Rezultate financiare preliminare la 31.12.2018

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

 RAPORT FINANCIAR PRELIMINAR LA 31 DECEMBRIE 2018

Pana la jumatatea lunii decembrie 2018, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost una dintre cele mai performante piete din regiune, insa a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii. Trendul puternic descrescator a fost declansat pe 19 decembrie 2018, cand au aparut informatii referitoare la taxarea suplimentara pe sectoarele bancar, energie si telecomunicatii, si modificarea Pilonului II, moment in care indicele de referinta BET a scazut cu 11,21%, stergand intr-o singura zi toata cresterea inregistrata pana atunci in tot anul 2018 de piata de capital locala. Intre valorile existente anterior acestei date, respectiv 18 decembrie, si ultima sedinta de tranzactionare din 2018, respectiv 31 decembrie, indicele principal al pietei de capital inregistra o scadere de 12%.

La finalul anului trecut, doar cei doi indici de tip total return, care includ si dividendele, au reusit sa se mentina in teritoriu pozitiv. Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, a inregistrat cel mai mare avans de 4,3%.

Valoarea medie zilnica a tranzactiilor cu actiuni a crescut anul trecut cu 5% in echivalent lei si a depasit 45 de mil. lei (circa 10 mil. euro) pe parcursul anului 2018, timp in care valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 2% si a depasit 14 mld. lei (circa 3 mld. euro).

Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de 18 mld. euro la finalul anului trecut, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a fost de 30 mld. euro in ultima sedinta de tranzactionare a anului 2018.

In luna decembrie a avut loc pe piata reglementata a BVB oferta de plasament privat pentru aprox. 33,77% din actiunile ALRO. Ca urmare a inchiderii ofertei, valoarea free-float-ului companiei aproape s-a dublat.

Reprezentanti ai pietei de capital, companii si persoane fizice, au lansat in noiembrie Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) cu scopul implementarii in Romania a celor mai bune practici de comunicare cu investitorii in randul companiilor listate.

Pe parcursul anului 2018 Grupul BVB a inregistrat venituri operationale consolidate de peste 39,82 mil. lei (12 luni 2017: 38,06 mil. lei), o crestere cu 5% fata de perioada similara a anului anterior, variatie determinata de avansul segmentelor de tranzactionare, post-tranzactionare si registru, cat si de scaderea inregistrata de segmentul Servicii FCI si alte servicii.

Veniturile generate de BVB, reprezentand segmentul de tranzactionare al Grupului, in anul 2018 au fost de 23,93 mil. lei (excluzand tranzactiile intra-grup), in crestere cu 3% fata de anul 2017 (12 luni 2017: 23,35 mil. lei), pe fondul cresterii valorilor tranzactionate.

Activitatea desfasurata de Depozitarul Central (DC) in anul 2018 a crescut in special pe seama cresterii veniturilor obtinute din activitatea de registru ca urmare a serviciilor prestate pentru emitenti precum si pentru detinatorii de instrumente financiare, dar si pe seama cresterii portofoliului administrat de custozi. In anul 2018, veniturile operationale ale DC au atins nivelul de 15,37 mil. lei (excluzand tranzactiile intra-grup) ceea ce corespunde unei cresteri de 12% comparativ cu anul 2017. Veniturile segmentului de post-tranzactionare au crescut cu 4% fata de anul anterior pana la valoarea de 10,11 mil. lei (12 luni 2017: 9,70 mil. lei), pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare a BVB. De asemenea, veniturile din admiterea si mentinerea participantilor la sistemul de compensare-decontare al custozilor a crescut cu 3%, de la 6,47 mil. lei la 6,67 mil. lei ca urmare a cresterii portofoliului administrat in urma inregistrarii in sistemul DC.

Veniturile obtinute din activitatea de  registru au avut o crestere semnificativa in anul 2018, cu 32% comparativ cu perioada similara a anului anterior, pe seama cresterii serviciilor prestate pentru emitenti, precum si pentru detinatorii de instrumente financiare.

In aceeasi perioada, cheltuielile operationale consolidate ale Grupului au crescut cu 7% de la 28,82 mil. lei la 30,95 mil. lei, generand combinat o scadere cu 4% a profitului operational preliminar pana la 8,87 mil. lei (12 luni 2017: 9,24 mil. lei), ceea ce corespunde unei marje operationale de 22%. Cresterea cheltuielilor operationale a fost determinata in cea mai mare masura de cresterea cheltuielilor prestate de terti cu 45%, respectiv 1,30 mil. lei. Ca urmare a transpunerii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor BVB din 16 aprilie 2018, de  initiere a demersurilor pentru infiintarea contrapartii centrale (Proiect CCP), BVB a contractat si a inregistrat cheltuieli cu servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea unei noi filiale in vederea autorizarii si functionarii ca si Contraparte Centrala, in valoare de 0,98 mil. lei., reprezentand cheltuieli extraordinare(„one-off’) aferente Proiectului CCP.

BVB intentioneaza sa refactureze, pe parcursul anul 2019, aceste cheltuieli catre noua filiala, a carei infiintare a fost aprobata de catre  Adunarea Generala a Actionarilor BVB din 29 ianuarie 2019, in baza Planului de afaceri al CCP prezentat de catre conducerea BVB, si implicit sa inregistreze un venit egal cu cheltuiala de 0,98 mil. lei.

Fara a lua in calcul impactul acestei cheltuieli extraordinare, cheltuielile operationale consolidate ale Grupului au crescut cu 4% de la 28,82 mil. lei la 29,97 mil. lei, profitul operational preliminar avand o crestere cu 7%, respectiv 9,85 mil. lei (12 luni 2017: 9,24 mil. lei), ceea ce corespunde unei marje operationale de 25%.

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti  au crescut si ca urmare a implementarii unor cerinte legale (The Central Securities Depositories Regulation - CSDR, GDPR, etc.) si a externalizarii unor servicii.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 3%, pe fondul actualizarii politicilor de salarizare din cadrul Grupului BVB, a cheltuielilor estimate privind beneficiile acordate in actiuni si aferente managementului, angajatilor si membrilor Consiliului Bursei, dar si datorita faptului ca in anul 2017 BVB a capitalizat 0,4 mil. lei ca imobilizari necorporale dezvoltate „in-house”, diminuand astfel cheltuiala inregistrata in anul anterior. 

Categoria Alte cheltuieli operationale a avansat cu 3% in anul 2018 comparativ cu anul anterior in principal din cauza cresterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a investitiilor in tehnologie din ultimii ani si a ajustarilor aferente pierderilor din creante neincasate.

Veniturile financiare nete realizate in anul 2018, de 3,61 mil. lei, au fost obtinute in principal din dobanzile aferente activelor financiare plasate in titluri de stat si depozite bancare, avand un avans insemnat fata de aceeasi perioada a anului trecut (12 luni 2017: 2,50 mil. lei), fiind totodata influentate favorabil de diferentele nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare in valuta, care au generat un castig de 0,68 mil. lei, fata de aceeasi perioada a anului 2017, cand a fost inregistrata o pierdere de 1,15 mil. lei.

Profitul net consolidat preliminar al anului 2018 a atins nivelul de 10,20 mil. lei (12 luni 2017: 14,69 mil. lei), in scadere cu 31% comparativ cu anul anterior, acesta fiind obtinut in proportie de 81% din segmentul de tranzactionare al Grupului. Profitul preliminar atribuibil actionarilor societatii mama a fost de 9,74 mil. lei (12 luni 2017: 14,20 mil. lei).

Fara a lua in calcul impactul fuziunii BVB-SIBEX din anul 2017 si efectul cheltuielii aferente Proiectului CCP, profitul net consolidat al Grupului in anul 2018, de 11,18 mil. lei, a crescut cu  8% comparativ cu valoarea de 10,34 mil. lei aferenta anului 2017 (ajustata pentru eliminarea impactului fuziunii).

 

 

Principalii indicatori financiari si operationali

Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, daca nu este specificat altfel)

 

2018 (prelim)

2017

Variatie

(%)

Trim. 4

2018 (prelim)

Trim. 4

2017

Variatie

(%)

 

 

 

 

 

 

 

Venituri operationale

39,82

38,06

5%

10,85

8,85

22%

Cheltuieli operationale

(30,95)

(28,82)

7%

(9,47)

(7,94)

19%

Profit operational

8,87

9,24

-4%

1,38

0,91

50%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

3,61

2,50

44%

0,84

2,06

-59%

Castig din achizitii-fuziune SIBEX

-

2,88

-

-

2,88

-

Pierderi din deprecierea detinerilor la entitati asociate

(0,02)

(0,03)

-12%

(0,02)

(0,02)

47%

Profit inainte de impozitare

12,45

14,59

-15%

2,20

5,84

-62%

Profitul din activitati continue

10,40

14,69

-29%

1,83

7,31

-75%

Profitul/(pierderea) din activitati intrerupte

(0,20)

       -

-

0,22

      -

-

Profitul perioadei

10,20

14,69

-31%

2,05

7,31

-72%

Total rezultat global

10,20

14,68

-31%

2,05

7,05

-71%

Profit net atribuibil actionarilor (lei/actiune)

1,2097

1,8499

-35%

0,2315

0,9499

-76%

 

