Rezultate financiare semestriale S1 2019

M MedLife S.A.

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 13.08.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea Raportului Semestrial aferent primului semestru, 2019

(perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 13.08.2019, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Semestrial aferent primului semestru al exercitiului financiar 2019.

De asemenea, Raportul Semestrial aferent primului semestru al exercitiului financiar 2019 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected], Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

I.SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2019 („SF CONSOLIDATE”)
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2019 („BILANT CONSOLIDAT”)
   

30 iunie

 

1 ianuarie

 

Variatie

   

2019

 

2019

 

2019/2018

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

 

699.438.147

 

590.174.447

 

18.5%

ACTIVE CIRCULANTE

 

184.253.799

 

163.919.759

 

12.4%

TOTAL ACTIVE

 

883.691.946

 

754.094.206

 

17.2%

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII

 

 

 

 

 

 

DATORII CURENTE

 

298.267.996

 

245.246.366

 

21.6%

DATORII PE TERMEN LUNG

 

382.149.031

 

313.538.596

 

21.9%

Datorii cu impozitul amanat

 

16.766.020

 

16.436.342

 

2.0%

TOTAL DATORII

 

697.183.047

 

575.221.304

 

21.2%

CAPITALURI

 

 

 

 

 

 

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

164.049.961

 

159.350.814

 

3.4%

Interese care nu controleaza

 

22.458.937

 

19.522.088

 

15.0%

TOTAL CAPITALURI

 

186.504.899

 

178.872.902

 

4.3%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

883.691.946

 

754.094.206

 

17.2%

 

 

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2019 („CPP CONSOLIDAT”)
   

Perioada incheiata la

 

Variatie

   

30 iunie 2019

 

30 iunie 2018

 

2019/2018

             

CIFRA DE AFACERI

 

468.294.294

 

     373.549.456

 

25.4%

Alte venituri operationale

 

3.893.238

 

       1.975.206

 

97.1%

VENITURI OPERATIONALE

 

472.187.532

 

   375.524.662

 

25.7%

   

 

     

 

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(444.066.541)

 

(358.464.646)

 

23.9%

   

 

     

 

PROFIT OPERATIONAL

 

28.120.991

 

17.060.016

 

64.8%

   

 

     

 

Costul finantarii

 

(9.969.253)

 

     (7.784.416)

 

28.1%

Alte (cheltuieli) / venituri financiare

 

(4.389.235)

 

        315.636

 

-1490.6%

   

 

     

 

REZULTAT FINANCIAR

 

(14.358.488)

 

    (7.468.780)

 

92.2%

   

 

 

                          

 

 

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

13.762.503

 

  9.591.236

 

43.5%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(3.288.590)

 

      (3.517.089)

 

-6.5%

REZULTAT NET atribuibil:

 

10.473.913

 

       6.074.147

 

72.4%

 

 

 

 

 

 

 

Proprietarilor Grupului

 

6.976.191

 

       4.013.497

 

73.8%

Intereselor care nu controleaza

 

3.497.722

 

       2.060.650

 

69.7%

   

 

     

 

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

 

 

       
   

 

       

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

-

 

                      -  

 

0.0%

Corectii referitoare la anii precedenti

 

-

 

                     -  

 

0.0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

-

 

                      -  

 

0.0%

TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

 

-

 

                     -  

 

0.0%

   

 

 

 

 

 

Total alte elemente ale rezultatului global atribuibile:

 

 

     

 

Proprietarilor Grupului

 

-

 

                      -  

 

0.0%

Intereselor care nu controleaza

 

-

 

                     -  

 

0.0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

10.473.913

 

      6.074.147

 

72.4%

   

 

 

 

 

 

Total rezultat global atribuibil:

 

 

     

 

Proprietarilor Grupului

 

6.976.191

 

        4.013.497

 

73.8%

Intereselor care nu controleaza

 

3.497.722

 

        2.060.650

 

69.7%

 
II. ANALIZA FINANCIARA

 

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 (“S1 2019”) s-a ridicat la 468.294.294 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul semestru 2018 (“S1 2018”) cu 25.4%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Spitale, Clinici si Stomatologie, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2018 si 2019.

Linie de afaceri

S1 2019

% din Total Vanzari

S1 2018

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2019/2018

Clinici

139.893.313

30%

107.489.756

29%

30,1%

Stomatologie

28.815.355

6%

21.432.948

6%

34,4%

Spitale

107.025.708

23%

74.386.210

20%

43,9%

Laboratoare

75.561.558

16%

66.939.058

18%

12,9%

Vanzari Corporative

91.004.382

19%

82.077.433

22%

10,9%

Farmacii

19.586.689

4%

17.346.771

5%

12,9%

Altele

6.407.290

1%

3.877.280

1%

65,3%

 TOTAL

468.294.294

100%

373.549.456

100%

25,4%

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 444.066.541 RON in S1 2019, reprezentand o crestere de 23.9% comparativ cu S1 2018. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,04% in S1 2019 si 95,46% in S1 2018.

 

Evolutie cheltuieli operationale

 

Perioada incheiata la

Variatie

30 iunie 2019

30 iunie 2018

2019/2018

Consumabile si materiale de reparatii

76.031.056

58.076.149

30,9%

Cheltuieli cu marfurile

15.366.400

14.382.449

6,8%

Utilitati

5.958.792

4.460.621

33,6%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

5.688.967

3.876.102

46,8%

Chirii

3.826.647

21.217.514

-82,0%

Prime din asigurari

1.530.405

1.212.528

26,2%

Reclama si publicitate

6.148.989

7.184.824

-14,4%

Comunicatii

2.016.807

1.842.591

9,5%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

125.927.709

98.284.039

28,1%

Cheltuieli salariale si de alta natura

141.973.483

111.437.123

27,4%

Contributii sociale

5.084.011

3.779.565

34,5%

Amortizare

45.837.992

26.306.410

74,2%

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

8.675.283

6.404.731

35,5%

TOTAL

444.066.541

358.464.646

23,9%

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 64,8% in S1 2019 comparativ cu S1 2018, de la 17.060.016 RON in S1 2018 la 28.120.991 RON in S1 2019.

Pierderea financiara a crescut in S1 2019 cu 6.889.708 RON, de la 7.468.780 RON pierdere in S1 2018, la 14.358.488 RON pierdere in S1 2019.

Rezultatul net inregistrat in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 a crescut cu 4.399.766 RON sau 72,4% comparativ cu aceeasi perioada din 2018, de la la 6.074.147 RON in S1 2018 la 10.473.913 RON in S1 2019.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru S1 2018 insumeaza 460.796.701 RON, iar EBITDA ajustata insumeaza 78.337.123 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare pro-forma consultati capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

 

Analiza Bilantului Consolidat

Activele imobilizate insumeaza 699.438.147 RON la 30 iunie 2019, inregistrand o crestere de 18,5% comparativ cu 31 decembrie 2018. Cresterea este in principal rezultatul inregistrarii dreptului de folosinta odata cu adoptarea standardului IFRS 16.

Activele circulante cresc cu 20.334.040 RON sau cu 12,4%, de la 163.919.759 RON la 31 decembrie 2018 la 184.253.799 RON la 30 iunie 2019.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 10.628.125 RON, sau 5,8%, de la 182.223.386 RON la 31 decembrie 2018 la 192.851.511 RON la 30 iunie 2019.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 111.003.941 RON de la 376.561.576 RON la 31 decembrie 2018 la 487.565.516 RON la 30 iunie 2019. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta, cat si implementarii standardului IFRS 16.

III.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 IUNIE 2019

 

 

Perioada  incheiata la

Indicatorul lichiditatii curente

30 Iunie 2019

       

Active curente

184.253.799

=

       0,62

Datorii curente

298.267.996

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Indicatorul gradului de indatorare

30 Iunie 2019

       

Capital imprumutat

382.149.031

=

       2,05

Capital propriu

186.508.899

 

 

   

Capital imprumutat

382.149.031

=

       0,67

Capital angajat

568.657.929

       
       
       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)

30 Iunie 2019

       

Sold mediu clienti

84.412.445

=

32,45

Cifra de afaceri

468.294.294

 

 

   
       
 

Perioada  incheiata la

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

30 Iunie 2019

       

Cifra de afaceri

468.294.294

=

       0,67

Active imobilizate

699.438.147

 

IV.PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI
 

Linie de afaceri

Informatii

 6 luni perioada incheiata
30 iunie,
2019

 6 luni perioada incheiata

30 iunie,

2019

Clinici

Venit

139.893.313

 107.489.756

Clinici

Vizite

899.257

 702.745

Clinici

Venit mediu

155,6

 153,0

Stomatologie

Venit

28.815.355

 21.432.948

Stomatologie

Vizite

59.871

 52.334

Stomatologie

Venit mediu

481,3

 409,5

Spitale

Venit

107.025.708

 74.386.210

Spitale

Pacienti

41.638

 33.998

Spitale

Venit mediu

2.570,4

 2.188,0

Laboratoare

Venit

75.561.558

 66.939.058

Laboratoare

Analize

2.969.079

 2.898.322

Laboratoare

Venit mediu

25,4

 23,1

Vanzari Corporative

Venit

91.004.382

 82.077.433

Vanzari Corporative

PPM

676.276

 614.756

Vanzari Corporative

Venit mediu

134,6

 133,5

Farmacii

Venit

19.586.689

 17.346.771

Farmacii

Clienti

132.080

 138.632

Farmacii

Venit mediu

148,3

 125,1

Altele

Venit

6.407.290

 3.877.280