Rezultate financiare preliminare 31decembrie2016

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti, 9 februarie 2017

REZULTATELE GRUPULUI BRD, 2016 :

CRESTERE SEMNIFICATIVA A PROFITULUI NET, CU +63%, PANA LA 763 MILIOANE RON

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Societe Generale la 31 decembrie 2016 la nivel consolidat, daca nu se precizeaza altfel, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS):

4 Crestere semnificativa a profitului net, cu 63,4% pana la 763 milioane RON in 2016 fata de 467 milioane RON in 2015 gratie veniturilor mai mari, controlului strict la costurilor, costului net al riscului mai mic

4 Venit net bancar in crestere cu 7,0% determinat de imbunatatirea veniturilor nete din dobanzi (+4,6% fata de 2015), venituri din comisioane mai mari (+3,1% fata de 2015) si castigul din tranzactia VISA Europe inregistrat in trimestrul al doilea

4 Cheltuieli operationale cvasi-stabile ca urmare a mentinerii in continuare a unui control disciplinat al costurilor; raport cost/venit de 50,0%, mai mic cu 3,4 puncte procentuale fata de 31 decembrie 2015

4 Costul net al riscului mai mic (484 milioane RON, -26,5% in comparatie cu 31 decembrie 2015) si profil de risc imbunatatit: scaderea in continuare a ratei creditelor neperformante (10,5% la 31 decembrie 2016 fata de 13,3% la 31 decembrie 2015) si cresterea ratei de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (76,6% fata de 69,3% la 31 decembrie 2015)

4 Activitate comerciala dinamica: cresterea bazei de clienti (+37mii clienti activi persoane fizice, cresterea ratei de echipare (4,07 fata de 3,95 la 31 decembrie 2015) gratie imbunatatirii ratei de penetrare a produselor bancare la distanta, productie de credite mai mare pe segmentul persoane fizice (+11,2 fata de anul precedent) si portofoliului de credite in crestere, pe segmentul mari clienti corporativi

In 2016, activitatea de creditare pe piata romaneasca nu a confirmat asteptarile de la inceputul anului. Creditele acordate persoanelor fizice au crescut cu 4,5%*, cresterea fiind determinata de creditele pentru locuinte si creditele de consum, denominate in RON. Programul guvernamental "Prima Casa" a continuat in 2016 si a reprezentat un factor cheie al avansului inregistrat de creditele pentru locuinte. Activitatea de creditare a companiilor a ramas modesta in ciuda mediului economic favorabil, stocul creditelor brute a scazut cu -1,7%*, fiind influentat semnificativ de operatiunile de curatare a portofoliilor. Dinamica depozitelor a fost pozitiva in 2016 (+7,3%* fata 31 decembrie 2015), determinata in special de economiile populatiei.

Activitatea BRD a continuat sa fie marcata in 2016 de o dinamica comerciala solida pe segmentul persoanelor fizice, dovada ca eforturile bancii de a spori calitatea, precum si de a imbunatati si dezvolta in permanenta noi servicii, dau rezultate. Numarul clientilor activi persoane fizice a atins 2,15 milioane, in crestere cu 37mii in comparatie cu finalul lui decembrie 2015. Clientii sunt de asemenea mai bine echipati (numarul mediu de produse bancare pe client activ a crescut de la 3,95 la 31 decembrie 2015 la 4,07 la 31 decembrie 2016). In particular, interesul clientilor pentru solutii bancare digitalizate creste in mod constant. Stocul de contracte internet si mobile banking a atins 1,15 milioane de contracte la 31 decembrie 2016, +29,6% in comparatie cu 31 decembrie 2015, cu o crestere deosebit de puternica a numarului de abonamente mobile banking (+62,8% fata de 31 decembrie 2015).

Soldul creditelor nete al Grupului BRD a fost de 28,5 miliarde RON, mai mare cu 3,2%* la 31 decembrie 2016 fata de 31 decembrie 2015 ca urmare a performantei pozitive inregistrata pe segmentele clienti persoane fizice si mari clienti corporativi.

Pe segmentul persoanelor fizice soldul creditelor nete a crescut cu +5,3%* fata de 31 decembrie 2015, determinat de avansul continuu inregistrat pe segmentul creditelor de consum si al creditelor pentru locuinte. Productia creditelor de consum, a crescut cu +20,3% fata de anul precedent, pana la 4,0 miliarde RON, beneficiind atat de cresterea cererii, cat si de eforturile continue ale BRD de a imbunatati procesele de acordare.

Creditarea marilor clienti corporativi a pastrat tendinta ascendenta, in crestere cu 6,6%* fata de 31 decembrie 2015.

Volumul depozitelor clientilor a crescut cu 2,3%* fata de 31 decembrie 2015, cu o crestere importanta pe segmentul retail, mai mare cu +9,9%* fata de 31 decembrie 2015, in ciuda nivelului coborat al ratelor de dobanda. Volumul depozitelor pe segmentul non retail s-a contractat fata de anul precedent, in contextul unei situatii foarte confortabile a lichiditatii.

Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,6% (+0,6% puncte procentuale fata de 31 decembrie 2015).

Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 2,778 milioane RON in 2016, in crestere cu +7,0% fata de 2015. In ciuda persistentei ratelor mici de dobanda, veniturile nete din dobanzi au crescut cu +4,6%, datorita volumelor in crestere pe segmentul retail si schimbarilor pozitive de structura. Veniturile din comisioane au crescut cu +3,1%, gratie in special veniturilor mai mari din activitatea de carduri, asigurari si abonamentelor internet si mobile banking. Categoria "Alte venituri bancare" a crescut cu +27,0% fata de anul precedent, cu o contributie substantiala din tranzactia Visa Europe (103 milioane RON, inregistrata in trimestrul al doilea). Excluzand elementele nerecurente, cresterea venitului net bancar a atins 3,0%.

Cheltuielile operationale au ramas cvasi-stabile fata de anul precedent (+0,2% fata de 2015), cresterea cheltuielilor cu salariile fiind compensata de economiile realizate pe alte categorii de costuri. Indicatorul cost/venit s-a imbunatatit cu 3,4 puncte procentuale, pana la 50,0% la 31 decembrie 2016 in comparatie cu 53,4% la 31 decembrie 2015.

Costul net al riscului a fost substantial mai mic fata de 2015 (-26,5%, la 484 RON milioane de la 658 milioane RON in 2015) reflectand imbunatatirea continua a calitatii activelor. Rata creditelor neperformate a scazut cu 2,8% puncte procentuale pana la 10,5% la 31 decembrie 2016 de la 13,3% la 31 decembrie 2015, ca urmare a operatiunilor de curatare a bilantului prin stergere de creante depreciate si vanzari de credite neperformante. Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut de la 69,3% la 31 decembrie 2015 la 76,6% la 31 decembrie 2016.

Grupul BRD a inregistrat rezultate solide in anul 2016. Profitul net a atins 763 milioane RON, mai mare cu 63,4% in comparatie cu 2015, gratie venitului net bancar mai mare, controlului disciplinat al costurilor si costului net al riscului mai mic. Rentabilitatea capitalurilor proprii a fost 11,8% (+4,0 puncte procentuale in comparatie cu 2015). Excluzand elementele nerecurente, rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 10,1%.

Pozitia de capital ramane solida la 31 decembrie 2016, cu rata de adecvare a capitalului atingand 18,9% (conform Basel 3, luand in calcul filtrele prudentiale) fata de 18,1% la 31 decembrie 2015.

Avand in vedere rezultatele anului cat si nivelul confortabil de adecvare al capitalului, Consiliul de Administratie a decis sa propuna un dividend corespunzator unei rate de alocare de 70% din profitul net al bancii obtinut in 2016, sub rezerva votului favorabil in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20 aprilie 2017.

"2016 a fost marcat de o performanta solida la nivelul Grupului BRD, venitul net substantial mai mare in comparatie cu 2015, beneficiind de o activitate comerciala puternica pe segmentul persoanelor fizice, o performanta operationala mai buna si imbunatatirea semnificativa a profilului de risc. Privind inainte, suntem increzatori in modelul nostru de banca universala care ne va perminte in continuare sa satisfacem cele mai variate nevoi ale clientilor si sa crestem sanatos pe toate segmentele, creand totodata valoare pentru actionarii nostri" a declarat Dl Francois Bloch, CEO al BRD.

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD aferente anului incheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pentru public si investitori pe site-ul web al bancii, www.brd.ro, incepand cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.

(*) Variatii la curs valutar constant

Nota: Rata creditelor neperformante si rata de acoperire a creditelor neperformante sunt definite conform metodologiei ABE

BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca din Romania dupa totalul activelor. BRD - Groupe Societe Generale are 2,28 milioane de clienti activi si opereaza o retea de 810 de unitati. BRD ocupa o pozitie importanta pe piata romaneasca a cardurilor, cu aproximativ 2,2 milioane de carduri valide si o retea de acceptare de aproximativ 27 700 POS-uri si mai mult de 1 500 ATM-uri. Activele totale ale bancii erau, la 31 decembrie 2016, de 50,6 mld RON.


BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 145 000 de angajati in 66 de tari si 31 de milioane de clienti in intreaga lume, in trei activitati-cheie:

- Retail banking in Franta

- Retail banking international, servicii financiare si asigurari

- Corporate & investment banking, private banking, administrare de active si servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

SERVICIUL RELATII CU MEDIA

TRAIAN TRAICU

traian.traicu@brd.ro