Rezultate financiare trim 1 2017

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Rezultate financiare trimestriale la 31 martie 2017

In primele 3 luni ale anului 2017, profitul net al societatii a atins valoarea de 19.550 mii lei, fiind cu 6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent.

La 31.03.2017 veniturile din exploatare au scazut cu 1,5% fata de trimestrul I 2016. Diminuarea veniturilor totale din transport cu suma de 3.472 mii lei s-a datorat scaderii cantitatilor transportate cu 257 mii tone fata de cantitatile transportate in trimestrul I 2016. Aceasta scadere s-a datorat in principal inchiderii rafinariei Lukoil Ploiesti urmare a reviziei tehnologice efectuate in perioada 25.02.2017-31.03.2017.Veniturile din serviciile de transport titei, gazolina si condensat detin o pondere 90,4% in totalul veniturilor din exploatare.

Cheltuielile de exploatare realizate in primele 3 luni 2017 au inregistrat o descrestere cu 3,2% fata de nivelul din perioada similara a anului 2016 (77.165 mii lei 3 luni 2017 de la 79.713 mii lei 3 luni 2016).

In primele 3 luni ale anului 2017, EBITDA a crescut cu 3,7% (1 200 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent.Evolutia EBITDA la 3 luni a fost sustinuta in principal de imbunatatirea controlului costurilor operationale (exclusiv amortizarea), a caror reducere cu 3,9% (2.700 mii lei) a compensat impactul nefavorabil in contul de profit si pierdere al reducerii veniturilor din exploatare cu 1,5% (1.500 mii lei), ca urmare a diminuarii cererii de transport pe subsistemul tara cu 40 mii tone (scadere cu 4,2%) si pe subsistemul import cu 217 mii tone (scadere cu 25,2%)

EBIT a inregistrat o crestere cu 5% fata de primele 3 luni 2016, atingand valoarea de 22.144 mii lei 2017 fata de 21.097 mii lei trimestrul I 2016.

Profit brut

Profitul inainte de impozit a inregistrat o crestere de 3,8% fata de 3 luni 2016 (23.091 mii lei de la 22.237 mii lei).

Rezultatul financiar inregistrat in trimestrul I 2017 a fost pozitiv (948 mii lei), dar in descrestere cu 16,9% fata de anul precedent, determinat de scaderea veniturilor din dobanzi cu 17,4% .

Rezultate financiare

Indicatori

(mii lei)

3 luni 2017

3 luni 2016

variatie %

Cifra de afaceri neta

91.061

93.773

-2,9%

Venituri exploatare

99.309

100.810

-1,5%

Cheltuieli exploatare

77.165

79.713

-3,2%

EBITDA

33.234

32.034

3,7%

Profit exploatare (EBIT)

22.144

21.097

5,0%

Profit financiar

948

1.140

-16,9%

Venituri totale

100.266

101.968

-1,7%

Cheltuieli totale

77.175

79.731

-3,2%

Profit brut (EBT)

23.091

22.237

3,8%

Impozit profit

3.542

3.793

-6,6%

Profit net

19.550

18.444

6,0%

Rezultatele financiate la 31 martie 2017 si primele 3 luni ale anului 2016 nu sunt auditate.

Versiunea integrala a Raportului Trimestrial privind activitatea economico-financiara a CONPET S.A. pentru perioada incheiata la data de 31 martie 2017 este disponibila pentru actionari, investitori si public atat in format fizic, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr.1-3. jud. Prahova, precum si pe pagina oficiala de internet www.conpet.ro, la sectiunea Relatia cu investitorii/ Raportari/ Rapoarte periodice, accesand link-ul http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-periodice/.

Totodata, raportul sus mentionat poate fi consultat si accesand linkul de mai jos:

Director General

ing. Liviu Ilasi

Director Economic

ec. Sanda Toader