Rezultate financiare semestrul I 2016

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SERVICIUL DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004, va transmitem alaturat Raportul SIF Banat-Crisana pentru semestrul I 2016, care cuprinde urmatoarele documente:

1.Raportul administratorilor SIF Banat-Crisana pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016 ce contine informatiile precizate in Anexa 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

2.Situatii Financiare interimare simplificate la 30 iunie 2016 intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare – neauditate;

3.Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SIF Banat-Crisana;

4.Activul net la 30 iunie 2016 (anexa 16 cf. Regulamentului 15/2004);

5.Situatia detaliata a investitiilor la 30 iunie 2016 (anexa 17 cf. Regulamentului 15/2004);

6.Comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului semestrial.

Bogdan-Alexandru Dragoi, Presedinte, Director General

Octavian Avramoiu, Vicepresedinte, Director General Adjunct

Stefan Doba, Director Economic

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI