Rezultate financiare sem 1 2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 16 august 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat – Rezumat al rezultatelor financiare aferente semestrului I 2017

 

Rezultate in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent, cauzate in principal de tarife de transport diminuate fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 10%.

Segmentul operatiunilor cu profit permis: evolutia  negativa a EBITDA influentata in pricipal de scaderea tarifului de transport cu 10%, partial compensata de inregistrarea in cheltuielile companiei a deprecierii creantelor aferente pietei de echilibrare.

Segmentul operatiunilor de tip profit zero: EBIT negativ de 0,1 mil lei fata de 2 mil lei influentat  in  principal de scaderea tarifului de sistem tehnologic de la 12,64 lei la 11,64 lei, scadere compensata partial prin cresterea cantitatii tarifate cu 4%.

Indicatorii operationali - productia livrata in retea, consumul extras din retea si exportul de energie electrica au inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada anului precedent.

 

U.M.

S1 2017

S1 2016

Financiar

 

 

 

 

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

27,40

26,47

 ▲ 4%

Venituri totale

[mil lei]

615

648

 ▼ 5%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

18,66

20,83

  ▼10%

Venituri din transport

[mil lei]

554

595

 ▼ 7%

EBITDA

[mil lei]

285

341

  ▼17%

Amortizare

[mil lei]

156

163

▼4%

EBIT

[mil lei]

129

179

  ▼28%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

EBIT

 

0

2

   ▼107%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

129

180

▼29%

Profit net

[mil lei]

98

142

▼31%

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

Consum

TWh

28,5

27,6

▲3%

Productie

TWh

30,5

29,2

▲5%

Export net

TWh

  3,5

  3,2

 ▲9%

 

Raportul va fi disponibil incepand cu data de 16 august 2017.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

 

 

Georgeta-Corina POPESCU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului