Rezultate financiare semestriale S1 2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A S.N.G.N. ROMGAZ S.A. LA DATA DE 30 IUNIE 2017

(perioada 01.01.2017-30.06.2017)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr.31 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017 (semestrul I al exercitiului financiar 2017)

Data raportului

11 august 2017

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 269 201020/0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro/ secretariat@romgaz.ro

Cod unic de inregistrare

14056826

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

J32/392/2001

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Numar de actiuni

385.422.400, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

 

 

 

SEMESTRUL I  2017  PE SCURT

 

Performantele societatii *

Performantele operationale si financiare ale Romgaz in Semestrul I 2017 au crescut semnificativ atat in ceea ce priveste raportarea la perioadele anterioare cat si la programele stabilite la inceputul anului.

Dupa o diminuare a consumului de gaze naturale la nivel national cu cca.4,6% in 2015 si cca.1,9% in 2016, in anul 2017 s-a inregistrat o revigorare a acestuia, consumul crescand in perioada de raportare cu cca.22%, de la 61,42 TWh in Semestrul I 2016 la 74,90 TWh in Semstrul I 2017.

Pe fondul cresterii consumului de gaze la nivel national, Romgaz a reusit sa-si creasca livrarile cu 31,59% fata de perioada anterioara, de la 24,34 TWh la 32,03 TWh. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania a ajuns la 42,76%, fiind cu 3,13% mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (39,63%).

Productia de gaze naturale a fost de 2.559 mil.mc, cu 362 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+16,5%) si cu 91,8 mil.mc mai mare decat cea programata (+3,7%). Cu aceasta productie, conform estimarilor societatii, Romgaz a avut o cota de piata de 46,5% din consumul de gaze provenite din productia interna, fiind in crestere cu 4,91% fata de cota detinuta in perioada anterioara (41,59%).

Productia de energie electrica a Romgaz a crescut cu 95,8% comparativ cu productia realizata in perioada similara a anului 2016, de la 510,6 TWh la 999,7 TWh, cu aceasta productie Romgaz detinand o cota de piata de 3,13% **.

Veniturile din vanzarea gazelor naturale sunt mai mari cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior si cu 17,3% mai mari fata de veniturile estimate in bugetul de venituri si cheltuieli al perioadei.

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (36,28%), EBIT (42,8%) si EBITDA (55,1%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii societatii, ratele profitului net si EBIT avand cele mai mari valori semestriale inregistrate vreodata de societate.

 

Note: *Avand in vedere faptul ca ANRE nu a publicat rapoartele de monitorizare a pietei gazelor din noiembrie 2016, datele utilizate pentru consumul national reprezinta date estimate.

           ** Sursa: CNTEE Transelectrica SA.

 

Rezultate financiare relevante

milioane lei

T2 2016

T1 2017

T2 2017

Δ T2

(%)

Indicatori principali

SI  2016

SI  2017

Δ SI (%)

486,4

1.497,5

894,7

83,9

Cifra de afaceri (CA)

1.849,9

2.392,2

29,3

594,1

1.390,3

936,9

57,7

Venituri

1.910,4

2.327,1

21,8

449,1

721,1

572,3

27,4

Cheltuieli

1.155,4

1.293,4

11,9

145,0

669,2

364,6

151,4

Profit brut

755,0

1.033,8

36,9

19,0

108,3

57,5

202,6

Impozit pe profit

139,7

165,8

18,7

125,9

560,9

307,1

143,9

Profit net

615,3

868,0

41,1

138,8

664,2

358,8

158,5

EBIT

741,4

1.023,1

38,0

291,5

892,2

424,9

45,8

EBITDA

1.014,3

1.317,1

29,9

0,3

1,5

0,8

166,7

Profit pe actiune (EPS) (lei)

1,6

2,25

40,6

25,9

37,5

34,3

32,4

Rata profitului net (% din CA)

33,26

36,28

9,1

28,5

44,4

40,1

40,7

Rata EBIT (% din CA)

40,1

42,8

6,7

59,9