Rezultate financiare trim 1-2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se prezinta astfel:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat Trim. I 2016

Realizat Trim. I 2017

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

464.846

638.662

37%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

17.523

46.982

168%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

7.300

7.421

2%

4.

Venituri financiare

6.982

11.075

59%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

261.275

266.633

2%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

15.573

43.138

177%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

7.300

7.421

2%

8.

Cheltuieli financiare

2.135

4.152

94%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

210.367

382.795

82%

· din exploatare

205.520

375.873

83%

· din activitatea financiara

4.847

6.922

43%

10.

Impozitul pe profit

37.871

62.662

65%

11.

PROFITUL NET

172.496

320.133

86%

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 37% fata de realizarile din trimestrul I 2016, inregistrandu-se o crestere de 173.815 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 2% fata de trimestrul I 2016, nivelul acestora fiind cu 5.357 mii lei mai mare.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 2.017 mii lei pe seama cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

Comparativ cu realizarile trimestrului I 2016 profitul brut realizat in trimestrul I 2017 este mai mare cu 82%, respectiv cu 172.428 mii lei.

Raportul Trimestrial la 31 martie 2017 este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul ASF nr. 1/2006 si cuprinde informatii financiare neauditate.

Versiunea integrala a acestuia este pusa la dispozitia publicului astfel:

· pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa http://new.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-investitori/raportari_trimestriale/2017

· la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

Director General

Petru Ion Vaduva