Rezultate financiare semestrul 1 2017

M MedLife S.A.

Nr. 7/9.08.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 09.08.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Semestrial aferent primului semestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2017) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 09.08.2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Semestrial aferent primului semestru al exercitiului financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, Raportul Semestrial aferent primului semestru 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : [email protected]

 

 

Mihail Marcu

Director General

REZULTATE FINANCIARE SEMESTRIALE LA 30 IUNIE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017

   

 Perioada de 6 luni incheiata la

 

Variatie

Iunie 30,

2017

 

Iunie 30,

 2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

301.087.792

 

233.838.443

 

28,8%

Alte venituri operationale

 

9.324.821

 

431.793

 

2059,6%

   

 

 

 

 

 

VENITURI OPERATIONALE

310.412.613

234.270.236

 

32,5%

   

 

 

 

 

 

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(292.544.346)

 

(223.212.372)

 

31,1%

   

 

 

 

 

 

PROFIT OPERATIONAL

 

17.868.267

 

11.057.864

 

61,6%

   

 

 

 

 

 

Costul finantarii

 

(7.715.892)

 

(7.298.884)

 

5,7%

Alte cheltuieli financiare

 

(730.982)

 

(671.607)

 

8,8%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

(8.446.874)

 

(7.970.491)

 

6,0%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

9.421.393

 

3.087.373

 

205,2%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(3.020.245)

 

(1.165.394)

 

159,2%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT NET

6.401.148

1.921.979

 

233,0%

   

 

 

 

 

 

Proprietarilor Grupului

 

3.865.494

 

923.506

 

318,6%

Intereselor care nu controleaza

 

2.535.654

 

998.472

 

154,0%

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2016

   

 Iunie 30,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

 

 

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE

425.881.734

375.364.713

 

13,5%

   

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

97.659.938

 

90.754.747

 

7,6%

   

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

523.541.672

 

466.119.460

 

12,3%

 

 

 

 

 

 

M_20170809084801_S1-2017-Raport-RO.pdf M_20170809084801_H1-2017-Report-EN.pdf 08391