Rezultate financiare trim 1 2017

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3861/15.05.2017

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in primele trei luni ale anului 2017

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 31.03.2017 un profit net de 3,16 milioane lei, in creștere cu 1,7 milioane lei față de perioada similară a anului 2016, respectiv un profit inainte de impozitare de 4,70 milioane lei, mai mare cu 2,65 milioane decat profitul bugetat pentru primele trei luni ale anului 2017.

Veniturile nete din exploatare la 31.03.2017 inregistrează valoarea de 8,95 milioane lei, fiind cu 1,17 milioane lei mai mari comparativ cu primele trei luni ale anului 2016.

Cheltuielile operaționale inregistrate la data de 31.03.2017 insumează 4,25 milioane lei, fiind cu 0,13 milioane lei mai mari comparativ cu primele trei luni ale anului 2016.

Datoriile Societății la finele trimestrului I 2017 insumează 70,09 milioane lei, fiind cu 3,46 milioane lei mai mici faţă de cele inregistrate in aceeași perioadă a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele trimestrului I 2017 au valoarea de 944,58 milioane lei, in creștere cu 81,88 milioane lei faţă perioada similară a anului precedent.

Activele totale deţinute de Societate la data de 31.03.2017, evaluate in conformitate cu procedura internă pusă de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.014,67 milioane lei, in creștere cu 78,25 milioane lei, respectiv cu 8,35 % faţă de valoarea inregistrată in aceași perioadă a anului precedent.

Activul net la data de 31.03.2017, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 944,58 milioane lei (0,4324 lei / acțiune), comparativ cu activul net la data de 30.03.2016, care a inregistrat valoarea de 862,80 milioane lei (0,3950 lei / acțiune).

Raportul trimestrial la data de 31.03.2017, conținand situaţiile financiare interimare simplificate, situația activelor și datoriilor și situația detaliată a investițiilor, poate fi consultat incepand cu data de 15 mai 2017, ora 18:30, astfel:

· pe website-ul societății, www.siftransilvania.ro, la Secțiunea „Informații pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice”

· pe website-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro și

· la sediul societăţii, Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Acționariat.

Mihai Fercală

Președinte Executiv/ Director General

Iulian Stan

Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct

Diana Vereș

Director Economic