Rezultate financiare preliminare an 2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual  preliminar conform art. 61 din Legea nr. 24/2017

Pentru exercitiul financiar: an 2018

Data raportului: 15 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale (SNGN) ROMGAZ SA

Sediul social: Medias. P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

RAPORTUL  ANUAL  CONSOLIDAT PRELIMINAR

(elaborat pe baza informatiilor financiare consolidate neauditate,

intocmite in  conformitate cu Standardele  Internationale  de Raportare  Financiara)

PRIVIND  ACTIVITATEA  ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI [1]SNGN „ROMGAZ” SA

pentru anul 2018

 

 

PREZENTARE GENERALA

S.N.G.N. Romgaz S.A. este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii Grupului fiind explorarea, productia de gaze naturale si furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica.

Performantele preliminare ale Grupului Romgaz in anul incheiat la 31 decembrie 2018 au fost influentate de factorii de mai jos:

A  Productia de gaze naturale a fost de 5.333 mil.mc, cu 175 mil.mc mai mare decat productia realizata in anul anterior (+3,39%) si cu 1,6% mai mare decat productia bugetata;

A  Productia de gaze naturale a crescut pentru al doilea an la rand;

A  Cifra de afaceri estimata pentru anul 2018: 5 miliarde lei (2017: 4,6 miliarde lei), in crestere cu 9,07%;

A  Profit net preliminat pentru anul 2018: 1,4 miliarde lei (2017: profit net ajustat cu venitul recunoscut din rambursarea accizei privind gazele aferente consumului tehnologic – 1,6 miliarde lei);

A  In T4 am inregistrat un Profit Net de 401,9 milioane lei, in scadere cu 37,7% fata de aceeasi perioada a anului anterior (T4 2017), dar cu 75,7% mai mare fata de trimestrul anterior (T3 2018), ca urmare a cresterii cifrei de afaceri cu 60,46%.

A  Marja Profitului Net in T4 a fost de 25,8% (an 2018: 28,6%) si marja EBIT s-a situat la nivelul de 27,5% (an 2018: 32,1%), ca urmare a deprecierii inregistrate pentru activele Grupului;

A  Cresterea cu 51% a cheltuielilor cu redeventa petroliera (445 milioane lei in 2018, fata de 294 milioane in 2017), ca urmare a prevederilor Ordinului ANRM nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, prin care pretul de referinta utilizat in calculul redeventei devine pretul de referinta al indexului „PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH)”;

A  Majorarea cu 164 milioane lei (43%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;

A  Inregistrarea unei deprecieri de 103,6 milioane lei a activelor aferente campurilor de gaze, ca urmare a unei analize interne privind profitabilitatea acestora;

A  Inregistrarea unei deprecieri de 54 milioane lei a activelor reprezentand actuala centrala de la Iernut, ca urmare a prognozarii incetarii activitatii acesteia in anul 2020, cand se asteapta punerea in functiune a noii centrale, in constructie la acest moment;

A  Dublarea costurilor de explorare reprezentand servicii de seismica 3D (98 milioane lei in 2018, fata de 48 milioane lei in 2017), in scopul descoperirii de noi rezerve;

A  Majorarea investitiilor realizate in anul 2018, de la 781,8 milioane lei in 2017, la 1,15 miliarde lei.

A  Productia de energie electrica a scazut in anul 2018 fata de anul precedent cu 37,48% ca urmare a ocuparii pietei de catre Hidroelectrica, cererii sporite de gaze naturale pentru consum si inmagazinare. 

A  Comercializarea gazelor naturale din productia proprie a vizat realizarea unui portofoliu echilibrat de clienti, diminuarea riscului de neplata si prezenta pe piata libera pentru a asigura flexibilitatea preturilor;

A  Veniturile din inmagazinarea gazelor naturale au scazut cu 41%, fiind estimate la 298 milioane lei, ca urmare a diminuarii tarifelor de inmagazinare aprobate de ANRE, in ciuda cresterii cantitatilor de gaze injectate in, respectiv, extrase din depozite in anul curent fata de anul precedent;

A  Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica au scazut cu 30,6% fata de anul anterior; cota de piata a productiei de energie electrica a fost de 1,83% in anul 2018 si de 2,7% in T4 conform informatiilor Transelectrica;

A  EBITDA aferenta anului 2018 se mentine in continuare la o marja ridicata de 44,93% raportata la cifra de afaceri, chiar daca a inregistrat o scadere fata de anul anterior (2017: marja EBITDA ajustata cu acciza aferenta gazelor naturale – 52,71%).

 

INDICATORI FIZICI

In tabelul de mai jos este prezentata situatia comparativa a principalilor indicatori legati de productia de gaze naturale si condensat, redeventa petroliera, productia de energie electrica si serviciile de extractie/injectie gaze din/in depozite facturate:

T3 2018

T4 2018

T4 2017

Δ T4

(%)

Indicatori principali

An 2018

An 2017

Δ 12 luni (%)

1,282

1,411

1,406

0,36

Productie gaze naturale brut (mld mc)

5,333

5,158

3,39

1.793

2.589

1.393

85,86

Productie  condensat (tone)

7.867

5.742

37,01

0,092

0,104

0,103

1,43

Redeventa petroliera (mld mc)

0,388

0,371

4,44

284,4

414,5

398,3

4,07

Productie energie electrica (GWh)

1.165,2

1.863,8

-37,48

12,3

819

537

52,51

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.949,9

1.745,5

11,71

860

119,6

121,8

-1,81

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.731,2

1.497,6

15,60

 

Cantitatile preliminate de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si gazele utilizate la productia de energie electrica, pe perioada ianuarie-decembrie 2018, comparativ cu anii 2017 si 2016, sunt prezentate in tabelul de mai jos (mil.mc):

 

Nr. crt.

Specificatii

2016

2017

2018

Indici

0

1

2

3

4

5=4/3x100

1

Gaz metan extras brut – total, din care:

4.219,4

5.157,5

5.333,3

103,4%

1.1.

    *gaze proprii

4.068,0

4.987,7

5.177,1

103,8%

1.2.

    *asociere Schlumberger (100%)

151,3

169,8

156,3

92,0%

2

Consum tehnologic

54,5

74,5

86,4

116,0%

3

Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.)

4.013,6

4.913,2

5.090,6

103,6%

4

Gaze proprii injectate in depozite

414,7

253,5

348,1

137,3%

5

Gaze proprii extrase din depozite, din care:

462,6

723,5

479,4

66,3%

5.1.

                  -perna gaze

6,9

-

6

Diferente din PCS-uri

4,5

2,7

1,4

51,9%

7

Gaz metan din productia proprie livrat (3.-4.+5.-6.)

4.057,0

5.380,5

5.220,5

97,0%

8.1.

Gaze vandute in depozit

79,2

8,1

-

8.2.

Gaze livrate la CTE Iernut si Cojocna din gaze Romgaz

463,7

506,4

326,7

64,5%

9

Gaz metan din productia proprie livrat in piata (7.+8.1.-8.2.)

3.672,5

4.874,1

4.901,9

100,6%

10

Gaz metan din asocieri – total, din care:

149,0

175,5

163,6

93,2%

   *Schlumberger (50%)

75,7

84,9

78,2

92,0%

   *Raffles Energy(37,5%)

0,3

0,1

0,0

0,0%

   *Amromco (50%)

73,0

90,5

85,4

94,4%

11

Achizitii gaze din productia interna (inclusiv dezechilibre)

11,2

27,0

9,7

35,9%

12

Gaz metan din productia interna valorificat (9.+10.+11.)

3.832,7

5.076,6

5.075,2

100,0%

13

Gaz metan din productia interna livrat (8.2.+12.)

4.296,4

5.583,0

5.401,9

96,8%

14

Gaze din import livrate

6,8

33,0

181,4

549,7%

15

Gaze livrate la Iernut si Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)

4,8

40,3

19,4

48,1%

16

Gaz metan total livrat (13.+14.+15.)

4.308,0

5.656,3

5.602,7

99,1%

 

 

 

 

 

 

*

Servicii  de extractie gaze din depozite facturate

1.440,9

1.745,5

1.949,9

111,7%

*

Servicii de injectie gaze in depozite facturate

1.367,4

1.497,6

1.731,2

115,6%

 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari au fost calculati pe baza situatiilor financiare consolidate preliminare, neauditate si pot diferi de rezultatele efective auditate.

Veniturile Grupului provin, in principal, din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea de energie electrica.

 

Situatia preliminata a rezultatului global consolidat  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 (neauditata)

Descriere

 

 

Preliminat

Preliminat

Realizat

Realizat

Variatie

Variatie

T4 2018

2018

T4 2017

(retratat) **)

2017

(retratat) **)

T4

2018-2017

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(%)

(%)

1

2

3

4

5

6=[(2/4)-1]x100

7=[(3/5)-1)x100

Cifra de afaceri

 1.556.635

    5.001.242

1.343.540

 4.585.186

15,86

9,07

Costul marfurilor vandute

 (59.933)

     (245.020)

  (11.577)

        (61.095)

417,69

301,05

Venituri din investitii

 13.299

          53.279

       6.702

           22.350

98,43

138,38

Alte castiguri sau pierderi

      (44.972)

     (102.563)

  (31.705)

     (120.335)

41,85

-14,77

Pierderi nete din deprecierea creantelor comerciale

             176

       (19.941)

                  -

                   -

n/a

n/a

Variatia stocurilor

      (37.792)

       (19.179)

(86.009)

 (186.651)

-56,06

-89,72

Materii prime si consumabile

      (22.277)

       (75.460)

  (16.109)

        (64.329)

38,29

17,30

Amortizare si depreciere neta

  (253.126)

(641.524)

(139.616)

     (521.479)

81,30

23,02

Cheltuieli cu personalul

    (186.409)

     (621.330)

(162.648)

     (562.894)

14,61

10,38

Cheltuieli financiare

        (7.096)

       (26.175)

     (5.339)

        (18.624)

32,91

40,54

Cheltuieli de explorare

      (52.015)

     (247.123)

  (37.412)

     (184.854)

39,03

33,69

Cota parte din rezultatul asociatilor

             572

               622

        1.212

             1.375

-52,81

-54,76

Alte cheltuieli

    (471.661)

  (1.414.184)

(390.349)

  (1.090.649)

20,83

29,66

Alte venituri

          5.689

          16.160

   279.558

        364.169

-97,97

-95,56

Profit inainte de impozitare

    441.090

1.658.804

  750.248

    2.162.170

-41,21

-23,28

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit

      (39.199)

(230.421)

(104.713)

     (322.905)

-62,57

-28,64

Profitul perioadei

     401.891  

1.428.383

  645.535

    1.839.265

-37,74

-22,34

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

 

 

 

Elemente ce nu vor fi reclasificate in rezultat

 

 

 

 

 

 

Castiguri/(pierderi) actuariale din actualizarea provizionului pentru beneficiile salariatilor

(7.928)

(7.928)

-

-

n/a

n/a

Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate in rezultat

1.268

1.268

-

-

n/a

n/a

Total elemente ce nu vor fi reclasificate in rezultat

(6.660)

(6.660)

-

-

n/a

n/a

Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit pe profit

(6.660)

(6.660)

-

-

n/a

n/a

Rezultatul global al perioadei

395.231

1.421.723

645.535

1.839.265

-38,77

-22,70

             

EBITDA *)

680.917

2.247.049

638.776

2.416.916

6,60

-7,03

Marja EBITDA (%) *)

43,74

44,93

47,54

52,71

-8,0

-14,8

EBIT *)

  427.791 

1.605.525

499.160

1.895.437

-14,30

-15,30

Marja EBIT (%) *)

27,48

32,10

37,15

41,34

-26,03

-22,34

EPS (lei) ***)

1,01

3,69

1,67

4,77

-39,52

-22,64

 

*) EBITDA si EBIT aferente anului 2017, respectiv cele aferente trimestrului IV al anului 2017, si marjele acestora sunt ajustate cu veniturile inregistrate ca urmare a finalizarii in anul 2017 a controlului fiscal avand ca obiect acciza, avand in vedere caracterul singular al acestui venit.

**) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

***) EPS este calculat pe baza rezultatelor individuale ale SNGN ROMGAZ SA.

 

Cifra de afaceri

In anul 2018, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri consolidata in valoare de 5,00 miliarde lei, comparativ cu 4,59 miliarde lei realizata in anul 2017.

Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 17,7% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz, cat si a celor achizitionate in vederea revanzarii si din asocieri, in pofida scaderii veniturilor din vanzarea de energie electrica (30,62%) impreuna cu scaderea cu 41,08% a veniturilor din servicii de inmagazinare, scadere datorata diminuarii cu 26% a tarifelor de inmagazinare aprobate de ANRE, aplicate incepand cu data de 1 aprilie 2018.

 

Costul marfurilor vandute

In anul 2018, costul marfurilor vandute a crescut cu 301,05%, ca urmare a majorarii cu 603,25% a costului gazelor marfa vandute, datorita unor cantitati mai mari cu 549,7% de gaze marfa vandute din import. Cu toate acestea, rezultatul Grupului nu a fost influentat semnificativ de vanzarea gazelor din import.

 

Venituri din investitii

Veniturile din investitii reprezinta venituri din plasarea disponibilitatilor Grupului in depozite bancare sau titluri de stat. Majorarea de 138,38% fata de anul 2017 este generata de cresterea ratelor dobanzilor.

 

Alte castiguri sau pierderi

Alte castiguri sau pierderi trebuie analizate impreuna cu Pierderile nete din deprecierea creantelor comerciale. Ca urmare a implementarii IFRS 15, aceste pierderi sunt prezentate separat in situatia preliminara a rezultatului global consolidat. Grupul a optat pentru aplicarea IFRS 15 fara retratarea perioadelor precedente.

Fata de anul 2017, pierderile nete au crescut cu 1,8%.

 

Variatia stocurilor

Diminuarea efectului negativ al variatiei stocurilor in anul 2018 fata de anul 2017 se datoreaza unei cantitati de gaze naturale extrase din depozitele de inmagazinare mai mari cu 38% fata de cele injectate, comparativ cu anul 2017, cand s-a extras o cantitate de gaze cu 185% mai mare decat cea injectata.

 

Amortizare si depreciere neta

Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea neta a activelor imobilizate, corporale si necorporale, au crescut in anul 2018 cu 23,02% comparativ cu anul 2017, in principal datorita inregistrarii unei ajustari din depreciere de 103,6 milioane lei pentru campurile de gaze exploatate de Romgaz, in urma testului de depreciere efectuat la decembrie 2018. De asemenea, Grupul a inregistrat o depreciere de 54 milioane lei a activelor care constituie actuala centrala de la Iernut, ca urmare a prognozarii incetarii activitatii acesteia in anul 2020, cand se asteapta punerea in functiune a noii centrale, in constructie la acest moment.

 

Cheltuieli cu personalul

Cresterea cheltuielilor cu personalul cu 10,38% fata de anul 2017 se datoreaza atat indexarii salariilor astfel incat sa se acopere inflatia, cat si stimularii personalului pentru rezultate deosebite conform politicii de resurse umane.

 

Cheltuieli de explorare

Din cheltuielile de explorare inregistrate in cursul anului 2018 in valoare de 247,1 milioane lei, activitatile de seismica 3D reprezinta 97 milioane lei, in crestere cu  104% fata de anul anterior. Acest lucru demonstreaza angajamentul Grupului pentru descoperirea de noi rezerve.

Costurile de abandonare a proiectelor de explorare sunt mai mari fata de anul trecut cu 9%, insa efectul lor este anulat de reluarea la venituri a ajustarilor de depreciere aferente.

 

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au inregistrat o majorare cu 29,66% in anul 2018 fata de anul 2017. Majorarea de 323,5 milioane lei se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu impozite si taxe (redeventa si impozit pe veniturile suplimenare, dupa cum s-a mentionat in sectiunea introductiva a raportului).

 

Alte venituri

Scaderea altor venituri se datoreaza in principal inregistrarii in anul 2017 a unui venit de 244 milioane lei reprezentand accize aferente consumului tehnologic pentru perioada 2010-2016. La data emiterii prezentului raport, intreaga suma a fost recuperata de Grup.

 

Situatia preliminata a  pozitiei  financiare consolidate la 31 decembrie 2018  (neauditata)

 

INDICATOR

Preliminat

Realizat

 

 

31 decembrie 2018

 

31 decembrie 2017

(retratat) *)

Variatie

 

mii lei

mii lei

(%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

ACTIVE

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

Imobilizari corporale

6.060.357

5.842.708

3,73

Alte imobilizari necorporale

4.970

8.629

-42,40

Investitii in asociati

23.298

22.676

2,74

Creante privind impozitul amanat

112.478

66.272

69,72

Alte investitii financiare

9.812

69.678

-85,92

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

6.210.915

6.009.963

3,34

Active circulante

 

 

 

Stocuri

259.061

389.515

-33,49

Creante comerciale si alte creante

433.369

816.086

-46,90

Active privind contractele cu clientii

390.395

-

n/a

Costul obtinerii de contracte cu clientii

583

-

n/a

Alte active financiare

881.245

2.787.261

-68,38

Alte active

168.080

305.913

-45,06

Numerar si echivalent de numerar

566.836

227.167

149,52

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

2.699.569

4.525.942

-40,35

TOTAL ACTIVE

8.910.484

10.535.905

-15,43

CAPITALURI SI DATORII

 

 

 

Capitaluri

 

 

 

Capital emis

385.422

385.422

0,00

Rezerve

1.825.568

2.312.532

-21,06

Rezultat reportat

5.546.940

6.296.875

-11,91

TOTAL CAPITALURI

7.757.930

8.994.829

-13,75

Datorii pe termen lung

 

 

 

Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare

130.075

119.482

8,87

Provizioane

204.696

280.601

-27,05

Total datorii termen lung

 334.771

400.083

-16,32

Datorii pe termen scurt

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

186.084

606.109

-69,30

Datorii privind contractele cu clientii

46.381

-

n/a

Datorii cu impozitul pe profit curent

69.555

128.520

-45,88

Venituri in avans

29.570

970

2948,45

Provizioane

93.760

76.290

22,90

Alte datorii    

392.433

329.104

19,24

Total datorii pe termen scurt

817.783

1.140.993

-28,33

TOTAL DATORII

1.152.554

1.541.076

-25,21

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

8.910.484

10.535.905

-15,43

 

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

 

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul imobilizarilor corporale a inregistrat o crestere de 3,73%, adica cu 217,6 milioane lei, de la 5,8 miliarde lei la 31 decembrie 2017 la 6,1 miliarde lei la 31 decembrie 2018. Desi in anul 2018 Grupul estimeaza ca a investit in active 1,15 miliarde lei, cresterea a fost partial anulata de cheltuiala cu amortizarea (563 milioane lei in 2018, fata de 543 milioane lei in 2017) si ajustarile de depreciere (cheltuiala neta cu deprecierea de 79 milioane lei in 2018, fata de un venit net de 22 milioane lei in 2017). Din valoarea investitiilor realizate in anul 2018 de 1,15 miliarde lei, 569 milioane lei o reprezinta investitia in noua centrala de la Iernut.

