Rezultate financiare preliminare pentru anul 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Rezultate financiare preliminare neauditate individuale si consolidate ale Electrica pentru anul 2019

In anul 2019, Electrica SA a obtinut un profit net individual (preliminar neauditat) de 258 milioane RON, in crestere cu 32% fata de nivelul din Bugetul pentru 2019.

De asemenea, in anul 2019, Grupul Electrica a obtinut un profit net consolidat (preliminar neauditat) de 207 milioane RON, cu 71% mai mare comparativ cu Bugetul pentru anul 2019.

Situatiile financiare individuale preliminare neauditate ale Electrica SA la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Situatiile financiare consolidate preliminare neauditate ale Grupului Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”) adoptate de Uniunirea Europeana (“IFRS-EU”).

Situatiile financiare preliminare neauditate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 pot fi accesate, in romana si in engleza, in format electronic, pe pagina de internet a societatii la urmatoarele linkuri:

 

http://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/,

respectiv

http://www.electrica.ro/en/investors/results-and-reports/interim-results/.

 

Precum si in linkurile de mai jos: