Rezultate financiare preliminare an 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual  preliminar conform art. 61 din Legea nr. 24/2017

Pentru exercitiul financiar: an 2019

Data raportului: 25 februarie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale (SNGN) ROMGAZ SA

Sediul social: Medias. P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

                                   

RAPORTUL  ANUAL  CONSOLIDAT PRELIMINAR

 (elaborat pe baza informatiilor financiare consolidate neauditate, intocmite in  conformitate cu Standardele  Internationale  de Raportare  Financiara)

PRIVIND  ACTIVITATEA  ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI [1]SNGN „ROMGAZ” SA pentru anul 2019

 

PREZENTARE GENERALA

SNGN Romgaz SA este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii Grupului fiind explorarea, productia de gaze naturale si furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica.

Performantele preliminare ale Grupului Romgaz in anul incheiat la 31 decembrie 2019 au fost influentate de factorii de mai jos:

A  Productia de gaze naturale a fost de 5.276,9 mil.mc, cu 56,4 mil.mc mai mica decat productia realizata in anul anterior (-1,06%) si cu 1,37% mai mica decat productia bugetata;

 

A  Cifra de afaceri estimata pentru anul 2019: 5,08 miliarde lei (2018: 5,00 miliarde lei), in crestere cu 1,52%;

 

A  Profit net preliminat pentru anul 2019: 1,43 miliarde lei (2018: profit net 1,37 miliarde lei), in crestere cu 4,55%;

 

A  In T4 am inregistrat un Profit Net estimat de 243,18 milioane lei, in scadere cu 34,21% fata de aceeasi perioada a anului anterior (T4 2018), dar cu 16,25% mai mare fata de trimestrul anterior (T3 2019), ca urmare a cresterii cifrei de afaceri cu 40,78% in T4 2019 fata de T3 2019;

 

A  Marja estimata a Profitului Net in 2019 a fost de 28,11%, in crestere fata de anul 2018 cu 2,98% si marja EBIT estimata s-a situat la nivelul de 32,42% (an 2018: 30,61%);

 

A  Diminuarea cu 22,97% a cheltuielilor cu redeventa petroliera (342,9 milioane lei in 2019, fata de 445 milioane in 2018), ca urmare a diminuarii pretului de referinta luat in calculul acesteia;

 

A  Majorarea cu 166,1 milioane lei (30,16%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a obtinerii unui pret mediu de vanzare al gazelor mai mare fata de anul precedent, in conditiile unei cantitati livrate mai mici cu 3,4%;

 

A  Inregistrarea unei deprecieri nete de 391,3 milioane lei a activelor ca urmare a abandonarii anumitor proiecte de investitii in sonde (250,3 millioane lei, din care suma de 55,9 milioane lei aferenta sondei Trinity-1X din perimetrul EX 30 Trident din Marea Neagra), a unor investitii recente nesemnificative in proiecte de investitii incepute in anii precedenti (88,9 milioane lei), a inregistrarii unei ajustari nete de 20,5 milioane lei ca urmare a unui test de depreciere a campurilor de gaze realizat la 31 decembrie 2019;

 

A  Diminuarea investitiilor realizate de Grup in anul 2019, de la 1.188,6 milioane lei in anul 2018 la 891,6 milioane lei. Gradul de realizare a investitiilor este de 64,67% fata de buget. In 2019, nivelul investitiilor in noua centrala de la Iernut a fost de 301,4 milioane lei, fata de 568,9 milioane lei in 2018.

 

A  Se estimeaza ca productia de energie electrica a scazut in anul 2019 fata de anul precedent cu 49,4% ca urmare a lucrarilor de investitii derulate in cadrul CTE Iernut. Aceste lucrari restrictioneaza functionarea grupurilor energetice ale partii vechi a vechii centrale. Prin urmare, se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica au scazut cu 50,95% fata de anul anterior;

 

A  Comercializarea gazelor naturale din productia proprie a vizat realizarea unui portofoliu echilibrat de clienti, diminuarea riscului de neplata si prezenta pe piata libera pentru a asigura flexibilitatea preturilor. Cu toate acestea, in anul 2019, Grupul a inregistrat ajustari nete din deprecierea creantelor in valoare estimata de 116,7 milioane lei, ca urmare a riscului de neincasare a unor creante de la clienti aflati in insolventa. Grupul a fost obligat prin decizii ale instantelor de judecata sa livreze gaze unor astfel de clienti considerati „captivi” prin legea insolventei. Ulterior emiterii unor astfel de decizii, Grupul nu a mai inregistrat creante restante suplimentare din partea acestor clienti, insa, potrivit IFRS, a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor in functie de riscul estimat de neincasare;

