Rezultate financiare preliminare la 31.12.2016

SNP OMV PETROM S.A.

 

  

Grupul OMV Petrom: rezultatele pentru T4 si ianuarie – decembrie 2016

 

Aspecte-cheie T4/16

u   Flux de trezorerie extins de 432 mil lei, ca efect al scaderii investitiilor si al performantei operationale excelente

u   EBIT CCA excluzand elementele speciale de 454 mil lei, toate segmentele de activitate avand o contributie mai buna fata de aceeasi perioada a anului trecut

u   GDR-urile OMV Petrom listate la Bursa de Valori Londra din octombrie 2016

Aspecte-cheie 2016

u   Flux de trezorerie extins de 1,6 mld lei, datorita prioritizarii investitiilor si managementului strict al costurilor

u   EBIT CCA excluzand elementele speciale de 1,7 mld lei, din care 2/3 din Downstream

u   Directoratul propune un dividend de 0,015 lei/actiune, propunere ce va fi supusa aprobarii Consiliuliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor

 

Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom S.A.:

“In 2016, mediul de piata a ramas volatil si dificil, fapt concretizat in scaderea valorii EBIT CCA excluzand elementele speciale, anuland, astfel, beneficiile obtinute prin continuarea managementului strict al costurilor. La nivel de Grup, s-au realizat economii de costuri de aproximativ 500 mil lei. In Upstream, am continuat reducerea costurilor de productie, ceea ce a compensat impactul declinului productiei, dar nu a reusit sa neutralizeze in intregime efectul scaderii preturilor. In pofida reducerii in continuare a investitiilor, am reusit sa limitam declinul productiei zilnice la doar 2,5% comparativ cu 2015, cu mult sub limita maxima a estimarii noastre. EBIT CCA excluzand elementele speciale din Downstream a scazut cu 4% fata de 2015, ca efect al scaderii rezultatului segmentului Downstream Oil, partial compensat de rezultatul imbunatatit al segmentului Downstream Gas. Cu toate acestea, contributia Downstream la rezultatele Grupului a crescut semnificativ fata de 2015, ceea ce dovedeste beneficiile modelului nostru de business integrat.

Pe baza rezultatelor preliminare si a fluxului solid de trezorerie extins obtinute in 2016, Directoratul propune un dividend de 0,015 lei/actiune pentru anul financiar 2016. Propunerea finala privind dividendul, care va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie 2017, va face subiectul aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere.”

T3/16

T4/16

T4/15

Δ%

Indicatori principali (mil lei)

2016

2015

Δ%

573

335

(1.844)

n.m.

EBIT

1.469

(530)

n.m.

602

454

211

115

EBIT CCA excluzand elementele speciale

1.694

2.522

(33)

473

162

(1.675)

n.m.

Profit/(pierdere) net(a) atribuibil(a)actionarilor OMV Petrom S.A.

1.043

(676)

n.m.

442

263

68

287

Profit net CCA atribuibil actionarilor OMV Petrom S.A. excluzand elementele speciale

1.162

1.801

(36)

0,0084

0,0029

(0,0296)

n.m.

Rezultat pe actiune (lei)

0,0184

(0,0119)

n.m.

0,0078

0,0046

0,0012

287

Profit CCA excl. elementele speciale pe actiune (lei)

0,0205

0,0318

(36)

1.613

1.070

1.104

(3)

Flux de trezorerie din activitati de exploatare

4.454

5.283

(16)

1.115

432

32

n.m.

Flux de trezorerie extins dupa plata de dividende

1.558

(301)

n.m.

-

-

-

n.a.

Dividend pe actiune (lei)

0,0151

-

n.m.

1Propunere catre Consiliul de Supraveghere si Adunarea Generala a Actionarilor.

 

 

Va rugam sa accesati linkul de mai jos pentru a vizualiza raportul