Rezultate financiare sem 1 2017

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 6508/16.08.2017

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in semestrul I 2017

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 30.06.2017 un profit net de 41,49 milioane lei (respectiv un profit inainte de impozitare de 44,57 milioane lei, mai mare cu 39,38% decat profitul bugetat pentru primele sase luni ale anului 2017), in crestere cu 16,99 milioane lei fata de perioada similara a anului 2016.

Veniturile nete din exploatare la 30.06.2017 inregistreaza valoarea de 53,30 milioane lei, fiind cu 15,91 milioane lei mai mari comparativ cu perioada similara a anului 2016.

Cheltuielile operationale inregistrate la data de 30.06.2017 insumeaza 8,73 milioane lei, fiind cu 1,08 milioane lei mai mici comparativ cu semestrul I al anului 2016.

Datoriile totale ale Societatii la finele semestrului I 2017 insumeaza 117,82 milioane lei, fiind cu 13,96 milioane lei mai mici fata de cele inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele semestrului I 2017 au valoarea de 953,04 milioane lei, in crestere cu 143,78 milioane lei fata perioada similara a anului precedent.

Activele totale detinute de Societate la data de 30.06.2017, evaluate in conformitate cu procedura interna pusa de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.070,86 milioane lei, in crestere cu 129,66 milioane lei, respectiv cu 13,78 % fata de valoarea inregistrata in aceasi perioada a anului precedent.

Activul net la data de 30.06.2017, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 953,04 milioane lei (0,4363 lei / actiune), comparativ cu activul net la data de 30.06.2016, care a inregistrat valoarea de 809,35 milioane lei (0,3705 lei / actiune).

Raportul semestrial la data de 30.06.2017, continand situatiile financiare interimare simplificate, situatia activelor si datoriilor si situatia detaliata a investitiilor, poate fi consultat incepand cu data de 16 august 2017, ora 8:00, astfel:

· pe website-ul societatii, www.siftransilvania.ro, la Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice”

· pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro si

· la sediul societatii, Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Stefan Szitas

Director/Membru al Directoratului

Diana Veres

Director Economic