In ceea ce priveste alte investitii financiare, in anul 2018, Grupul a inregistrat o diminuare a valorii juste a investitiei in Electrocentrale Bucuresti cu 59,9 milioane lei. Din aceasta valoare, 40,7 milioane lei au afectat rezultatul anului, diferenta fiind inregistrata in rezultatul reportat, ca urmare a tranzitiei la IFRS 9.

Investitiile in asociati sunt contabilizate in situatiile financiare consolidate prin metoda punerii in echivalenta care presupune ca investitia este initial recunoscuta la cost si ajustata ulterior in functie de modificarile postachizitie in cota-parte a Grupului din activele nete ale asociatului in care s-a investit. Profitul sau pierderea Grupului include cota sa din profitul sau pierderea asociatului.

 

Impozitul pe profit amanat

Impozitul pe profit amanat are la baza diferentele temporare intre valoarea contabila si valoarea fiscala a elementelor bilantiere. Aceste diferente temporare pot fi impozabile, ceea ce inseamna ca vor avea ca rezultat valori impozabile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare, sau deductibile, ce vor avea ca rezultat valori care sunt deductibile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare.

Avand in vedere ajustarile de depreciere inregistrate pentru campurile exploatate de Grup si pentru actuala centrala de la Iernut, diferenta temporara intre valoarea contabila si cea fiscala a activelor a crescut, ceea ce a generat majorarea creantei privind impozitul amanat la 31 decembrie 2018 fata de 31 decembrie 2017.

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

Stocuri

Stocurile au scazut la finalul anului 2018 fata de anul 2017 cu 33,49% ca urmare a diminuarii cu 49% a stocului de gaze din depozite fata de anul precedent.

 

Creante comerciale si alte creante. Active privind contractele cu clientii

Variatia celor doua elemente bilantiere trebuie analizata cumulat, ca urmare a implementarii IFRS 15 (standardul a fost adoptat fara retratarea perioadelor anterioare). Astfel, se observa o crestere de 0,93% fata de finalul anului precedent.

Activele privind contractele cu clientii reprezinta dreptul Grupului la o contravaloare in schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientilor sai, atunci cand dreptul respectiv este conditionat de altceva decat de trecerea timpului. Anterior tranzitiei la IFRS 15, aceste sume erau prezentate in cadrul creantelor comerciale. Aceste active reprezinta livrarile aferente lunii decembrie 2018 pentru care urmeaza a se intocmi facturile de vanzare la momentul specificat in cadrul contractelor incheiate de Grup cu clientii sai.

 

Numerar si echivalent de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentele de numerar si alte active financiare (depozite la banci si titluri de stat achizitionate) au fost la 31 decembrie 2018 in suma de 1.448,08 milioane lei, fata de 3.014,43 milioane lei la finalul anului 2017, diminuarea fiind generata de distribuirea in anul 2018 catre actionari, pe langa dividendele aferente anului 2017, si a unor dividende suplimentare. Astfel, dividendele totale repartizate actionarilor in anul 2018 au fost in suma de 2,6 miliarde lei.

 

Alte active

Diminuarea inregistrata de alte active se datoreaza recuperarii in anul 2018 a unei sume de 113 milioane lei din creanta totala de 244 milioane lei inregistrata la 31 decembrie 2017 reprezentand accize aferente consumului tehnologic pentru perioada 2010-2016.

 

CAPITALURI

Capitalurile proprii ale Grupului s-au diminuat in anul 2018 cu 15,25% (1.371,4 milioane lei) fata de finalul anului 2017, datorita repartizarii catre actionari, sub forma de dividende, a rezultatului anului 2017 si a unei parti din rezultatul obtinut in anii anteriori, conform hotararii adunarii generale a actionarilor Grupului. In anul 2018 a avut loc o distribuire suplimentara de dividende din rezervele Societatii-mama.

Mai jos sunt prezentate elementele care au influentat capitalurile proprii ale Grupului in anii 2018 si 2017.

 

Descriere

Capital social

Rezerva legala

Alte rezerve

Rezultat reportat

Total

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

           

Sold la 1 ianuarie 2018 (inaintea modificarii de politica contabila)

   385.422

     77.084

  2.235.448

    6.635.380

    9.333.334

Efect modificare politica contabila *)

                -

                -

                  -

      (338.505)

 (338.505)

Sold la 1 ianuarie 2018 (retratat)

   385.422

     77.084

  2.235.448

    6.296.875

8.994.829

Distribuire dividende

                -

                -

    (716.886)

  (1.923.258)

  (2.640.144)

Majorare rezerve legale

                -

          391

                  -

             (391)

                    -

Alocare la alte rezerve

                -

                -

     185.563

      (185.563)

                    -

Rezultatul anului

                -

                -

                  -

    1.428.383

1.428.383

Rezerve din profit reinvestit

                -

                -

        43.968

        (43.968)

                    -

Efectul modificarilor in politicile contabile ca urmare a intrarii in vigoare a IFRS 15 si IFRS 9

                -

                -

                  -

        (18.478)

        (18.478)

Alte elemente ale rezultatului global

                -

                -

                  -

          (6.660)

 (6.660)

Sold la 31 decembrie 2018

   385.422

     77.475

  1.748.093

     5.546.940  

7.757.930

 

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

Descriere

Capital social

Rezerva legala

Alte rezerve

Rezultat reportat

Total

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

           

Sold la 1 ianuarie 2017 (inaintea modificarii de politica contabila)

   385.422

     77.084

  2.943.068

    6.291.685

    9.697.259

Efect modificare politica contabila *)

                -

                -

                  -

      (321.662)

 (321.662)

Sold la 1 ianuarie 2017 (retratat)

   385.422

     77.084

  2.943.068

    5.970.023

9.375.597

Distribuire dividende

                -

                -

    (747.719)

  (1.472.314)

  (2.220.033)

Alocare la alte rezerve

                -

                -

        16.309

        (16.309)

                    -

Rezultatul anului (inaintea modificarii politicilor contabile)

                -

                -

                  -

    1.856.108

1.856.108

Rezerve din profit reinvestit

                -

                -

        23.790

        (23.790)

                    -

Efectul modificarilor in politicile contabile *)

                -

                -

                  -

        (16.843)

 (16.843)

Sold la 31 decembrie 2017

   385.422

     77.084

  2.235.448

    6.296.875

    8.994.829

 

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

 

DATORII PE TERMEN LUNG

Provizioanele pe termen lung au scazut cu 16,32% in cursul anului 2018 fata de anul 2017, mai ales ca urmare a diminuarii provizionului de dezafectare a sondelor ce urmeaza a fi casate in viitor.

 

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile totale pe termen scurt s-au diminuat la 31 decembrie 2018 fata de finalul anului trecut cu 323,2 milioane lei, in principal ca urmare a aplicarii IFRS 15. Avansurile incasate de la clienti la finalul perioadei au fost prezentate in anul 2017 ca datorii comerciale, incluzand sumele aferente livrarilor lunii decembrie 2017, nefacturate pana la finalul anului. In anul 2018, acestea sunt prezentate net de livrarile lunii decembrie 2018 pentru care s-au incasat avansuri de la clienti.

Veniturile in avans au crescut la 31 decembrie 2018 fata de anul 2017 ca urmare a incasarii sumei de 20,99 milioane lei din Planul National de Investitii pentru investitia in CET Iernut. Subventia se va recunoaste la venituri pe masura amortizarii centralei finantate din aceste fonduri.

 

Situatia preliminata a  fluxurilor de trezorerie consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018  (neauditata)

Fluxurile de trezorerie consolidate inregistrate in perioada ianuarie - decembrie 2018 si, respectiv, in perioada similara a anului 2017 se prezinta astfel:

INDICATOR

Preliminat

Realizat

 

31 decembrie 2018

 

31 decembrie 2017

retratat *)

Variatie

 

(mii lei)

(mii lei)

(%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

Fluxuri de numerar din activitati operationale

 

 

 

Profitul net aferent anului

1.428.383

1.839.265

-22,34

Ajustari pentru:

 

 

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

230.421

322.905

-28,64

Cota parte din rezultatul asociatilor

(622)

(1.375)

-54,76

Cheltuieli cu dobanzile

-

3

n/a

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare

26.175

 18.621

40,57

Venituri cu dobanzile

(53.279)

 (22.350)

138,38

Pierderi din cedarea activelor imobilizate

62.534

 72.668

-13,95

Variatia provizionului cu dezafectarea recunoscuta in rezultatul perioadei, cu exceptia efectului trecerii timpului

(26.840)

 11.693

n/a

Variatia altor provizioane

30.366

 11.389

-166,63

Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare

(118.809)

 (45.100)

163,43

Pierderi din proiecte de explorare

149.620

 137.083

9,15

Deprecierea neta a activelor imobilizate

197.565

 23.206

751,35

Cheltuieli cu amortizarea

562.768

543.374

3,57

Amortizarea costului contractelor

1.291

-

n/a

Deprecierea investitiilor in asociati

-

(12.462)

n/a

Deprecierea neta a activelor financiare

-

(21)

n/a

(Castiguri)/Pierderi din investitii financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere

40.782

-

n/a

Pierderi din cedarea investitiilor in asociati si a altor investitii financiare

-

12.308

n/a

Pierderi din creantele comerciale si alte creante

20.048

38.575

-48,03

Deprecierea neta a stocurilor

(2.052)

 8.147

n/a

Venituri din datorii prescrise

(58)

 (610)

-90,49

Venituri din subventii

(269)

 (150)

79,33

Numerar generat din activitati operationale inainte de variatia capitalului circulant

2.548.024

2.957.169

-13,84

Variatia capitalului circulant

 

 

 

(Crestere)/Descrestere valoare stocuri

130.045

 178.363

-27,09

(Crestere)/Descrestere creante comerciale si alte creante

(5.076)

 (180.285)

-97,18

Crestere/(Descrestere) datorii comerciale si alte datorii

(195.481)

 105.975

n/a

Numerar generat din activitati operationale

2.477.512

3.061.222

-19,07

Dobanzi platite

 

 (3)

n/a

Impozit pe profit platit

(334.324)

 (309.956)

7,86

Numerar net generat din activitati operationale

2.143.188

2.751.263

-22,10

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

 

 

 

Plati pentru majorarea investitiei in asociati

-

(144)

n/a

Incasari/(plati) nete aferente activelor financiare

1.917.569

104.970

1726,78

Dobanzi incasate

49.338

20.909

135,97

Venituri din vanzarea activelor imobilizate

961

207

364,25

Plati pentru achizitia de active imobilizate

(948.589)

 (478.062)

98,42

Plati pentru achizitia de active de explorare

(205.371)

 (233.231)

-11,94

Incasari din cedarea investitiilor detinute in asociati

-

 298

n/a

Numerar net utilizat in activitati de investitii

813.908

(585.053)

n/a

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

 

 

 

Dividendele platite

(2.638.535)

 (2.220.003)

18,85

Subventii primite

21.108

 413

5010,90

Numerar net utilizat in activitati de finantare

(2.617.427)

(2.219.590)

17,92

Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar

339.669

(53.380)

n/a

Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului

227.167

280.547

-19,03

Numerar si echivalente de numerar la finalul anului

566.836

227.167

149,52

 

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Adrian Constantin Volintiru

Andrei Bobar

 [1] Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz, si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).