Rezultate financiare preliminare la 31.12.2017

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie, fiind marcat de listarea a patru noi companii private pe piata principala a BVB si de o efervescenta in ceea ce priveste segmentul obligatiunilor corporative.

Valoarea tranzactionata pe toate pietele in anul 2017 a fost de 13,91 mld. lei, in crestere cu 24% fata de anul anterior sau cu 28% peste media ultimilor 10 ani. Valoarea medie zilnica de tranzactionare pe segmentul de actiuni al pietei reglementate, inclusiv ofertele publice initiale si secundare, a crescut cu 32% in anul 2017 fata de 2016, de la 36,45 mil. lei la 48,02 mil. lei, si a ajuns, astfel, la maximul ultimilor 3 ani. Valoarea tranzactionata pe toate pietele in ultimul trimestru al anului a depasit  3,03 mld. lei 2017, valoare similara anului anterior.

Ofertele publice initiale au  continuat  si in ultimul trimestru al anului 2017 prin listarea Sphera Franchise Group (25% din actiuni pentru 285 mil. lei) si Transilvania Broker de Asigurare (25% din actiuni pentru 9 mil. lei). In luna decembrie 2017, MedLife (M) a finalizat cu succes operatiunea de majorare de capital social realizata prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti. In cadrul operatiunii au fost emise 2.053.082 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,25 lei, MedLife reusind astfel sa se finanteze cu 65.563.435 lei (14,2 mil. euro), resurse financiare destinate implementarii planurilor de crestere si dezvoltare ale societatii.

Anul 2017 a consemnat o dinamica a sectorului obligatar la BVB, constand in derularea unor oferte de obligatiuni in valoare totala de 279 milioane euro in anul 2017, efectuarea in premiera a unor oferte de obligatiuni cu decontare in euro, urmate de listarea acestora la BVB, precum si listarea duala a unor emitenti de obligatiuni.

Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti listate la BVB a crescut in anul 2017 cu 20% fata de 2016 si a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro. Un record istoric de peste 35 de miliarde de euro a fost consemnat si la nivelul capitalizarii tuturor companiilor listate pe piata principala a BVB.

Indicele BET, extins din luna iunie 2017 la 13 companii prin includerea Digi Communications (DIGI),  a atins la finalul anului 2017 valoarea de 7.753 puncte, o crestere de 9% YTD. Actiunile pe care investitorii le-au cumparat in companiile care fac parte din indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, au avut o crestere de peste 19% in 2017. Cresteri de aproape 24% au avut loc si pentru BET-XT-TR, indicele care include cele mai tranzactionate 25 de companii listate la BVB si dividendele acordate de acestea. 

In decembrie 2017, Consiliului BVB a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea in Registrul Participantilor pentru ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti.

In 15 decembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a admis fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti SA si SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., data efectiva a  fuziunii fiind 29 decembrie 2017. Incepand cu 1 ianuarie 2018 s-a derulat procesul efectiv de implementare a fuziunii. Urmare a procesului de fuziune, inca din luna octombrie,  un numar de 12 societati listate la SIBEX au hotarat admiterea in cadrul pietei ATS a BVB, parcurgand etapele legale aferente acestui proces conform reglementarilor BVB, acestea fiind admise la tranzactionare in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare admise la tranzactionare in cadrul ATS BVB, categoria actiuni – AeRO Standard. De asemenea, un numar de 24 societati listate la SIBEX au fost transferate de drept in cadrul ATS BVB, conform reglementarilor  ASF, in categoria AeRO Baza, 18 dintre acestea fiind tranzactionabile.

Pe parcursul anului 2017 Grupul BVB a inregistrat venituri operationale consolidate de peste 38,05 mil. lei (12 luni 2016: 31,58 mil. lei), o crestere de 21% fata de perioada similara a anului anterior, crestere generata de toate segmentele de activitate ale Grupului:

§  Veniturile generate de BVB, reprezentand segmentul de tranzactionare al Grupului, in anul 2017 au fost de 23,35 mil. lei (excluzand tranzactiile intra-grup), in crestere cu 20% fata de  anul 2016 (12 luni 2016: 19,43 mil. lei), pe fondul cresterii valorilor tranzactionate.

§  Activitatea de decontare locala si transfrontaliera derulata de Depozitarul Central (DC) a inregistrat o crestere in cursul anului 2017 pe seama cresterii volumelor tranzactionate la BVB si a intensificarii activitatii transfrontaliere a participantilor. In anul 2017, veniturile operationale ale DC au atins nivelul de 13,69 mil. lei (excluzand tranzactiile intra-grup) ceea ce corespunde unei cresteri de 17% comparativ cu anul 2016.

§  In anul 2017 veniturile din segmentul de post-tranzactionare, au crescut cu 19% fata de anul anterior pana la valoarea de 9,70 mil. lei (12 luni 2016: 8,12 mil. lei), pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare a BVB care a generat o majorare cu 26% a veniturilor din decontare locala de la 2,23 mil. lei la 2,80 mil. Lei.

§  De asemenea, in anul 2017, s-a inregistrat o crestere a  veniturilor obtinute din activitatea de  registru cu 11% fata de anul precedent de la 3,59 mil. lei la 3,99 mil. lei, ca urmare a cresterii veniturilor obtinute din activitatea de distribuire a dividendelor si a altor sume de bani.

In aceeasi perioada, cheltuielile operationale consolidate ale Grupului au crescut cu 13% de la 25,53 mil. lei la 28,82 mil. lei, generand combinat un avans de 53% al profitului operational preliminar pana la 9,24 mil. lei (12 luni 2016: 6,04 mil. lei) si o imbunatatire cu 5 puncte procentuale a marjei operationale. Cresterea  cheltuielilor a fost determinata in principal de cresterea altor cheltuieli operationale, ca efect de baza, avand in vedere ca reversarea provizionului pentru litigii, inregistrat de Depozitarul Central in anii anteriori, in suma de 1,35 mil. lei, a generat o descrestere a cheltuielilor operationale in anul 2016, si intr-o mai mica masura de majorarea cheltuielilor de personal si de inregistrarea cheltuielilor pentru pregatirea fuziunii BVB-SIBEX.

Veniturile financiare de 3,65 mil. lei au fost reprezentate in principal de dobanzile aferente plasamentelor in lei si valuta, in titluri de stat si depozite bancare ale entitatilor din Grup dar si de vanzarea activelor financiare disponibile pentru vanzare (actiuni detinute la alte burse). Diferentele de curs valutar nerealizate aferente plasamentelor in valuta au fost de (1,15) mil. lei – diferente nefavorabile (2016: 0,57 mil. diferente favorabile de curs valutar), acestea fiind inregistrate ca urmare a aprecierii leului fata de dolar, contracarata partial de deprecierea leului fata de euro. Astfel, in anul 2017, a fost inregistrat un profit financiar net de 2,51 mil. lei, in scadere fata de profitul financiar net de 3,04 mil. lei inregistrat in perioada similara a anului 2016.

Profitul net consolidat preliminar al anului 2017 a atins nivelul de 14,68 mil. lei (12 luni 2016: 7,76 mil. lei), in crestere cu 89% comparativ cu anul anterior, acesta fiind obtinut in proportie de 88% din segmentul de tranzactionare al Grupului care a crescut de la 6,61 mil. lei la 12,88 mil. lei. Profitul peliminar atribuibil actionarilor societatii mama a fost de 14,20 mil. lei (12 luni 2016: 7,59 mil. lei). Fara a lua in calcul impactul fuziunii, BVB a realizat un profit net individual preliminar de 9,90 mil. lei (2016: 7,50 mil. lei), in crestere cu 32%, si un grad de 100% de realizare a Bugetului anului 2017.

Ca urmare a fuziunii prin absorbtie dintre BVB si SIBEX, capitalul social al BVB a fost majorat cu 3.750.480 lei, respectiv 375.048 actiuni la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Intrucat absorbtia SIBEX s-a realizat prin schimb de actiuni (rata de schimb fiind de 0,01200795 actiuni SIBEX pentru 1 actiune BVB), din calculul inregistrarilor de fuziune a rezultat o prima de capital in suma de  6.598.896 lei, ca diferenta intre valoarea actiunilor noi emise de catre BVB, la valoarea nominala, si valoarea actiunii BVB la data efectiva a fuziunii de 29,6 lei/actiune, reprezentand echivalentul contraprestatiei achitate de catre BVB.

Evaluarea la valoarea justa la data efectiva a fuziunii (29 decembrie 2017), atat a activelor si pasivelor preluate, cat si a contraprestatiei transferate (actiunile BVB) a determinat inregistrarea unui venit reprezentand un castig din achizitii in conditii avantajoase de 2,88 mil. lei, in conformitate cu prevederile IFRS 3 “Combinari de intreprinderi”.

Utilizarea unei parti semnificative din pierderea fiscala reportata de SIBEX, preluata ca efect al fuziunii  BVB-SIBEX, si compensarea profitului fiscal calculat la nivelul rezultatelor BVB 2017 inainte de fuziune, a determinat inregistrarea unui rezultat fiscal neutru cu un impact pozitiv asupra cheltuielii cu  impozitul pe profit de 0,94 mil. lei, fata de o cheltuiala de 1,32 mil. lei inregistrata in anul 2016, si a unui venit din impozitul pe profit amanat de 0,33. mil lei, avand la baza pierderea fiscala reportata si neutilizata la sfarsitul anului 2017.

 

Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, daca nu este specificat altfel)

 

2017 (prelim)

2016

Variatie

(%)

Trim. 4

2017 (prelim)

Trim. 4

2016

Variatie

(%)

 

 

 

 

 

 

 

Venituri operationale

38,05

31,58

21%

8,85

8,28

7%

Cheltuieli operationale

(28,82)

(25,53)

13%

(7,93)

(6,38)

24%

Profit operational

9,24

6,04

53%

0,92

1,90

-52%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

2,50

3,04

-18%

2,06

2,01

2%

Castig din achizitii-fuziune SIBEX

2.88

-

-

2,88

-

-

Pierderi din deprecierea detinerilor la entitati asociate

(0.03)

-

-

(0,02)

-

-

Profit inainte de impozitare

14,59

9,08

61%

5,84

3,91

49%

Profitul perioadei

14,68

7,76

89%

7,31

3,47

110%

Total rezultat global

15,52

7,72

101%

7,89

3,63

117%

Profit net atribuibil actionarilor (lei/actiune)

1,7600

0,9888

78%

0,8600

0,4188

105%

 

Rezultate financiare individuale –  BVB,  (mil. lei, daca nu este specificat altfel), inclusiv tranzactiile intra-grup

 

2017 (prelim)

2016

Variatie

(%)

2017 (prelim)-

fara impact fuziune

2016

Variatie

(%)

Trim. 4

2017 (prelim)

Trim. 4

2016

Variatie

(%)

Venituri operationale

23,69

19,75

20%

23,69

19,75

20%

5,14

5,26

-2%

Cheltuieli operationale

16,03

14,04

14%

15,69

14,04

12%

4,31

3,87

+11%

Profit operational

7,66

5,71

34%

7,99

5,71

40%

0,83

1,39

-40%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

3,43

3,32

3%

3,43

3,32

3%

1,95

1,69

15%

Castig din achizitii – fuziune SIBEX

2,88

-

-

-

-

-

2,88

-

-

Pierderi din deprecierea detinerilor la entitati asociate si subsidiare

(0,06)

(0,27)

-79%

(0,03)

(0,27)

-89%

(0,04)

(0,15)

-70%

Profit inainte de impozitare

13,92

8,76

58%

11,40

8,76

30%

5,62

2,93

92%

Profitul perioadei

14,25

7,50

90%

9,90

7,50

32%

7,12

2,50

184%

                     

 

 

Raportul financiar preliminar la 31 decembrie 2017 al BVB este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu 14 februarie a.c., ora 8:30 (ora locala), atat in format fizic, la sediul social al BVB din municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr 34-36, etaj 14, sector 2, precum si pe pagina oficiala de internet, www.bvb.ro,   la sectiunea „Relatia cu investitorii / Informatii financiare / Raportari financiare”,  http://www.bvb.ro/InvestorRelations/FinancialFigures/FinancialReports.