Rezultate financiare trim 1 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:     Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 15 mai 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2018

 

Raportarea include:

-       Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in trimestrul 1 2018

-       Situatiile financiare interimare separate neauditate simplificate la data de 31 martie 2018

 

Segmentul operatiunilor cu profit permis: cresterea cantitatii tarifate in T1 2018 comparativ cu T1 2017 nu a atenuat efectul scaderii cu 10% a tarifului mediu de transport, dar si cresterea preturilor de achizitie a energiei electrice pe piata angro pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport, influentand negativ EBITDA.

Segmentul operatiunilor cu profit zero: rezultat pozitiv de 27 mil lei fata de profitul de 11 mil lei inregistrat in aceeasi perioada a anului  precedent, evolutia pozitiva din 2018 fiind determinata de cresterea tarifului mediu aprobat de ANRE pentru aceste servicii cu un procent de 6% si de cresterea cantitatii de energie livrata cu un procent de 3%.

Informatii financiare selectate sunt disponibile mai jos.

 

U.M.

T1 2018

T1 2017

Financiar

 

 

 

 

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

    15,0

   14,6

▲3%

Venituri totale

[mil lei]

     300

    332

  ▼10%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

16,85

18,68

   ▼ 10%

Venituri din transport

[mil lei]

272

299

▼9%

EBITDA

[mil lei]

130

159

  ▼18%

Amortizare

[mil lei]

76

78

▼4%

EBIT

[mil lei]

55

81

  ▼32%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

27

11

  ▲155%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

82

91

   ▼11%

Profit net

[mil lei]

68

71

    ▼4%

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

Consum

TWh

15,6

15,1

▲3%

Productie

TWh

16,8

16,6

▲2%

Export

TWh

 1,7

 2,0

  ▼15%

 

Raportul este disponibil incepand cu data de 15 mai 2018.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv  in linkul de mai jos

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

Adrian Constantin RUSU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat