor, ca surse proprii de finantare;

-      Pozitia Diferente din modificarea valorii juste aferente activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global a crescut cu 35% fata de finalul anului 2018, in urma recunoasterii diferentelor favorabile de valoare justa aferente activelor financiare evidentiate in cadrul acestei categorii (actiuni la societati la care SIF detine pozitie minoritara -in principal sectorul bancar si energetic-, actiuni la cele doua filiale incluse in perimetrul de consolidare, obligatiuni corporative).

Veniturile din dividende, dobanzi si alte venituri preliminare la 31 decembrie 2019 sunt in suma de 121,5 mil lei, cu 5,8% peste nivelul celor realizate in anul 2018. Cresterea volumului acestora se datoreaza in principal majorarii volumului dividendelor incasate de la participatiile bancare ale Societatii si al orientarii plasamentelor in instrumente cu venit fix catre obligatiuni corporative.

Castigul din investitii in exercitiul financiar 2019 este favorabil fata de cel realizat in anul 2018 si este in principal efectul recunoasterii in cadrul veniturilor a cresterilor de valoare justa aferenta activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere.

Alte cheltuieli operationale includ cheltuielile de functionare, care sunt in crestere cu 28,7% fata de nivelul realizarilor anului precedent, o dinamica anuala inferioara cresterii profitului net al societatii (+106%) respectiv cresterii surplusului de valoare al activelor financiare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global (+35%).

Profitul net preliminar al exercitiului financiar 2019 este de 159,5 mil lei, in crestere cu 106,6% fata de rezultatul anului precedent, in principal ca efect al influentelor detaliate la punctele de mai sus. 

Pozitia Alte elemente ale rezultatului global include modificari ale valorii juste aferenta activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, fiind in crestere fata de anul precedent in principal ca efect al dinamicii pozitive a valorii juste a portofoliului de active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global cotate la Bursa (participatii in sectorul financiar si cel de energie).

 

Situatiile financiare preliminare 2019 se gasesc la link-ul de mai jos:

 

 

Presedinte-Director General, Bogdan-Alexandru DRAGOI                                               

Director Economic, Dorel BABA