Rezultate financiare semestriale consolidate - S1 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 02 octombrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti                                             

Eveniment important de raportat:  – Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018

 Raportarea include:

-       Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2018

 

Disponibilitate

 Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2018 sunt disponibile incepand cu data de 02 octombrie 2018

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2018;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

la linkul de mai jos

 

  

Adrian-Constantin RUSU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat