Rezultate financiare preliminare la data de 31.12.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 1301/19.02.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.02.2020

 

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2019

Potrivit calendarului de comunicare financiara pentru anul 2020, S.I.F. Transilvania prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2019, neauditate.

Situatia pozitiei financiare si Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2019, cuprinzand date preliminare, intocmite in conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situatiile financiare anuale finale, intocmite in conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 vor fi supuse auditului statutar, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare si vor fi prezentate pentru aprobare actionarilor, iar forma lor definitiva, insotita de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusa la dispozitia publicului la data ce va fi comunicata in convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor.

Situatiile financiare preliminare pentru exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019 sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 19 februarie 2020, ora 18:00, astfel:

  • pe website-ul societatii, www.siftransilvania.ro, la Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte”
  • pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti,  www.bvb.ro si

·         la sediul societatii, din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

 

Informatii suplimentare cu privire la rezultatele financiare preliminare se pot obtine si la telefon 0268 401130, 0268 401134, persoane de contact d-na Diana Veres, respectiv d-na Adriana Boian.

 

 

Mihai Fercala                                                     

Presedinte Executiv/Director General                   

                                               

                                                           

                                                                                   

Iulian Stan                   

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

 

Diana Veres

Director Economic

 

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de conformitate