Rezultate financiare semestrul 1 2017

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Rezultate financiare semestrul I 2017

La data de 30 iunie 2017, profitul net al societatii a atins valoarea de 40.394 mii lei, fiind cu 9% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent.

In primele 6 luni ale anului 2017, cifra de afaceri a inregistrat o scadere cu 0,6% fata de 6 luni 2016.Veniturile totale din transport au fost diminuate cu suma de 2.436 mii lei ca urmare a scaderii cantitatilor transportate cu 246 mii tone fata de cantitatile transportate in semestrul I 2016. Aceasta situatie s-a datorat inchiderii rafinariei Lukoil Ploiesti pentru efectuarea reviziei tehnologice, in perioada 25.02.2017-05.04.2017, pe de o parte, si a scaderii cantitatilor transportate pentru OMV Petrom pe subsistemul de tara.

Cheltuielile de exploatare realizate in primele 6 luni 2017 au inregistrat o descrestere cu 1,7% fata de nivelul din perioada similara a anului 2016 (156.667 mii lei 6 luni 2017 de la 159.450 mii lei 6 luni 2016).

In primele 6 luni ale anului 2017, EBITDA a crescut cu 8,1% (5.089 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent. Evolutia EBITDA la 6 luni a fost sustinuta in principal de imbunatatirea controlului costurilor operationale ,care au dus la economii in suma de 4.740 mii lei fata de 6 luni 2016, dar si de cresterea amortizarii cu aproximativ 2 000 mii lei.

EBIT a inregistrat o crestere cu 7% fata de primele 6 luni 2016, atingand valoarea de 45.936 mii lei 2017 fata de 42.805 mii lei semestrul I 2016.

Profit brut

Profitul inainte de impozit a inregistrat o crestere de 7,2% fata de 6 luni 2016 (47.837 mii lei de la 44.629 mii lei).

Rezultatul financiar inregistrat in semestrul I 2017 a fost pozitiv (1.901 mii lei).

Rezultate financiare

Indicatori (mii lei)

6 luni 2017

6 luni 2016

variatie %

trim 2 2017

trim 2 2016

variatie %

Cifra de afaceri neta

186.314

187.481

-0,6%

95,253.

93.708

1,6%

Venituri exploatare

202.604

202.255

0,2%

103.295

101.445

1,8%

Cheltuieli exploatare

156.667

159.450

-1,7%

79.502

79.737

-0,3%

EBITDA

68.217

63.128

8,1%

34.983

31.094

12,5%

Profit exploatare (EBIT)

45.937

42.805

7,3%

23.793

21.708

9,6%

Profit financiar

1.901

1.824

4,2%

953

684

39,3%

Venituri totale

204.524

204.135

0,2%

104.258

102.167

2,0%

Cheltuieli totale

156.687

159.506

-1,8%

79.512

79.775

-0,3%

Profit brut (EBT)

47.837

44.629

7,2%

24.746

22.392

10,5%

Impozit profit

7.443

7.584

-1,9%

3.901

3.791

2,9%

Profit net

40.394

37.045

9,0%

20.844

18.601

12,1%

Director General

ILASI Liviu

Director Economic

TOADER Sanda