Rezultate financiare trim 1 2017

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Grupul Electrica – Rezultate Trimestrul I 2017

inclusiv situatiile financiare interimare consolidate simplificate la 31 martie 2017

 

T1 2017 comparativ cu T1 2016:

·   Cantitatea totală de energie electrică distribuită de operatorii de distribuţie din cadrul Grupului Electrica a inregistrat o creștere de 3,9%, generată de creșterea cererii

·   Cantitatea totală de energie electrică vandută de Electrica Furnizare a scăzut cu 4,7%, pe fondul liberalizării pieței

·  Grupul Electrica a inregistrat o pierdere operaţională, in primul trimestru din 2017, in valoare de 46,9 milioane lei, cauzată in cea mai mare măsură de creșterea abruptă a prețului de achiziție a energiei, pe parcursul primului trimestru.

 

Cătălin Stancu, Director General Electrica SA: “Așa cum s-a semnalat public incă din luna ianuarie, condițiile meteo extreme au crescut cererea de energie electrică şi, in acelaşi timp, au afectat mai multe tehnologii de producere a energiei şi au determinat dezechilibre majore in piața de energie la inceputul acestui an. Aceste dezechilibre au influențat, cum era de așteptat, costurile cu achiziția de energie și, implicit, rezultatele financiare inregistrate in primele trei luni din 2017. Nivelurile record atinse de prețurile energiei electrice tranzacționate pe piețele centralizate, precum și numeroasele notificări de denunțare a contractelor de furnizare incheiate prin platformele centralizate, pe fondul absenței unor mecanisme adecvate de reglare a pieței, au afectat atat operatorii de distribuție, cat și furnizorii de ultimă instanță.

In mod responsabil, in toată această perioadă dificilă, ne-am respectat angajamentele și am luat toate măsurile pentru diminuarea impactului asupra consumatorilor casnici și a celor non-casnici, beneficiari ai serviciului universal, asumandu-ne costurile mai mari cu achiziția energiei. Considerăm insă că sunt necesare mecanisme clare și eficiente de prevenire a unor potențiale situații similare, astfel incat să fie asigurată protejarea atat a consumatorului final, cat şi a companiilor ce activează in mediul reglementat.

Suntem pregătiți și luăm in mod activ toate măsurile ca această situație excepțională să aibă un impact minim asupra rezultatelor financiare ale Grupului, prin accelerarea programelor de reducere a costurilor şi prin adaptarea strategiei de optimizare la condiţiile pieţei, astfel incat rezultatele la final de an să fie in linie cu așteptările investitorilor”.

 

Rezultate

financiare

T1 2017

(milioane lei)

T1 2016

 (milioane lei)

Δ %

Venituri operationale

1.444

1.517

-4,9%

Cheltuieli operationale

1.491

1.347

+10,6%

EBITDA

50

258

-80,7%

Profit operational

-47

170

-

Rezultat net Grup

-51

142

-

Rezultat net atribuibil actionarilor Electrica

-41

118

-

 

Situaţiile financiare consolidate interimare simplificate intocmite in conformitate cu IFRS-EU pentru primele trei luni ale anului 2017 pot fi accesate, in romană şi in engleză, in format electronic, pe pagina de internet a societăţii la următoarele linkuri:

 

 

https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/raportari-interimare/,

respectiv

https://www.electrica.ro/en/investors/results-and-reports/interim-results/

 

Precum şi in linkul de mai jos: