Rezultate financiare trim 1 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Principalii indicatori economici si financiari realizati in trimestrul I 2018 comparativ cu trimestrul I 2017 se prezinta astfel:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat Trim. I 2017

Realizat Trim. I 2018

Modificari

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

638.662

535.496

-16%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

46.982

72.328

54%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

7.421

16.354

-120%

4.

Venituri financiare

11.075

8.129

-27%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

266.633

258.095

-3%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

43.138

72.328

68%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

7.421

16.354

120%

8.

Cheltuieli financiare

4.152

2.875

-31%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

382.795

282.655

-26%

· din exploatare

375.873

277.401

-26%

· din activitatea financiara

6.922

5.254

-24%

10.

Impozitul pe profit

62.662

46.050

-27%

11.

PROFITUL NET

320.133

236.605

-26%

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 16% fata de realizarile din trimestrul I 2017, inregistrandu-se o scadere de 103.166 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 3% fata de trimestrul I 2017, nivelul acestora fiind cu 8.538 mii lei mai mic.

Comparativ cu realizarile la trimestrul I 2017 profitul brut realizat la trimestrul I 2018 este mai mic cu 26%, respectiv cu 100.140 mii lei.

Raportul Trimestrial la 31 martie 2018 este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul ASF nr. 1/2006 si cuprinde informatii financiare neauditate.

Versiunea integrala a acestuia este pusa la dispozitia publicului astfel:

§ pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa : http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

§ la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

§ In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

Director General

Sterian Ion