Rezultate financiare trim 1

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 15 mai 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat – Rezumat al rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2017

 

Rezultate in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent, cauzate in principal de tarife de transport diminuate.

Segmentul operatiunilor cu profit permis: EBITDA in scadere cu 24% de la 210 mil lei la 159 mil lei pe fondul realizării unor venituri mai mici cu 5% si a costurilor operationale aferente activitatii in crestere cu 26%.

Segmentul operatiunilor de tip profit zero: EBIT pozitiv de 11 mil lei fata de o pierdere de 12 mil lei impactat de cresterea veniturilor de la 407 mil lei in trimestrul I 2016 la 793 mil lei in trimestrul I 2017.

Costurile operationale aferente activitatii au inregistrat valori in crestere prin comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent 783 mil lei fata de 420 mil lei.

Analizand indicatorii operationali se observa ca productia livrata in retea, consumul extras din retea si exportul de energie electrica au inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada a anului precedent.

 

U.M.

T1 2017

T1 2016

Financiar

 

 

 

 

ACTIVITĂTI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

14,60

14,02

▲4%

Venituri totale

[mil lei]

332

348

▼5%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

18,68

20,94

   ▼ 11%

Venituri din transport

[mil lei]

299

317

▼6%

EBITDA

[mil lei]

159

210

  ▼24%

Amortizare

[mil lei]

78

82

▼4%

EBIT

[mil lei]

81

129

  ▼37%

ACTIVITĂTI PROFIT ZERO

 

 

 

 

EBIT

 

11

(12)

 ▲186%

TOATE ACTIVITĂTILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

91

116

▼22%

Profit net

[mil lei]

71

99

▼28%

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

Consum

TWh

15,1

14,7

▲3%

Productie

TWh

16,6

15,5

▲7%

Export net

TWh

2

1,7

  ▲18%

 

Raportul va fi disponibil incepand cu data de 15 mai 2017.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte,

respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului