Rezultate financiare trim 1 2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. LA 31 MARTIE 2017

(perioada 01.01.2017 - 31.03.2017)

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 pentru perioada de 3 luni incheiata la 31.03.2017

Data raportului

10 mai 2017

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 269 201020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / secretariat@romgaz.ro

Cod unic de inregistrare

14056826

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

J32/392/2001

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Numar de actiuni

385.422.400, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori Londra (GDR-uri)

 

ROMGAZ IN CIFRE

Realizarea unor marje ale profitului net (37,79%), EBIT (44,69%) si EBITDA (59,92%), confirma mentinerea a unei profitabilitati ridicate a activitatii societatii.

Comparativ cu perioada similara a anului precedent, performantele societatii sunt net superioare chiar pe fondul diminuarii productiei de gaze naturale cu cca.3%.

Rezultate financiare relevante

*milioane lei*

T1 2016

T4 2016

T1 2017

Δ T1         (%)

Indicatori principali

2015

2016

Δ ‘16/’15 (%)

1.363,5

1.010,3

1.497,5

9,8

Cifra de afaceri (CA)

4.052,7

3.411,9

-15,8

1.316,3

 989,3

1.390,3

5,6

Venituri

4.315,9

3.816,8

-11,6

706,3

 627,2

716,1

1,4

Cheltuieli

2.847,1

2.536,1

-10,9

610,0

 362,1

674,2

10,5

Profit brut

1.468,8

1.280,7

-12,8

120,7

 51,3

108,3

-10,3

Impozit pe profit

274,6

256,1

-6,7

489,3

 310,9

565,9

15,7

Profit net

1.194,3

1.024,6

-14,2

602,6

 358,1

669,3

11,1

EBIT

1.425

1.259

-11,6

722,8

 312,6

897,3

24,1

EBITDA

2.218

1.570

-29,2

1,3

 0,81

1,47

15,7

Profit pe actiune (EPS) (lei)

3,10

2,66

-14,2

35,9

30,77

37,79

5,3

Rata profitului net (% din CA)

29,5

30,0

+1,7

44,2

35,44

44,69

1,1

Rata EBIT (% din CA)

35,2

36,9

+4,8

53,0

30,94

59,92

13,0

Rata EBITDA (% din CA)

54,7

46,0

-15,9

6.313

6.246

6.220

-0,4

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.356

6.246

-0,2

 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

Societatea a incheiat Trimestrul 1 al anului 2017 in crestere fata de trimestrul precedent,  profitul net fiind mai mare cu 82,0%, EBIT cu 86,9% si EBITDA cu 187%. De asemenea, performantele primului trimestru al anului 2017 sunt superioare perioadei similare a anului trecut. Ratele indicatorilor raportati la cifra de afaceri au inregistrat valori in crestere atat comparativ cu trimestrul anterior, cat si fata de Trimestrul 1 al anului 2016, ceea ce confirma mentinerea unei profitabilitati ridicate a activitatii societatii.

 

Rezultate operationale

T1 2016

T4 2016

T1 2017

Δ T1/T4 (%)