Rezultate financiare semestriale pentru semestrul I 2016

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
 

 

Data raport: 12.08.2016

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510  Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea 297/2004 si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2016

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Raportul semestrial include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;

-          Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;

-          Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016.

 

 

 

I.                   Performanta financiara

 

  Mii LEI

01.01.16 -30.06.16

01.01.15-30.06.15

Variatie

01.04.16-30.04.16

01.04.15-30.06.15

Variatie

Productie (GWh)

4.804

5.103

-6%

2.001

2.341

-15%

Venituri din exploatare, din care

742.247

858.391

-14%

287.812

371.961

-23%

Venituri din vanzarea energiei electrice

722.589

790.435

-9%

277.147

351.202

-21%

Cheltuieli din exploatare

(530.526)

(609.478)

-13%

(271.124)

(283.312)

-4%

EBITDA

211.721

248.913

-15%

16.688

88.648

-81%

Depreciere si amortizare

(238.405)

(233.841)

2%

(119.349)

(117.800)

1%

EBIT

(26.684)

15.072

n/a

(102.661)

(29.151)

252%

Cheltuieli financiare nete

(13.485)

(4.703)

187%

(23.785)

(12.758)

86%

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

2.330

(7.467)

n/a

21.746

9.376

132%

(Pierdere neta)/Profit net

(37.839)

2.902

n/a

(104.700)

(32.533)

222%

                         

    *) extras din situatiile financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016

 

In perioada incheiata la 30.06.2016, SNN a inregistrat o pierdere neta de 37.839 mii lei, ca urmare a urmatorilor factori:

 

  1. Prelungirea duratei opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda

 

Veniturile din vanzarea energiei au scazut cu 9%, in principal pe fondul extinderii opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda din trimestrul II 2016, oprire care a avut o durata efectiva de 51 zile fata de durata aproximativa normala de 30 de zile, fapt ce a determinat scaderea cantitatii de energie vanduta cu 7,09% (aproximativ 367 GWh). Efectiv, oprirea planificata din 2016 a avut o durata dubla comparativ cu cea din anul 2015 care a durat doar 24,8 zile.

 

SNN a anuntat inca din anul 2015 ca in semestrul I 2016, Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra  intr-un program prelungit de oprire planificata care implica realizarea unor lucrari suplimentare de intretinere a generatorului de aburi, lucrari care se realizeaza o singura data pe durata initiala de viata (30 de ani) a unei unitati nucleare.

 

Decizia de a efectua aceste lucrari suplimentare in cadrul opririi planificate a Unitatii I din trimestrul II 2016 a venit ca urmare a unei analize tehnico-economice, analiza care a luat in primul rand in calcul beneficiile pe termen mediu si lung asociate acestei opriri prelungite concretizate prin diminuarea riscurilor de scadere a productiei de energie electrica a Unitatii 1 datorate reducerii randamentului de transfer termic asociat depunerilor de magnetita. Astfel, conducerea SNN a prioritizat imbunatatirea eficientei ciclului termic al carei rezultat direct este stabilizarea productiei de energie electrica aferenta Unitatii 1, evitarea scaderii factorului de capacitate cu consecinta estimarii de crestere a productiei cu circa 1.5-2% fata de nivelul prognozat a fi realizat in lipsa efectuarii acestei lucrari semnificative.

 

Efectele negative privind activitatea operationala pentru primul semestru al anului 2016 au fost anticipate inca din anul 2015 si bugetate corespunzator pentru anul 2016, fiind asumat de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva un rezultat sub nivelul perioadei comparative, dar cu beneficii pe un orizont mediu si lung de timp.

 

Oprirea planificata prelungita a Unitatii 1 ar fi putut fi programata si dupa anul 2016, respectiv in cadrul opririi planificate a Unitatii 1 din anul 2018, insa beneficiile asociate investitiei ar fi fost diminuate fata de scenariul realizarii acesteia in oprirea planificata din 2016.

Impactul scaderii cantitatii de energie vanduta cauzata de extinderea opririi planificate cu luarea in considerare a cheltuielilor cu combustibilul nuclear aditionale care ar fi fost necesare pentru realizarea acestui supliment de productie, este in cuantum estimat de circa 52.000 mii lei, reprezentand profit operational nerealizat. Aceasta estimare notionala ia in calcul ca toate celelalte conditii sunt neschimbate.

 

Pe durata opririi planificate la Unitatea 1, lucrarile planificate au fost realizate cu succes, cu incadrarea in timpul si bugetul alocat.

 

 

  1. Venituri din vanzari de energie si evolutia preturilor pe segmentul competitiv de piata

 

 

Cantitatile de energie vandute in semestrul I 2016 si veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul I 2016

   

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

% din total vanzari

Pret (lei/MWh cu TG inclus)

 Venituri din vanzari, (lei)

 
 

Contracte reglementate

866.471

17,96%

166,78

144.513.039

 

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

3.945.943

81,77%

151,30

597.022.968

 

- vanzari pe contracte   (PCCB, PCCB-LE, PCCB-NC, PCSU si ctr. furnizare)

2.404.298

49,82%

166,87

401.194.625

 

- vanzari pe PZU si PI

1.541.645

31,95%

127,03

195.828.343

 

Dezechilibre pozitive PRE

13.292

0,27%

 

468.248

 

Total vanzari semestrul I 2016

4.825.706

100%

 154,09*

742.004.256

 

* pret mediu ponderat pentru cantitatile de energie electrica vandute, excluzand piata de echilibrare

 

 

In semestrul I 2016, cantitatea de energie vanduta pe baza de contracte reglementate, pe piata libera si pe piata de echilibrare este de  4.825.706 MWh, cu 1,4% peste programul de vanzari, de 4.757.434 MWh.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor din primele 6 luni ale anului 2016, sunt de 742.004.256 lei (cu doar 3,04% mai mici fata de valoarea veniturilor din BVC aprobat pentru anul 2016 defalcat pe trimestre, si mai mici cu 11,99% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului trecut).

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara piata de echilibrare), rezultat in semestrul I 2016, este de 154,09 lei/MWh (include TG).  In semestrul I 2015, pretul mediu ponderat de vanzare a fost de 162,70 lei/MWh (include TG). La aceasta diferenta contribuie si valoarea TG, cu 6,28 lei/MWh mai mica in semestrul I 2016, fata de perioada anului trecut, respectiv 4,04 lei/MWh fata de 10,32 lei/MWh. Astfel, diferenta dintre pretul mediu ponderat de vanzare din semestrul I 2016 si cel din semestrul I 2015, ajustata cu scaderea TG, este de 2,33 lei/MWh.

 

Similar anilor anteriori, trend-ul descendent al preturilor pe piata competitiva a continuat, ajungand ca pretul la energie pe acest segment de  piata sa fie similar cu pretul pe piata reglementata realizat de SNN. Scaderea graduala a pretului pe segmentul de piata pe care SNN vinde cea mai mare parte din productie are impact semnificativ asupra veniturilor din vanzari.

 

Mai mult, apetitul scazut al cumparatorilor de a intra in contracte pe termen mediu si lung incheiate pe platforma OPCOM, din cauza volatitilitatii pretului si a lipsei de predictibilitate,  a determinat o crestere a importantei segmentului de piata spot. In consecinta cota din productie vanduta de SNN pe PZU a crescut, ajungandu-se ca in semestrul I 2016 procentul SNN de vanzari pe PZU sa fie de 31,95%, fata de o cota procentuala de doar 16,83% inregistrata in semestrul I 2015.  PZU este caracterizata atat prin volatilitatea pretului, cat si a ofertelor, iar trend-ul descendent al pretului influenteaza pretul si durata contractelor de pe platformele centralizate ale contractelor non-spot.

 

 3.      Influenta negativa a diferentelor nete de curs valutar

 

Societatea este expusa riscului valutar fata de mai multe monede printre care EUR, CAD si USD avand contractate credite pentru finalizarea constructiei Unitatii 2 a CNE Cernavoda. Diferentele nete de curs valutar au influentat negativ rezultatul net al societatii in cele doua perioade, pierderea financiara inregistrand o crestere semnificativa de 187% fata de primul semestru al anului 2015.

 

 

Perspective pentru intreg exercitiul financiar 2016

 

Tinand cont de executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2016, coroborata cu elementele de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli avute in vedere pentru anul 2016, estimam ca tintele de profit operational pot fi realizate in conditii corespunzatoare. Un element de incertitudine asupra rezultatului financiar net il adauga rezultatul financiar care este influentat semnificativ de fluctuatiile monedelor EUR, CAD si USD in principal.

 

II.                Pozitia financiara

 

Mii Lei

30 iunie 2016

31 decembrie 2015

Variatie

Active imobilizate

        7.519.182

              7.696.228

-2%