Rezultate financiare preliminare an 2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual  preliminar conform art. 61 din Legea nr. 24/2017

Pentru exercitiul financiar: an 2017

Data raportului: 15 februarie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale (S.N.G.N.) ROMGAZ S.A.

Sediul social: Medias, P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

RAPORTUL  ANUAL  PRELIMINAR

 (elaborat pe baza situatiilor financiare individuale neauditate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara)

PRIVIND  ACTIVITATEA  ECONOMICO-FINANCIARA A S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul 2017

 

 

PREZENTARE GENERALA

S.N.G.N. Romgaz S.A. este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii sale fiind explorarea, productia de gaze naturale si furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica.

Performantele operationale si financiare ale Romgaz in anul incheiat la 31 decembrie 2017 au crescut semnificativ atat in ceea ce priveste raportarea la perioadele anterioare cat si la programele stabilite la inceputul anului, anul 2017 fiind cel mai bun inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE).

Productia de gaze naturale a fost de 5.158 mil.mc, cu 939 mil.mc mai mare decat productia realizata in anul anterior (+22,2%). Cresterea productiei a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 si de cresterea cererii de gaze pentru producerea de energie electrica.

Cresterea cu 14,5% a cantitatii de energie electrica produsa de Romgaz in 2017 este in stransa legatura cu productia redusa din surse hidro si regenerabile, precum si cu perioada de canicula prelungita, precum si cu programul de reparatii si mentenanta a unor grupuri termo si indisponibilizarea unor capacitati de productie din zona termo si nuclear.

Sinteza principalilor indicatori pentru Trimestrul 4 (T4) si intreg anul 2017:

-          In T4 am inregistrat un Profit Net de 684,22 milioane lei, in crestere cu 120,10% fata de aceeasi perioada a anului anterior (T4 2016) si cu 116,4% mai mare fata de    trimestrul anterior (T3 2017). Un efect semnificativ l-a avut finalizarea in T4 2017 a  nunei inspectii fiscale privind accizele, care a dus la inregistrarea unui venit si a unei creante fata de bugetul de stat in valoare de 244,38 milioane lei.

Marja Profitului Net in T4 a fost de 50,9% si marja EBIT s-a situat la nivelul de 58,8%, cu mult peste valorile inregistrate in T4 2016 si T3 2017;

-          Profitul Net al anului 2017 a fost mai mare cu 82,4% fata de anul 2016, cu 56,4% mai mare fata de anul 2015 si cu 32,5% mai mare decat rezultatul net al anului 2014;

-          Comercializarea gazelor naturale din productia proprie a vizat realizarea unui portofoliu echilibrat de clienti, diminuarea riscului de neplata si prezenta pe piata libera pentru a asigura flexibilitatea preturilor;

-          Veniturile din inmagazinarea gazelor naturale au crescut cu 46,44%, fiind estimate la 505,76 milioane lei, ca urmare a vanzarii in anul 2017 a unei cantitati de gaze proprii din depozite mai mari cu 56,4%;

-          Veniturile din vanzarea de energie electrica a atins valoarea de 464,17 milioane lei, in crestere cu 38,0% fata de anul 2016; cota de piata a productiei de energie electrica a fost de 2,95%, conform informatiilor Transelectrica;

-          Marjele de profitabilitate urmeaza si in 2017 trendul ascendent: Marja Profitului Net a fost 40,75% si Marja EBIT de 47,43% (fata de 30,0% si respectiv 36,9% in anul precedent);

-          De asemenea, EBITDA se mentine in continuare la o marja semnificativa de 59,4% raportata la cifra de afaceri;

-          In anul 2017, Societatea a realizat investitii in valoare de 781,77 milioane lei, in crestere cu 57,07% fata de nivelul realizat in anul precedent;

-          Livrarile de gaze proprii au fost mai mari in anul 2017 fata de anul precedent cu 32,7%.

 

INDICATORI FIZICI

In tabelul de mai jos este prezentata situatia comparativa a principalilor indicatori legati de productia de gaze naturale si condensat, redeventa petroliera, productia de energie electrica si serviciile de extractie/injectie gaze din/in depozite facturate:

T3 2017

T4 2017

T4 2016

Δ T4 (%)

Indicatori principali

An 2017

An 2016

Δ 12 luni (%)

1,192

1,406

1,185

18,7

Productie gaze naturale brut (mld mc)

5,158

4,219

22,2

1.191

1.393

1.023

36,2

Productie  condensat (tone)

5.742

5.864

-2,1

0,083

0,103

0,084

22,6

Redeventa petroliera (mld mc)

0,371

0,292

27,1

465,8

398,3

726,3

-45,2%

Productie energie electrica (GWh)

1.863,8

1.628,3

14,5%

9,7

537,0

509,9

5,3%

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.745,5

1.440,9

21,1%

774,3

121,8

65,0

87,4%

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.497,6

1.367,4

9,5%

 

Cantitatile preliminate de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si gazele utilizate la productia de energie electrica, pe perioada ianuarie-decembrie 2017, comparativ cu anii 2015 si 2016, sunt prezentate in tabelul de mai jos (mil.mc):

Nr. crt.

Specificatii

2015

2016

2017

Indici

0

1

2

3

4

5=4/3x100

1

Gaz metan extras brut – total, din care:

5.562,7

4.219,4

5.157,5

122,2%

1.1.

    *gaze proprii

5.359,7

4.068,0

4.987,7

122,6%

1.2.

    *asociere Schlumberger (100%)

203,1

151,3

169,8

112,2%

2

Consum tehnologic

78,5

54,5

74,5

136,7%

3

Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.)

5.281,1

4.013,6

4.913,2

122,4%

4

Gaze proprii injectate in depozite

738,4

414,7

253,5

61,1%

5

Gaze proprii extrase din depozite

409,5

462,6

723,5

156,4%

6

Diferente din PCS-uri

16,1

4,5

2,7

 

7

Gaz metan din productia proprie livrat (3.-4.+5.-6.)

4.936,1

4.057,0

5.380,5

132,6%

8.1.

Gaze vandute in depozit

79,2

0,0

8.2.

Gaze livrate la CTE Iernut si Cojocna din gaze Romgaz

527,0

463,7

506,4

109,2%

9

Gaz metan din productia proprie livrat in piata (7.+8.1.-8.2.)

4.409,1

3.672,5

4.874,1

132,7%

10

Gaz metan din asocieri  – total, din care:

168,9

149,0

175,5

117,8%

   *Schlumberger (50%)

101,5

75,7

84,9

112,2%

   *Raffles Energy(37,5%)

0,5

0,3

0,1

33,3%

   *Amromco (50%)

66,9

73,0

90,5

124,0%

11

Achizitii gaze din productia interna (inclusiv dezechilibre)

17,1

11,2

27,0

241,1%

12

Gaz metan din productia interna valorificat (9.+10.+11.)

4.595,1

3.832,7

5.076,6

132,5%

13

Gaz metan din productia interna livrat (8.2.+12.)

5.122,1

4.296,4

5.583,0

129,9%

14

Gaze din import livrate

3,0

6,8

33,0

485,3%

15

Gaze livrate la Iernut si Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)

 

4,8

40,3

839,6%

16

Gaz metan total livrat (13.+14.+15.)

5.125,1

4.308,0

5.656,3

131,3%

 

 

 

 

 

 

*

Servicii  de extractie gaze din depozite facturate

1.656,7

1.440,9

1.745,5

121,1%

*

Servicii de injectie gaze in depozite facturate

1.673,1

1.367,4

1.497,6

109,5%

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari au fost calculati pe baza situatiilor financiare individuale preliminare, neauditate si pot diferi de rezultatele efective auditate.

Veniturile societatii provin, in principal, din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea de energie electrica.

Situatia preliminata a rezultatului global individual  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 (neauditata)

Descriere

 

 

Preliminat

Preliminat

Realizat

Realizat

Variatie

Variatie                             

T4 2017

2017

T4 2016

2016

T4          

2017-2016

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(%)

(%)

1

2

3

4

5

6=[(2/4)-1]x100

7=[(3/5)-1)x100

Cifra de afaceri

           1.343.540

           4.585.189

1.010.348

3.411.868

32,98

34,39

Costul marfurilor vandute

              (11.577)

             (61.095)

     (3.552)

 (49.878)

225,93

22,49

Venituri din investitii

                    6.702

                22.349

4.094

22.117

63,70

1,05

Alte castiguri sau pierderi

              (31.705)

           (120.335)

 (60.630)

 (468.218)

-47,71

-74,30

Variatia stocurilor

              (86.009)

           (186.651)

 (52.564)

20.963

63,63

n/a

Materii prime si consumabile

              (15.474)

             (63.694)

 (13.174)

 (54.632)

17,46

16,59

Amortizare si depreciere neta

           (141.168)

           (548.869)

45.412

 (311.012)

n/a

76,48

Cheltuieli cu personalul

           (162.648)

           (562.883)

(141.731)

 (498.114)

14,76

13,00

Cheltuieli financiare

                (5.339)

             (18.624)

 (4.544)

 (18.275)

17,50

1,91

Cheltuieli de explorare

                (4.507)

           (137.083)

(172.846)

 (253.348)

-97,39

-45,89

Alte cheltuieli

           (374.871)

       (1.075.170)

(276.068)

 (881.923)

35,79

21,91

Alte venituri

               279.558

             364.169

27.397

361.147

920,40

0,84

Profit inainte de impozitare

              796.502

         2.197.303

362.142

1.280.695

119,94

71,57

Cheltuiala cu impozitul pe profit

           (112.276)

           (328.989)

 (51.265)

 (256.116)

119,01

28,45

Profitul anului

              684.226

         1.868.314

310.877

1.024.579

120,10

82,35

             

EBITDA

930.968

2.723.826

312.704

1.569.670

197,72

73,53

Marja EBITDA (%)

69,29

59,4

31,0

46,0

123,52

29,13

EBITDA ajustat *)

686.583

2.479.441

n/a

n/a

n/a

n/a

Marja EBITDA ajustat (%)

51,10

54,07

n/a

n/a

n/a

n/a

EBIT

789.800

2.174.957

358.116

1.258.658

120,54

72,80

Marja EBIT (%)

58,78

47,43

35,4

36,9

66,05

28,54

EPS (lei)

1,78 

4,85

0,81

2,66

119,75

82,33

*) EBITDA ajustat reprezinta EBITDA ajustat cu veniturile inregistrate ca urmare a finalizarii controlului fiscal avand ca obiect acciza, avand in vedere caracterul singular al acestui venit.

Cifra de afaceri

In anul 2017, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri in valoare de 4,59 miliarde lei, comparativ cu 3,41 miliarde lei realizata in anul 2016.

Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz, cat si a celor achizitionate in vederea revanzarii si din asocieri, precum si din majorarea veniturilor din vanzarea de energie electrica (38%) si servicii de inmagazinare gaze in depozite (46,44%).

Costul marfurilor vandute

In anul 2017, costul marfurilor vandute a crescut cu 22,49%, ca urmare a majorarii cu 172,81% a costului gazelor marfa vandute, datorita unor cantitati mai mari cu 233% de gaze marfa vandute din import si din productia interna. Costurile generate de dezechilibrele negative pe piata de echilibrare a energiei electrice au scazut cu 66,1%.

Alte castiguri sau pierderi

Pentru anul 2017 societatea a preliminat o pierdere neta de 120,33 milioane lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 348 milioane lei, datorita unor pierderi nete din ajustari pentru deprecierea creantelor cu scadenta depasita mai mici fata de anul precedent cu 348,5 milioane lei. In cursul anului 2017 s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale de 6 milioane lei.

Variatia stocurilor

In cursul anului 2017, cantitatile de gaze proprii Romgaz, extrase din depozite au fost mai mari decat cele injectate, generand astfel o variatie a stocurilor defavorabila (pierdere).

Materii prime si materiale consumabile

In anul 2017, costul estimat al materialelor consumabile a fost mai mare decat in anul precedent, datorita cresterii consumului tehnologic generat de cresterea productiei.

Amortizare si depreciere neta

Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate, corporale si necorporale au crescut in anul 2017 cu 76,48% comparativ cu anul 2016, in principal ca urmare a ajustarilor pentru deprecierea mijloacelor fixe si a activelor de explorare. In cursul anului 2017, s-a inregistrat o pierdere neta din aceste ajustari de 5,5 milioane lei, fata de un castig net de 216,9 milioane lei in 2016.

Cheltuieli cu personalul

Cresterea cheltuielilor cu personalul cu 13% fata de anul 2016 se datoreaza atat indexarii salariilor astfel incat sa se acopere inflatia si stimularii persoanelor pentru rezultate deosebite conform politicii de resurse umane cat si cheltuielii cu participarea salariatilor la profit, acordata conform hotararii actionarilor de repartizare a profitului anului 2016; cheltuiala a fost anulata de reluarea la venituri in anul 2017 a provizionului constituit in acest scop la finalul anului 2016, rezultatul anului curent nefiind influentat de aceasta cheltuiala.

Cheltuieli de explorare

In anul 2017, cheltuielile de explorare au inregistrat o scadere de 45,89% fata de anul precedent datorita unei valori mai scazute a proiectelor de explorare la care s-a renuntat in cursul anului 2017.

Alte cheltuieli

In anul 2017, alte cheltuieli au crescut fata de anul precedent cu 21,91%, ajungand la valoarea de 1.075,17 milioane lei, fata de 881,92 milioane lei in anul 2016. Cresterea acestor cheltuieli se datoreaza in principal cresterii productiei si a cantitatilor de gaze vandute in anul curent fata de anul precedent, ceea ce a determinat majorarea impozitului pe venitul suplimentar, a redeventei petroliere, cat si a cheltuielilor cu transportul gazelor livrate. Un efect pozitiv asupra altor cheltuieli l-a avut eliminarea impozitului pe constructiile speciale.

Alte venituri

In anul 2017, a fost finalizata inspectia fiscala avand ca obiect accizele aferente consumului tehnologic.  Echipa de inspectie fiscala a concluzionat ca in cazul consumului tehnologic de gaz natural utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a inmagazina, de a transporta si de a distribui gaze naturale, Societatea nu datoreaza accize. S.N.G.N. ROMGAZ S.A a calculat, declarat si achitat accize aferente consumului tehnologic pentru perioada 2010 – 2016 in valoare totala de 244 milioane lei, suma care urmeaza a fi recuperata de catre Societate. Pana la data emiterii raportului preliminar pentru anul 2017 s-a recuperat suma de 113 milioane lei, prin compensarea datoriilor cu TVA si redeventa petroliera inregistrate la 31 decembrie 2017.

Situatia preliminata a  pozitiei  financiare individuale la 31 decembrie 2017  (neauditata)

INDICATOR

Preliminat 31.12.2017              (mii lei)

Realizat 31.12.2016              (mii lei)

Variatie

(%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

Active imobilizate

 

 

 

Imobilizari corporale

              5.842.366

              5.789.262

0,92

Alte imobilizari necorporale

                 412.284

                 397.864

3,62

Investitii in filiale

                      1.200

                      1.200

0,00

Investitii in asociati

                         120

                         120

0,00

Alte investitii financiare

                   69.678

                   69.657

0,03

Creante privind impozitul amanat

1464

-

n/a

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

             6.327.112

             6.258.103

1,10

Active circulante

 

 

 

Stocuri

                 405.626

                 575.983

-29,58

Creante comerciale si alte creante

                 816.086

                 828.610

-1,51

Alte active financiare

              2.786.166

              2.892.751

-3,68

Alte active

                 305.908

                 141.525

116,15

Numerar si echivalent de numerar

                 227.165

                 280.526

-19,02

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

             4.540.951

             4.719.395

-3,78

TOTAL ACTIVE

           10.868.063

           10.977.498

-1,00

Capitaluri si Datorii

 

 

 

Capital si rezerve

     

Capital social

                 385.422

                 385.422

0,00

Rezerve

              2.312.532

              3.020.152

-23,43

Rezultat reportat

              6.626.488

              6.270.587

5,68

TOTAL CAPITALURI

             9.324.442

             9.676.161

-3,63

Datorii pe termen lung

 

 

 

Provizioane pensii

                 119.482

                 119.986

-0,42

Datorii privind impozitul amanat

                              -

                   40.123

n/a

Provizioane

                  280.601  

                 194.048

44,60

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

                   400.083  

                 354.157

12,97

Datorii pe termen scurt

     

Datorii comerciale

                 606.109

                 569.941

6,35

Datorii cu impozitul pe profit curent

                 131.065

                   60.295

117,37

Venituri in avans

                         970

                      4.924

-80,30

Provizioane

                    76.290  

                   50.437

51,26

Alte datorii    

                 329.104

                 261.583

25,81

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT

             1.143.538  

                 947.180

20,73

TOTAL DATORII

             1.543.621

             1.301.337

18,62

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

           10.868.063

           10.977.498

-1,00

 

ACTIVE IMOBILIZATE

Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale au crescut cu 3,62% (adica 14,4 milioane lei), ca urmare a investitiilor in seismica 2D si 3D si geochimie datorita prelungirii, la finalul anului 2016, cu 5 ani a acordului petrolier de concesiune de Explorare–Dezvoltare–Exploatare pentru opt perimetre.

Impozitul pe profit amanat

Impozitul pe profit amanat are la baza diferentele temporare intre valoarea contabila si valoarea fiscala a elementelor bilantiere. Aceste diferente temporare pot fi impozabile, ceea ce inseamna ca vor avea ca rezultat valori impozabile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare, sau deductibile, ce vor avea ca rezultat valori care sunt deductibile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare. Ca urmare a cresterii diferentelor temporare deductibile generate de majorarea provizionului de dezafectare si a casarilor de active din activitatea de explorare care, potrivit codului fiscal in vigoare, vor genera deduceri in calculul impozitului pe profit al perioadelor viitoare, societatea inregistreaza la finalul anului 2017 o creanta privind impozitul amanat.

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri

Stocurile au scazut la finalul anului 2017 fata de anul 2016 cu 29,58% ca urmare a diminuarii stocului de gaze pe fondul cresterii volumului de gaze extrase din depozite fata de anul precedent cu 56,4% si diminuarii volumului de gaze injectate in depozite in cursul anului cu 38,9%.

Alte active

Alte active au crescut in anul 2017 fata de anul 2016 cu 116,15% in special datorita inregistrarii creantei privind accizele pentru consumul tehnologic de recuperat de la ANAF in urma finalizarii inspectiei fiscale.

Numerar si echivalent de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar si alte active financiare (depozite la banci si titluri de stat achizitionate) au fost la 31 decembrie 2017 in suma de 3.013,33 milioane lei, fata de 3.173,28 milioane lei la finalul anului 2016, diminuarea fiind generata de distribuirea in anul 2017 catre actionari, pe langa dividendele aferente anului 2016, si a unor dividende suplimentare.

CAPITAL SI REZERVE

Capitalurile proprii ale societatii s-au diminuat cu 3,63% (351,72 milioane lei) fata de finalul anului 2016, datorita repartizarii catre actionari, sub forma de dividende, a rezultatului anului 2016 si a unei parti din rezultatul obtinut in anii anteriori, conform hotararii adunarii generale a actionarilor societatii. In anul 2017 a avut loc o distribuire suplimentara de dividende din rezervele Societatii.

DATORII PE TERMEN LUNG

Provizioane

Provizioanele pe termen lung au crescut cu 44,64% in cursul anului 2017 fata de anul 2016, mai ales ca urmare a cresterii provizionului de dezafectare a sondelor ce urmeaza a fi casate in viitor. Aceasta majorare se datoreaza cresterii costurilor estimate de abandonare a sondelor.

DATORII PE TERMEN SCURT

Datorii comerciale si alte datorii

Datoriile comerciale si alte datorii au crescut la 31 decembrie 2017 fata de anul precedent cu 12,47%, ca urmare a majorarii productiei de gaze in ultimul trimestru al anului 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut, care a generat o crestere a datoriei cu redeventa petroliera la finalul anului 2017 fata de 2016, precum si ca urmare a majorarii cantitatilor de gaze livrate si a veniturilor din vanzarea gazelor, care a dus la datorii mai mari cu impozitul pe venitul suplimentar obtinut in urma dereglementarii preturilor din sectorul de gaze naturale si datorii mai mari cu TVA.

Provizioane

Provizioanele pe termen scurt s-au majorat la 31 decembrie 2017 cu 51,1% datorita cresterii provizionului de dezafectare sonde, asa cum s-a mentionat mai sus, si a provizionului pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor dupa scoaterea din uz a sondelor neproductive.

                       

                        DIRECTOR GENERAL,                                DIRECTOR ECONOMIC,

                        Corin Emil Cindrea                                    Andrei Bobar