Rezultate financiare semestriale - sem 1 2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 03.08.2017

Informare conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare S1 2017

1. Sinteza Raport CA S1 2017

Rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova la finele S1 2017 si obiectivele perioadei urmatoare sunt in acord cu “Declaratia de politici investitionale 2014 – 2018 si “Programul de activitate 2017” aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor. 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate detine ponderea principala, de 72,9% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate este de 12,3%, pe fondul reorientarii politicii investitionale in conditiile de piata date.

S-au mentinut sectoarele financiar (43,6%) si energetic (19,2%) ca sectoare principale in structura portofoliului listat, raportat la valoarea totala a activelor. In acelasi timp, a continuat procesul de reducere a numarului de participatii din portofoliu, consemnandu-se exitul in cazul a 3 emitenti din portofoliul istoric si cresterea expunerii per emitent, astfel incat sa determinam in mod direct influente pozitive asupra performantei portofoliului. 

Performanta financiara

Profitul net inregistrat la S1 2017 este de 72,2 mil lei (76% raportat la prevederile BVC 2017). Castigul net din vanzarea activelor este de 52,6 mil lei, iar investitiile in valori mobiliare au fost de 57,4 mil lei (23% raportat la tinta 2017). Valoarea totala a activelor administrate a fost de 1.836 mil lei, in crestere cu 17% fata de S1 2016.

Procesul investitional se deruleaza pe coordonatele strategiei definite pentru portofoliile de active, respectiv:

  • Crestere pentru portofoliul Detineri Majoritare - abordare de tip “private equity” in cadrul unor detineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);
  • Recalibrare pentru portofoliul CORE- portofoliul listat ce ofera lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentand principalul generator de venituri;
  • Restructurare pentru portofoliul SELL – continuare restructurare/vanzare a portofoliului de actiuni “istoric”.

In acord cu aceasta strategie, expunerea in economia reala prin investitii de tip private equity in sectoarele performante din Romania, reprezinta raspunsul la necesitatea generarii de randamente superioare pentru actionari. Dezvoltarea portofoliului “Detineri Majoritare” constituie principalul obiectiv, in acord cu “Declaratia de Politici Investitionale 2014 – 2018” si “Programul de activitate 2017”. Cresterea valorii acestui portofoliu poate fi determinata de implementarea unor proiecte in cateva sectoare de activitate, dezvoltarea actualelor proiecte sau a unor afaceri noi, direct sau prin intermediul unor companii specializate. Cercetarea si procesul investitional se concentreaza pe domeniile cu potential de crestere demonstrat, cum sunt sectorul agricol, imobiliare, servicii sociale etc.

La data raportului (03.08.2017) se inregistreaza evolutii pozitive semnificative in dezvoltarea urmatoarelor proiecte principale derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:

  • Proiectul imobiliar “Baba Novac Residence” dezvoltat de “Tesatoriile Reunite SA” Bucuresti – a inceput construirea ansamblului rezidential compus din 6 blocuri cu 363 apartamente si 436 locuri parcare (subterane si supraterane). In paralel, se desfasoara operatiunea de pre-sale, inregistrandu-se, pana la aceasta data, un numar de 42 de rezervari semnate, cu o valoare a avansurilor aferente de  600.000 euro.
  • Proiectul Ferma Afine dezvoltat de Agrointens SA – a fost aprobat si se afla in curs de implementare proiectul privind extindere investitiei Ferma Afine. Astfel, au fost achizitionate noi terenuri in comuna Vistea (5 ha) si comuna Mandra (44 ha). Prin aceasta extindere suprafata totala a  terenurilor incluse in acest proiect a ajuns la 75 ha (17 ha - plantatii existente; 45  ha  - in curs de infiintare plantatii noi).

2. Disponbilitate Raport CA S1 2017

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2017, informam investitorii ca incepand cu data de 03.08.2017, ora 18:30, vor fi puse la dispozitie:

  • “Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent semestrului I 2017”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul nr. 1/2006 si Norma 39/2015;
  • “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017”.

www.sifm.ro/Raportari periodice/2017 precum si in link-ul de mai jos.

Director General           

Claudiu Doros  

Control Intern

Michaela Puscas