Rezultate financiare preliminare pentru 2017

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

 

 

 

Rezultate financiare preliminare – perioada ianuarie-decembrie 2017

 

 

 

La data de 31 decembrie 2017, profitul net estimat al societatii este de 73.661 mii lei, fiind cu 3% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent.

 

In perioada ianuarie – decembrie  2017, cifra de afaceri a fost de 376.661 mii lei, inregistrand o  scadere cu 1,4% fata de exercitiul financiar 2016.

 Veniturile totale din transport au fost diminuate cu suma de 6.220 mii lei ca urmare a reducerii cantitatilor transportate cu 259 mii tone fata de 2016. Pe subsistemul de transport tara cantitatea transportata a cunoscut o scadere cu 135 mii tone, iar pe subsistemul de transport import s-a inregistrat o scadere cu 124 mii tone. Veniturile din serviciile de transport detin o pondere de 91% in total venituri din exploatare, respectiv 99% din total cifra de afaceri.

Cheltuielile de exploatare estimate pentru anul 2017  inregistreaza o descrestere cu 1,1% fata de nivelul din  perioada similara a anului 2016 (de la 330.624 mii lei  2016 la 327.277 mii lei  2017).

 

EBIT a inregistrat o crestere cu 4% fata de 2016, atingand valoarea de 83.542 mii lei 2017 fata de 80.306 mii lei 2016.

Profit brut

Profitul inainte de impozit a inregistrat o crestere de 3,6% fata 2016 (87.110 mii lei de la 84.033 mii lei).

Rezultatul financiar inregistrat in  2017 a fost pozitiv (3.568 mii lei).

 

 

 

 

 

 

Rezultate financiare preliminare

 

Indicatori (mii lei)

12 luni 2017

12 luni 2016

variatie %

trim IV 2017

trim IV 2016

variatie %

Cifra de afaceri neta

376.661

381.646

1,4%

94.151

98.804

4,7%

Venituri exploatare

410.819

410.930

 ▼0,1%

102.681

105.505

2,7%

Cheltuieli exploatare

327.277

330.624

1,1%

91.450

90.407

▲  1,2%

Profit exploatare (EBIT)

83.542

80.306

▲  4,0%

11.231

15.098

25,6%

Profit financiar

3.568

3.727

4,3%

937

1.026

8,7%

Venituri totale

414.432

414.766

0,1%

103.628

106.566

2,8%

Cheltuieli totale

327.322

330.733

1,1%

91.460

90.442

▲  1,1%

Profit brut (EBT)

87.110

84.033

3,6%

12.168

16.124

24,5%

Impozit profit

13.449

12.486

▲  7,7%

1.621

1.312

▲  23,6%

Profit net

73.661

71.547

▲  3,0%

10.547

14.812

28,8%

 

 

 

 

Director General

ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.

 

 

Director Economic

Ec. Sanda TOADER