 

A  Cresterea veniturilor consolidate din inmagazinarea gazelor naturale cu 11% fata de anul 2018, aceste venituri fiind estimate la 330,8 milioane lei (298,0 milioane lei in 2018), cea mai mare influenta avand-o serviciile de rezervare (crestere cu 35,4 milioane lei, respectiv, o majorare cu 15,33% fata de anul precedent). Capacitatea rezervata in ciclul de inmagazinare 2019-2020 (perioada aprilie 2019-martie 2020), inclusiv partea aferenta Grupului, a crescut cu 26,08% fata de ciclul de inmagazinare 2018-2019 (perioada aprilie 2018-martie 2019). Cantitatile injectate in depozit in anul 2019 au crescut cu 51,40%, ceea ce explica si cresterea veniturilor din servicii de inmagazinare;

 

A  Introducerea in anul 2019 a unei contributii banesti percepute de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizata din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE, in valoare de 86,96 milioane lei;

 

A  EBITDA aferenta anului 2019 se mentine in continuare la o marja ridicata de 50,37% raportata la cifra de afaceri.

 

INDICATORI FIZICI

In tabelul de mai jos este prezentata situatia comparativa a principalilor indicatori legati de productia de gaze naturale si condensat, redeventa petroliera, productia de energie electrica si serviciile de extractie/injectie gaze din/in depozite facturate:

 

T3 2019

T4 2019 P

T4 2018

Δ T4 (%)

Indicatori principali

2019 P

An 2018

Δ 12 luni (%)

1,25

1,33

1,411

-5,93

Productie gaze naturale brut (mld mc)

5,277

5,333

-1,06

3.697

4.388

2.589

69,45

Productie  condensat (tone)

17.340

7.867

120,42

0,09

0,096

0,104

-7,83

Redeventa petroliera (mld mc)

0,379

0,388

-2,28

120,4

298,0

414,5

-28,11

Productie energie electrica (GWh)

590,1

1.165,2

-49,37

0

347,1

819,0

-57,62

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.271,8

1.949,9

-34,78

1.226,5

346,1

119,6

189,38

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

2.620,5

1.731,2

51,37

 

Cantitatile preliminate de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si gazele utilizate la productia de energie electrica, pe perioada ianuarie-decembrie 2019, comparativ cu anii 2018 si 2017, sunt prezentate in tabelul de mai jos (mil.mc):

 

Nr. crt.

Specificatii

2017

2018

2019P

Δ 12 luni (%)

0

1

2

3

4

5=[(4/3)-1]x100

1

Gaz metan extras brut – total, din care:

5.157,5

5,333,3

5.276,9

-1,1

1.1.

    *gaze proprii

4.987,7

5.177,1

5.276,9

1,9

1.2.

    *asociere Schlumberger (100%)

169,8

156,3

0,0

-100,0

2

Consum tehnologic

74,5

86,4

78,9

-8,7

3

Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.)

4.913,2

5.090,6

5.198,0

2,1

4

Gaze proprii injectate in depozite

253,5

348,1

526,0

51,1

5

Gaze proprii extrase din depozite, din care:

723,5

479,4

257,7

-46,2

5.1.

                  -perna gaze

 

6,9

0,0

-100,0

6

Diferente din PCS-uri

2,7

1,4

0,0

-100,0

7

Gaz metan din productia proprie livrat (3.-4.+5.-6.)

5.380,5

5.220,5

4.929,7

-5,6

8.1.

Gaze vandute in depozit

 

8,1

0,0

-100,0

8.2.

Gaze livrate la CTE Iernut si Cojocna din gaze Romgaz

506,4

326,7

173,0

-47,0

9

Gaz metan din productia proprie livrat in piata (7.+8.1.-8.2.)

4.874,1

4.901,9

4.756,7

-3,0

10

Gaz metan din asocieri – total, din care:

175.5

163.6

140.5

-14,1

   *Schlumberger (50%)

84,9

78,2

0,0

-100,0

   *Raffles Energy(37,5%)

0,1

0,0

0,0

0,0 

   *Amromco (50%)

90,5

85,4

140,5

64,5

11

Achizitii gaze din productia interna (inclusiv dezechilibre)

27,0

9,7

4,4

-54,6

12

Gaz metan din productia interna valorificat (9.+10.+11.)

5.076,6

5.075,2

4.901,6

-3,4

13

Gaz metan din productia interna livrat (8.2.+12.)

5.583,0

5.401,9

5.074,6

-6,1

14

Gaze din import livrate

33,0

181,4

53,0

-70,8

15

Gaze livrate la Iernut si Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)

40,3

19,4

4,5

-76,8

16

Gaz metan total livrat (13.+14.+15.)

5.656,3

5.602,7

5.132,1

-8,4

 

 

 

 

 

 

*

Servicii  de extractie gaze din depozite facturate

1.745,5

1.949,9

1.271,8

-34,8

*

Servicii de injectie gaze in depozite facturate

1.497,6

1.731,2

2.620,5

51,4

 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari au fost calculati pe baza situatiilor financiare consolidate preliminare, neauditate si pot diferi de rezultatele efective auditate.

 

Veniturile Grupului provin, in principal, din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea si vanzarea de energie electrica.

 

Situatia preliminata a rezultatului global consolidat  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 (neauditata)

 

Descriere

 

 

Preliminat

Preliminat

Realizat

Realizat

Variatie

Variatie                             

T4 2019

2019

T4 2018

2018

 

T4          

2019-2018

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

(%)

(%)

1

2

3

4

5

6=[(2/4)-1]x100

7=[(3/5)-1)x100

Cifra de afaceri

  1.289.626

  5.080.482

 1.559.590

 5.004.197

-17,31

1,52

Costul marfurilor vandute

 (5.409)

 (107.800)

 (59.933)

 (245.020)

-90,97

-56,00

Venituri din investitii

8.020

  38.124

 13.299

 53.279

-39,69

-28,44

Alte castiguri sau pierderi

(33.035)

(63.069)

(44.951)

 (102.989)

-26,51

-38,76

Pierderi nete din deprecierea creantelor comerciale

 (85.508)

 (116.746)

 176

 (19.941)

n/a

485,46

Variatia stocurilor

 1.417

 80.008

 (50.793)

 (32.180)

n/a

n/a

Materii prime si consumabile

 (16.183)

 (76.048)

 (22.277)

 (75.460)

-27,36

0,78

Amortizare si depreciere neta

(317.716)

(912.255)

  (297.936)

 (708.142)

6,64

28,82

Cheltuieli cu personalul

 (189.047)

 (670.408)

 (186.409)

 (621.330)

1,42

7,90

Cheltuieli financiare

 (8.015)

 (24.740)

  (7.691)

 (29.724)

4,21

-16,77

Cheltuieli de explorare

 (73)

 (24.564)

 (52.015)

 (247.123)

-99,86

-90,06

Cota parte din rezultatul asociatilor

  90  

  1.472

 572

 622

-84,27

136,66

Alte cheltuieli

(363.374)

(1.552.192)

  (468.042)

 (1.409.447)

-22,36

10,13

Alte venituri

8.306

   32.834

 7.971

 18.442

4,20

78,04

Profit inainte de impozitare

289.099

1.685.098

    391.561

     1.585.184

-26,17

6,30

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(45.916)

(256.811)

(21.949)

      (219.016)

109,19

17,26

Profitul perioadei

243.183

1.428.287

    369.612

     1.366.168

-34,21

4,55

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

 

 

 

 

Elemente ce nu vor fi reclasificate in rezultat

 

 

 

 

 

 

Castiguri/(pierderi) actuariale din actualizarea provizionului pentru beneficiile salariatilor

4.074

4.074

 (17.106)

 (17.106)

n/a

n/a

Impozit pe profit aferent elementelor ce nu vor fi reclasificate in rezultat

(652)

(652)

 2.737

 2.737

n/a

n/a

Total elemente ce nu vor fi reclasificate in rezultat

3.422

3.422

(14.369)

(14.369)

n/a

n/a

Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit pe profit

3.422

3.422

(14.369)

(14.369)

n/a

n/a

Rezultatul global al perioadei

246.605

1.431.709

355.243

1.351.799

-30,58

5,91

             

EBITDA

598.795

2.559.229

676.198

2.240.047

-11,45

14,25

Marja EBITDA (%)

46,43

50,37

43,36

44,76

7,09

12,53

EBIT

281.079

1.646.974

378.262

1.531.905

-25,69

7,51

Marja EBIT (%)

21,80

32,42

24,25

30,61

-10,14

5,90

EPS (lei)

0,63

3,71

0,96

3,54

-34,21

4,55

Nota: Informatiile pentru T4 2018 au fost retratate – pentru informatii suplimentare, a se vedea raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2018.

 

Cifra de afaceri

In anul 2019, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri consolidata in valoare de 5,1 miliarde lei, comparativ cu 5,0 miliarde lei realizata in anul 2018.

Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 4,4% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz, cat si a celor achizitionate in vederea revanzarii si din asocieri si majorarea cu 11% a veniturilor din servicii de inmagazinare si cresterea cu 115,7% a veniturilor din vanzarea de condensat, in pofida scaderii veniturilor din vanzarea de energie electrica cu 50,95%.

Din punctul de vedere al volumelor, fata de anul 2018, Grupul estimeaza ca in 2019:

-          a vandut cu 3,4% mai putine gaze naturale;

 

-          a prestat servicii de injectie gaze in depozite cu 51,4% mai mari, servicii de extractie gaze din depozite cu 34,8% mai mici, a rezervat o capacitate de inmagazinare cu 42,51% mai mare in ciclul de inmagazinare 2019-2020 fata de ciclul anterior partial ca urmare a obligatiilor de stoc minim stabilite de ANRE;

 

-          a vandut cu 120,4% mai mult condensat; si

 

-          a produs cu 49,4% mai putina energie electrica.

 

Costul marfurilor vandute

In anul 2019, costul marfurilor vandute a scazut cu 56% fata de anul anterior, in principal ca urmare a diminuarii cu 70,8% a cantitatii de gaze achizitionate din import in vederea revanzarii.   

Venituri din investitii

Veniturile din investitii reprezinta venituri din plasarea disponibilitatilor Grupului in depozite bancare sau titluri de stat.

 

Alte castiguri sau pierderi

Diminuarea pierderii nete se datoreaza castigarii de catre Societate a unui litigiu impotriva ANAF. In perioada decembrie 2016 – aprilie 2017 a avut loc inspectia fiscala partiala de reverificare a perioadei decembrie 2010 – iunie 2011 avand ca obiect TVA si ianuarie 2010 – decembrie 2011 avand ca obiect impozitul pe profit, inspectie care a avut ca subiect reducerile comerciale acordate de Romgaz consumatorilor cu statut de intreruptibili pentru livrarea de gaze obtinute din productia interna in perioada 2010 – 2011. Acest statut a fost atribuit de catre operatorul sistemului de transport gaze naturale, TRANSGAZ. Prin Decizia de impunere au fost stabilite obligatii suplimentare de plata, in suma de 15.284 mii RON, precum si penalitati si majorari de intarziere in suma de 3.129 mii RON. In anul 2019, Societatea a castigat in instanta litigiul intentat fata de ANAF, astfel incat ajustarea aferenta de 18,4 milioane lei a fost diminuata prin reluarea la venituri.

In anul 2019, Grupul a inregistrat o pierdere neta a investitiilor financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere de 4,5 milioane lei, fata de pierderea neta de 40,8 milioane lei in 2018. In ambele perioade, pierderea a fost generata de diminuarea valorii investitiei de 2,49% in actiunile societatii Electrocentrale Bucuresti, la 31 decembrie 2019 aceasta fiind evaluata la 0 lei.

In 2019, Grupul a casat active imobilizate de 71,4 milioane lei. Cu toate acestea, efectul in rezultat al acestor casari este nesemnificativ, Grupul inregistrand un venit corespunzator reluarii ajustarilor de depreciere pentru aceste active, prezentat in cadrul cheltuielilor cu amortizarea si deprecierea neta.

 

Pierderi nete din deprecierea creantelor comerciale

In anul 2019, Grupul a inregistrat pierderi nete din deprecierea creantelor in valoare estimata de 116,7 milioane lei, ca urmare a riscului de neincasare a unor creante de la clienti aflati in insolventa. Grupul a fost obligat prin decizii ale instantelor de judecata sa livreze gaze unor astfel de clienti considerati „captivi” prin legea insolventei. Ulterior emiterii acestor decizii, Grupul nu a inregistrat creante restante suplimentare din partea acestor clienti, insa, potrivit IFRS, a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor in functie de riscul estimat de neincasare.

Astfel, pentru creante neincasate la scadenta, Grupul a inregistrat o depreciere neta de 34,08 milioane lei, iar din analiza de risc de neincasare a creantelor curente o depreciere de 82,67 milioane lei. In cazul nerealizarii in anul 2020 a riscului de neincasare, suma de 82,67 milioane lei va fi reluata la venituri.

 

Variatia stocurilor

In cursul anului 2019 cantitatea de gaze injectata in depozite a fost mai mare decat cantitatea extrasa din depozite, generand astfel o variatie a stocurilor favorabila (castig), spre deosebire de anul 2018 cand cantitatea injectata a fost mai mica decat cea extrasa ceea ce a generat o variatie a stocurilor defavorabila (pierdere). Cantitatea de gaze injectata de Societate in depozite in 2019 fata de 2018 a crescut cu 51,1%, in timp ce cantitatea extrasa a scazut cu 46,25%.

 

Amortizare si depreciere neta

In 2019, cheltuielile estimate cu amortizarea activelor imobilizate au fost de 520,96 milioane lei, in scadere cu 11,89% fata de anul anterior. In urma deprecierilor inregistrate in 2018 asupra activelor aferente campurilor de gaze si ale actualei centrale electrice de la Iernut, valoarea amortizabila a activelor a scazut cu 189 milioane lei, ceea ce a generat cheltuieli mai mici cu amortizarea.

In anul 2019, Grupul a inregistrat pierderi nete din depreciere de 391,3 milioane lei a activelor ca urmare a:

-          abandonarii anumitor proiecte de investitii in sonde (250,3 milioane lei, din care suma de 55,9 milioane lei aferenta sondei Trinity-1X din perimetrul EX 30 Trident din Marea Neagra);

-          unor investitii recente nesemnificative in proiecte de investitii incepute in anii precedenti (88,9 milioane lei);

-          inregistrarii unei ajustari nete de 20,5 milioane lei pe baza unui test de depreciere a campurilor de gaze realizat la 31 decembrie 2019.

 

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare inregistrate in anul 2019 in valoare de 24,6 milioane lei sunt in scadere cu 90,06% fata de anul trecut.

Scaderea se datoreaza diminuarii in aceasta perioada a cheltuielilor cu explorarea (prospectiuni seismice) cu 96,0 milioane lei.

Cheltuielile de explorare includ si costul sondelor de explorare casate. In anul 2019 costul acestor investitii casate a fost de 23,05 milioane lei, comparativ cu 149,6 milioane lei in anul 2018. Aceste costuri sunt anulate in cea mai mare parte de veniturile nete din ajustarile pentru depreciere.

 

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au inregistrat o majorare cu 10,13% in anul 2019 fata de anul 2018. Majorarea de 142,75 milioane lei se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare si introducerii contributiei banesti percepute de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizata din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE (+169,38 milioane lei).

 

In cadrul altor cheltuieli este cuprins un venit net de 51,76 milioane lei din diminuarea provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare. In anul 2019, Grupul a reanalizat costurile generate de lucrarile de abandonare a sondelor, ceea ce a generat o scadere a provizionului aferent sondelor de productie.

 

Alte venituri

Alte venituri au crescut cu 78,04% in anul incheiat la 31 decembrie 2019 fata de aceeasi perioada a anului 2018 datorita cresterii veniturilor din despagubiri, amenzi si penalitati inregistrate pentru sume neincasate conform termenelor contractuale sau din nerespectarea de catre furnizori a termenelor de prestare (+9,26 milioane lei). Din veniturile totale din penalitati de 20,41 milioane lei, suma de 14,40 milioane lei nu a fost incasata pana la 31 decembrie 2019, fiind inregistrata o pierdere din deprecierea acestor creante.

 

Situatia preliminata a  pozitiei  financiare consolidate la 31 decembrie 2019

 

INDICATOR

Preliminat

Realizat

 

 

31 decembrie 2019

 

31 decembrie 2018

 

Variatie                            

 

mii lei

mii lei

(%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

ACTIVE

 

 

 

Active imobilizate

 

 

 

Imobilizari corporale

5.989.172

6.279.748

-4,63

Alte imobilizari necorporale

9.164

4.970

84,39

Investitii in asociati

24.770

23.298

6,32

Creante privind impozitul amanat

163.411

127.491

28,17

Alte investitii financiare

5.388

9.812

-45,09

Active privind drepturile de utilizare - leasing

8.590

-

n/a

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

6.200.495

6.445.319

-3,80

Active circulante

 

 

 

Stocuri

311.013

245.992

26,43

Creante comerciale si alte creante

602.633

826.046

-27,05

Costul obtinerii de contracte cu clientii

312

583

-46,48

Alte active financiare

1.075.224

881.245

22,01

Alte active

42.484

168.878

-74,84

Numerar si echivalent de numerar

363.943

566.836

-35,79

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

2.395.609

2.689.580

-10,93

TOTAL ACTIVE

8.596.104

9.134.899

-5,90

CAPITALURI SI DATORII

 

 

 

Capitaluri

 

 

 

Capital emis

385.422

385.422

0,00

Rezerve

1.587.388

1.824.999

-13,02

Rezultat reportat

5.520.305

5.458.196

1,14

TOTAL CAPITALURI

7.493.115

7.668.617

-2,29

Datorii pe termen lung

 

 

 

Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare

138.763

139.254

-0,35

Venituri in avans

21.244

21,128

0,55

Datorii cu leasing

8.285

-

 

Provizioane

366.393

510.114

-28,17

Total datorii termen lung

534.685

670.496

-20,26

Datorii pe termen scurt

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

109.909

186.702

-41,13

Datorii privind contractele cu clientii

42.705

46.381

-7,93

Datorii cu impozitul pe profit curent

64.326

68.001

-5,40

Venituri in avans

3.729

8.442

-55,83

Provizioane

82.701

93.645

-11,69

Datorii cu leasing

694

-

n/a

Alte datorii    

264.240

392.615

-32,70

Total datorii pe termen scurt

568.304

795.786

-28,59

TOTAL DATORII

1.102.989

1.466.282

-24,78

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

8.596.104

9.134.899

-5,90

 

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor imobilizate a scazut cu 3,80% la sfarsitul anului 2019 fata de sfarsitul anului 2018, adica cu 244,82 milioane lei, de la 6.445,32 milioane lei la 31 decembrie 2018 la 6.200,50 milioane lei la 31 decembrie 2019, in ciuda investitiilor totale realizate in anul 2019 de 891,58 milioane lei. Diminuarea este cauzata de cheltuielile cu amortizarea si deprecierea neta de 912,26 milioane lei, dar si de reducerea provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare care a generat o scadere a activelor imobilizate de 135,01 milioane lei.

Cresterea de 84,39% inregistrata in Alte imobilizari necorporale in cursul anului 2019 provine din dezvoltarea sistemelor informatice ale Grupului.

In ceea ce priveste Alte investitii financiare, in cursul anului 2019, Grupul a inregistrat o pierdere din evaluarea investitiei in Electrocentrale Bucuresti in valoare de 4,5 milioane lei, aceasta fiind ajustata in totalitate.

Investitiile in asociati sunt contabilizate in situatiile financiare consolidate prin metoda punerii in echivalenta care presupune ca investitia este initial recunoscuta la cost si ajustata ulterior in functie de modificarile postachizitie in cota-parte a Grupului din activele nete ale asociatului in care s-a investit. Profitul sau pierderea Grupului include cota sa din profitul sau pierderea asociatului.

In anul 2019 a intrat in vigoare Standardul International de Raportare Financiara 16 “Contracte de leasing” care inlocuieste Standardul International de Contabilitate 17 “Contracte de leasing” (IAS 17). Potrivit noului standard, la locatar, contractele de leasing financiar si cele de leasing operational (chirie) sunt contabilizate in acelasi mod. Astfel, locatarul inregistreaza un activ privind dreptul de utilizare a activului care face obiectul contractului de leasing, concomitent cu recunoasterea unei datorii de leasing. Grupul nu detine contracte de leasing financiar. Activele privind drepturile de utilizare provin din contractele de chirie incheiate de Grup; anterior, aceste contracte au fost recunoscute prin inregistrarea unei cheltuieli cu chiria.

 

Impozitul pe profit amanat

Impozitul pe profit amanat are la baza diferentele temporare intre valoarea contabila si valoarea fiscala a elementelor bilantiere. Aceste diferente temporare pot fi impozabile, ceea ce inseamna ca vor avea ca rezultat valori impozabile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare, sau deductibile, ce vor avea ca rezultat valori care sunt deductibile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare.

Avand in vedere ajustarile de depreciere inregistrate pentru campurile exploatate de Grup si pentru proiectele de investitii abandonate, diferenta temporara intre valoarea contabila si cea fiscala a activelor a crescut, ceea ce a generat majorarea creantei privind impozitul amanat la 31 decembrie 2019 fata de 31 decembrie 2018.

 

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri

Stocurile au crescut la sfarsitul anului 2019 fata de 31 decembrie 2018 cu 26,43% ca urmare a cresterii stocului de gaze in depozite. Valoarea stocului de gaze la 31 decembrie 2019 a crescut fata de finalul anului trecut cu 94,62%, datorita cresterii cu 51,1% a volumului de gaze inmagazinate in 2019 fata de anul 2018 si a diminuarii cu 46,25% a volumului de gaze extrase.

 

Creante comerciale si alte creante

Creantele comerciale au scazut in anul 2019 fata de 31 decembrie 2018 cu 27,05% ca urmare a livrarii unor cantitati de gaze mai mici in luna decembrie 2019 fata de decembrie 2018 cu aproximativ 16,64%, dar si ca urmare a inregistrarii unor pierderi nete din deprecierea creantelor comerciale de 116,75 milioane lei.

 

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au inregistrat la sfarsitul anului 2019 o scadere de 20,26% fata de 31 decembrie 2018, in principal datorita diminuarii provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare cu 146,23 milioane lei (-27,57%). In anul 2019, Grupul a reanalizat costurile de abandonare a sondelor in baza carora este calculat acest provizion. In urma acestei analize, diminuarea provizionului a generat un venit de 51,76 milioane lei si o diminuare a activelor imobilizate cu 135,01 milioane lei.

 

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile pe termen scurt au scazut cu 227,48 milioane lei, de la 795,79 milioane lei, cat se inregistrau la 31 decembrie 2018, la 568,30 milioane lei la sfarsitul anului 2019.

 

Datorii comerciale si alte datorii

Datoriile comerciale s-au diminuat fata de 31 decembrie 2018 cu 41,13% datorita scaderii volumului de lucrari pentru centrala de la Iernut spre finalul anului 2019 comparativ cu sfarsitul anului 2018, datoriile fata de contractor scazand cu 85,26 milioane lei. 

 

Alte datorii

Alte datorii au inregistrat o diminuare cu 32,7%, ca urmare a urmatoarelor elemente:

-          diminuarea datoriei Grupului cu redeventa petroliera (diminuare de 71,69 milioane lei, ca urmare a unui pret de referinta comunicat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale mai mic in trimestrul al IV-lea 2019 fata de trimestrul al IV-lea 2018);

 

-          diminuarea datoriei cu impozitul pe venitul suplimentar cu 10,78 milioane lei, datorita scaderii pretului mediu al gazelor livrate in luna decembrie 2019 fata de luna decembrie 2018 cu aproximativ 11,54% si a cantitatii de gaze livrate in aceasta luna comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 cu aproximativ 16,64%;

 

-          diminuarea datoriei cu taxa pe valoare adaugata cu 26,34 milioane lei ca urmare a vanzarilor mai mici din decembrie 2019 fata de decembrie 2018;

 

-          plata catre Schlumberger a unei datorii a Grupului ca urmare a incheierii asocierii in anul 2018 (22,5 milioane lei).

 

Provizioane

La 31 decembrie 2019, provizioanele pe termen scurt au inregistrat o scadere de 11,69% fata de 31 decembrie 2018. Aceasta diminuare s-a datorat in principal reducerii provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de sera (16,7 milioane lei).

 


CAPITALURI SI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au scazut cu 2,29% ca urmare a distribuirii catre actionari a profitului aferent anului 2018 si a unei parti din rezerve sub forma de dividende. Modificarile in capitalurile proprii din anul 2019, respectiv, anul 2018 sunt prezentate mai jos:

 

Descriere

Capital social

Rezerva legala

Alte rezerve

Rezultat reportat

Total

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

           

Sold la 1 ianuarie 2019

   385.422

77.487

   1.747.512

5.458.196

7.668.617

Distribuire dividende

-

-

(362.297)

(1.244.914)

(1.607.211)

Majorare rezerve legale

-

2.413

-

(2.413)

-

Alocare la alte rezerve

-

-

105.356

(105.356)

-

Rezultatul anului

-

-

-

1.428.287

1.428.287

Rezerve din profit reinvestit

-

-

16.917

(16.917)

-

Alte elemente ale rezultatului global

-

-

-

3.422

3.422

Sold la 31 decembrie 2019

   385.422

 79.900

1.507.488  

5.520.305

7.493.115

 


Descriere

Capital social

Rezerva legala

Alte rezerve

Rezultat reportat

Total

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

           

Sold la 1 ianuarie 2018 (inaintea modificarii de politica contabila)

   385.422

     77.084

2.235.448

     6.635.380

     9.333.334

Efect modificare politica contabila *)

                -

                -

                  -

       (415.096)

  (415.096)

Corectii erori contabile

-

-

-

57.202

57.202

Sold la 1 ianuarie 2018 (retratat)

   385.422

     77.084

   2.235.448

     6.277.486

8.975.440

Distribuire dividend

                -

                -

     (716.886)

   (1.923.258)

   (2.640.144)

Majorare rezerve legale

-

403

-

(403)

-

Alocare la alte reserve

                -

                -

         185.563

        (185.563)

                    -

Rezultatul anului

                -

                -

                  -

     1.366.168

1.366.168

Rezerve din profit reinvestit

                -

                -

         43.387

        (43.387)

                    -

Efectul modificarilor in politicile contabile ca urmare a intrarii in vigoare a IFRS 15 si IFRS 9

                -

                -

                  -

         (18.478)

  (18.478)

Alte venituri ale rezultatului global

-

-

-

(14.369)

(14.369)

Sold la 31 decembrie 2018

   385.422

      77.487

   1.747.512

     5.458.196

     7.668.617

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare.


Situatia preliminata a  fluxurilor de trezorerie consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019  (neauditata)

Fluxurile de trezorerie consolidate inregistrate in perioada ianuarie - decembrie 2019 si, respectiv, in perioada similara a anului 2018 se prezinta astfel:

 

INDICATOR

Preliminat

Realizat

 

31 decembrie 2019

 

31 decembrie 2018

 

Variatie

 

(mii lei)

(mii lei)

(%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

Fluxuri de numerar din activitati operationale

 

 

 

Profitul net aferent anului

1.428.287

1.366.168

4,55

Ajustari pentru:

 

 

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

256.811

219.016

17,26

Cota parte din rezultatul asociatilor

(1.472)

(622)

136,66

Cheltuieli cu dobanzile

543   

-

n/a

Efectul trecerii timpului asupra provizionului de dezafectare

24.197

  29.724

-18,59

Venituri cu dobanzile

(38.124)

  (53.279)

-28,44

Pierderi din cedarea activelor imobilizate

68.046

  62.961

8,08

Variatia provizionului cu dezafectarea recunoscuta in rezultatul perioadei, cu exceptia efectului trecerii timpului

(51.760)

(34.390)

50,51

Variatia altor provizioane

(4.852)

30.152

n/a

Cheltuieli cu deprecierea activelor de explorare

208.350

(118.809)

n/a

Pierderi din proiecte de explorare

23.051

149.620

-84,59

Deprecierea neta a activelor imobilizate

182.948

  235.661

-22,37

Cheltuieli cu amortizarea

520.957

591.290

-11,89

Amortizarea costului contractelor

651  

1.291

-49,57

(Castiguri)/Pierderi din investitii financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere

4.424

40.782

-89,15

Pierderi din creantele comerciale si alte creante

102.822

20.048

412,88

Alte castiguri si pierderi leasing

(52)

-

n/a

Deprecierea neta a stocurilor

5.125

(2.052)

n/a

Venituri din datorii prescrise

(89)

(58)

53,45

Venituri din subventii

(81)

(269)

-69,89

Numerar generat din activitati operationale inainte de variatia capitalului circulant

2.729.782

2.537.234

7,59

Variatia capitalului circulant

 

 

 

(Crestere)/Descrestere valoare stocuri

(38.428)

  143.114

n/a

(Crestere)/Descrestere creante comerciale si alte creante

116.144

(8.156)

n/a

Crestere/(Descrestere) datorii comerciale si alte datorii

(78.117)

(194.681)

-59,87

Numerar generat din activitati operationale

2.729.381

2.477.511

10,17

Impozit pe profit platit

(297.058)

(334.324)

-11,15

Numerar net generat din activitati operationale

2.432.323

2.143.187

13,49

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

 

 

 

Incasari/(plati) nete aferente activelor financiare

(203.972)

1.917.569

n/a

Dobanzi incasate

43.470

49.338

-11,89

Venituri din vanzarea activelor imobilizate

1.305

961

35,80

Plati pentru achizitia de active imobilizate

(694.349)

(948.588)

-26,80

Plati pentru achizitia de active de explorare

(173.563)

(205.371)

-15,49

Numerar net utilizat in activitati de investitii

(1.027.109)

813.909

n/a

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

 

 

 

Dividendele platite

(1.607.246)

(2.638.535)

-39,09

Subventii primite

-

21.108

-100,00

Plati pentru datoriile din  leasing

(861)

-

n/a

Numerar net utilizat in activitati de finantare

(1.608.107)

(2.617.427)

-38,56

Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar

(202.893)

339.669

n/a

Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului

566.836

227.167

149,52

Numerar si echivalente de numerar la finalul anului

363.943

566.836

-35,79

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                        DIRECTOR ECONOMIC

Adrian Constantin Volintiru      [1] Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz, si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).