Rezultate financiare sem 1 2017

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Rezultate financiare pentru semestrul I 2017

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crisana la 30.06.2017:

  • Valoarea activului net: 2.203,59 milioane lei
  • Valoarea totala a activelor administrate: 2.225,14 milioane lei (calculate conform reglementarilor ASF)
  • Profit net: 33,3 milioane lei
  • Capitalizare bursiera: 1.004,92 milioane lei (calculata pentru actiunile aflate in circulatie)

Obiectivul investitional al SIF Banat-Crisana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, in masura sa asigure un flux constant de venituri, conservarea si cresterea pe termen mediu-lung a capitalului investit.

Activul net, principalul indicator de performanta al societatii, a avut o evolutie pozitiva pe parcursul S1 2017, inregistrand o crestere cu 14,74% fata de valoarea de la finalul anului 2016 si cu 24% fata de perioada similara a anului precedent. Astfel, valoarea activului net (VAN) a atins 2.203,59 milioane lei, iar valoarea activului net unitar a crescut la 4,2541 lei pe actiune la finalul S1 2017.

Valoarea activului total al SIF Banat-Crisana la 30 iunie 2017, calculat conform reglementarilor ASF, s-a ridicat la 2.225,14 milioane lei, cu 14,4% mai mare fata de valoarea de la finalul anului precedent.

Valoarea contabila a activelor totale la 30 iunie 2017, de 2.337,39 milioane lei, este in crestere fata de valoarea activelor existente la sfarsitul anului 2016. In cadrul activelor administrate, ponderea majoritara este detinuta de activele financiare disponibile pentru vanzare, in valoare de 2.273,65 milioane lei, care prezinta o crestere cu 13% fata de 31 decembrie 2016.

Veniturile la 30 iunie 2017, in suma de 41,43 milioane lei, sunt inferioare celor din perioada similara a anului precedent, in contextul obtinerii unor venituri mai mici din dividende si dobanzi, dar in linie cu estimarile bugetare.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2017, in suma de 5,98 milioane lei, sunt in scadere fata de cele din primele 6 luni ale anului precedent, situatie datorata reducerii majoritatii categoriilor de cheltuieli, in principal a celor cu personalul.

Profitul net realizat la data de 30 iunie 2017, in suma de 33,3 milioane lei, este inferior cu 51,7% rezultatului S1 2016 (68,9 milioane lei).

SIF Banat-Crisana a incheiat S1 2017 cu o valoare a capitalizarii bursiere de 1.064,77 milioane lei (calculata la pretul de inchidere pentru toate actiunile emise, respectiv de 1.004,92 milioane lei calculata doar pentru actiunile aflate in circulatie).

Pretul actiunilor SIF1 a avut o evolutie pozitiva in S1 2017, de la un curs de 1,8600 lei in prima zi de tranzactionare a anului, la 1,9400 lei la 30 iunie 2017, ceea ce reprezinta o apreciere de 4,3%.

Raportul semestrial in forma integrala intocmit de SIF Banat-Crisana la data de 30 iunie 2017 in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004 si Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispozitia publicului conform calendarului de comunicare financiara al Societatii, incepand cu 11 august 2017, ora 18:30, la sediul societatii si pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Relatia cu Investitorii al SIF Banat-Crisana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: comunicare@sif1.ro.