Rezultate financiare preliminare anuale 2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 Data raportului: 15.02.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:                    Bursa de Valori Bucuresti

                                Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                        Raport curent in conformitate cu calendarul financiar publicat de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

 

Eveniment important de raportat:

Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza publicul si investitorii asupra disponibilitatii situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017. Acestea sunt disponibile incepand cu data de 15 februarie 2018 astfel:

-          La sediul S.N. Nuclearelectrica S.A. din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1

-          In format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Situatii Financiare 2017 (www.nuclearelectrica.ro) precum si in linkul de mai jos.

 

Principalele rezultate

 

Indicatori (mii. lei)*)

2017

(neauditat)

2016

(auditat, retratat)

Var %

Venituri din exploatare, din care:

1.932.902

1.680.220

15,0%

   Venituri din vanzarea energiei electrice

 1.884.741

 1.620.770

16,3%

Cheltuieli din exploatare

 (1.074.261)

 (1.057.412)

1,6%

EBITDA

858.641

622.808

37,9%

Depreciere si amortizare

 (482.717)

 (466.336)

3,5%

EBIT

375.924

156.472

140,3%

Cheltuieli financiare nete

 (18.449)

 (29.004)

-36,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 (54.423)

 (16.101)

238,0%

Profit net

303.052

111.367

172,1%

   *) extras din situatiile financiare individuale preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat  la 31 decembrie 2017

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : [email protected]

 

Director General                                                                                                                                                                                          

Cosmin Ghita