Rezultate Financiare Trim 1 2017

M MedLife S.A.

Nr. 3/15.05.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent primului trimestru 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

 


 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016

   

 Perioada de 3 luni incheiata la

 

Variatie

Martie 31,

2017

 

Martie 31,

 2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

146,920,533

 

116,196,891

 

26.4%

Alte venituri operationale

 

7,663,147

 

204,422

 

3648.7%

   

154,583,680

 

116,401,313

 

32.8%

VENITURI OPERATIONALE

 
             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(144,611,105)

 

(109,360,096)

 

32.2%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

9,972,575

 

7,041,217

 

41.6%

             

Costul finantarii

 

(3,387,628)

 

(3,739,884)

 

-9.4%

Alte cheltuieli financiare

 

(528,813)

 

1,484,005

 

-135.6%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(3,916,441)

 

(2,255,879)

 

73.6%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

6,056,134

 

4,785,338

 

26.6%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1,819,858)

 

(1,118,503)

 

62.7%

   

4,236,276

 

3,666,835

 

15.5%

REZULTAT NET

 
             

Proprietarilor Grupului

 

2,357,871

 

2,903,882

 

-18.8%

Intereselor care nu controleaza

 

1,878,405

 

762,953

 

146.2%

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

   

 Martie 31,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

388.091.276

 

375.364.713

 

3,4%

ACTIVE IMOBILIZATE

 
             

ACTIVE CIRCULANTE

 

93.503.971

 

90.754.747

 

3,0%

             

TOTAL ACTIVE

 

481.595.247

 

466.119.460

 

3,3%

             
   

144.528.267

 

145.300.339

 

-0,5%

DATORII CURENTE

   
             
   

225.380.841

 

213.144.255

 

5,7%

DATORII PE TERMEN LUNG

   
             

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

14.655.982

 

14.655.982

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

384.565.090

 

373.100.576

 
+1.23% Maxim: 33.2000 Minim: 32.2000
Simbol M
Bid / Ask: 33.0000 / 33.4000
Bid / Ask Vol.: 1,163 / 82
Data/Ora: 09/13/2019 6:00:01 PM
Ultimul preț: 33.0000
Var: 0.4000
Var: 1.23
Preț deschidere: 32.6000
Preț maxim: 33.2000
Preț minim: 32.2000
Preț mediu: 32.9000
Data/Ora: 09/13/2019 5:50:00 PM
Maximul ultimelor 52 de săptămâni: 34.0000
Minimul ultimelor 52 de săptămâni: 24.0000