Indicatori de profitabilitate – Grup BVB (%)

 

2018 (prelim)

2017

 

Trim. 4

2018 (prelim)

Trim. 4

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja operationala

22%

24%

 

13%

10%

 

Marja neta

26%

39%

 

19%

83%

 

Rentabilitatea capitalului

9%

12%

 

2%

6%

 

 

Rezultate financiare individuale –  BVB,  (mil. lei, daca nu este specificat altfel), inclusiv tranzactiile intra-grup

 

2018 (prelim)

2017

Variatie

(%)

2018

Fara ProiectCCP (prelim)

2017

fara impact fuziune

Variatie

(%)

Trim. 4

2018 (prelim)

Trim. 4

2017

Variatie

(%)

Venituri operationale

24,25

23,69

2%

24,25

23,69

2%

6,84

5,14

33%

Cheltuieli operationale

(17,09)

(16,03)

7%

(16,11)

(15,69)

3%

(5,89)

(4,31)

37%

Profit operational

7,16

7,66

-6%

8,14

7,99

2%

0,95

0,83

14%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

4,00

3,43

17%

4,00

3,43

17%

0,73

1,95

-63%

Castig din achizitii – fuziune SIBEX

-

2,88

-

-

-

 

-

2,88

-

Pierderi din deprecierea detinerilor la entitati asociate si subsidiare

(0,02)

(0,06)

-55%

(0,02)

(0,03)

-33%

0,16

(0,04)

-460%

Profit inainte de impozitare

11,14

13,91

-20%

12,12

11,40

6%

1,84

5,62

-67%

Profitul perioadei

9,46

14,25

-34%

10,44

9,90

5%

1,57

7,12

-78%

 

Indicatori operationali – segment tranzactionare (mil. lei, toate pietele)

Valoare tranzactii

2018

2017

Variatie (%)

Trim. 4 2018

Trim. 4 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni, unitati, drepturi

11.682

12.073

-3%

3.879

2.681

45%

Certificate

336

264

27%

83

64

28%

Titluri cu venit fix

2.207

1.576

40%

719

289

149%

Total

14.225

13.913

2%

4.680

3.034

54%

Medie zilnica (actiuni, fara oferte)*

     45,27

    42,95

5%

      59,83

      39,04

53%

Medie zilnica (actiuni, inclusiv oferte)*

46,02

47,97

-4%

      59,83

     43,87

36%

*Valoare pentru Piata Reglementata

Indicatori operationali – segment post-tranzactionare si registru

 

2018

2017

Variatie (%)

Trim. 4 2018

Trim. 4 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

Nr. societati cu contract administrare registru la DC

888

914

-3%

888

914

-3%

Nr. operatiuni rezultate din evenimente corporative

349

276

26%

306

230

33%

Decontare locala

 

 

 

 

 

 

Valoare tranzactii decontate pe baza neta (mld. lei)

28,27

31,94

-11%

9,38

7,27

29%

Valoare tranzactii decontate pe baza bruta (mld. lei)

4,09

4,41

-7%

1,17

1,20

-3%

Decontare pe platforma T2S (euro)

 

 

 

 

 

 

Valoare tranzactii decontate pe baza bruta (mil. eur)

674,42

138,00

389%

157,12

20,51

666%

 

 

 

Statistici actiunea BVB, societate mama (lei, daca nu este specificat altfel)

 

2018

2017

Variatie (%)

Trim. 4 2018

Trim. 4 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

Pret inchidere (e-o-p)

21,00

27,60

-24%

21,00

27,60

-24%

Pret mediu ponderat

25,87

31,55

-18%

22,96

28,86

-20%

Maxim (intraday)

30,70

35,50

-14%

25,00

31,20

-20%

Minim (intraday)

20,40

26,20

-22%

20,40

26,20

-22%

Total rulaj (mil. lei)

32,54

25,64

27%

10,03

5,40

86%

Rulaj mediu zilnic (mil. lei)

0,13

0,10

26%

0,16

0,09

80%

 

 Raportul financiar preliminar la 31 decembrie 2018 al BVB este disponibil pentru actionari, investitori si public, atat in format fizic, la sediul social al BVB din municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr 34-36, etaj 14, sector 2, precum si pe pagina oficiala de internet, www.bvb.ro, la sectiunea ”Relatia cu investitorii / Informatii financiare / Raportari financiare”,  http://www.bvb.ro/InvestorRelations/FinancialFigures/FinancialReports.

 

Teleconferinta pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare la 31 decembrie 2018 are loc in data de 14 februarie 2019, ora 16:00 (ora locala). In vederea participarii la teleconferinta, va rugam sa ne scrieti la adresa de e-mail [email protected] pentru inregistrare.