Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 28.02.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2019 – in conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2020 (RC din 21.01.2020).

 

SIF Moldova a intocmit Situatiile financiare individuale neauditate aferente exercitiului financiar 2019 in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”) si in conformitate cu cerintele  Normei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

Principalele elemente ale situatiilor financiare IFRS neauditate

 

IFRS 2019

IFRS 2018

a.Pozitia financiara

 

 

Total active

2.364.121.709

1.886.306.077

Total datorii

166.637.860

123.896.252

Capitalurile proprii

2.197.483.849

1.762.409.825

b.Rezultatul global

 

 

Profitul net al exercitiului    

127.369.627

50.159.949

Alte elemente ale rezultatului global

341.879.311

12.898.074

Rezultatul global aferent perioadei

469.248.938

63.058.023

 

 

Rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2019 conform IFRS pot fi consultate pe website-ul societatii www.sifm.ro/informatii pentru investitori/ raportari periodice/2019.

 

Teleconferinta cu investitorii si analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2019 va avea loc in data de 02.03.2020 incepand cu ora 15:00. Informatii privind participarea la eveniment sunt disponibile pe website-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si pe cel al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro ). 

 

Rezultatele financiare preliminare neauditate pot suferi modificari in functie de evenimentele ulterioare inchiderii bilantului si de recomandarile auditorului financiar.

 

Claudiu Doros                                                                          

Director General           

Catalin Nicolaescu

Ofiter Conformitate