Rezultate financiare trim 1 2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A S.N.G.N. ROMGAZ S.A. LA DATA DE 31 MARTIE 2018

(perioada 01.01.2018 - 31.03.2018)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 pentru perioada de 3 luni incheiata la 31.03.2018

Data raportului

15 mai 2018

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 269 201020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod unic de inregistrare

14056826

Cod LEI

2549009R7KJ38D9RW354

Numar de inregistrare la ORC

J32/392/2001

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Numar de actiuni

385.422.400, cu o valoare nominala de 1 leu

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

 

 

ROMGAZ IN CIFRE

Realizarea unor marje ale profitului net (33,81%), EBIT (39,56%) si EBITDA (50,67%), confirma mentinerea unei profitabilitati ridicate a activitatii societatii.

Comparativ cu perioada similara a anului precedent, performantele societatii au fost influentate de diminuarea cantitatilor de gaze naturale livrate, pe fondul reducerii consumului de gaze naturale la nivel national, precum si ca urmare a reducerii livrarilor de energie electrica, pe fondul unei ierni calduroase, a hidraulicitatii crescute si a perioadelor cu productie eoliana, coroborata cu preturile mici.

 

Rezultate financiare relevante

*milioane lei*

T1 2017

T4 2017

T1 2018

Δ T1

(%)

Indicatori principali

2016

2017

Δ ‘17/’16 (%)

1.497,5

1.343,5

1.482,3

-1,02

Cifra de afaceri (CA)

3.411,9

4.585,2

34,4

1.390,3

1.544,1

1.406,4

1,16

Venituri

3.816,8

4.786,0

25,4

721,1

763,7

808,7

12,15

Cheltuieli

2.536,1

2.604,9

2,7

669,2

780,4

597,7

-10,68

Profit brut

1.280,7

2.181,2

70,3

108,3

109,7

96,5

-10,90

Impozit pe profit

256,1

326,4

27,5

560,9

670,7

501,2

-10,64

Profit net

1.024,6

1.854,7

81,0

664,2

773,7

586,4

-11,71

EBIT

1.258,6

2.158,8

71,5

892,2

914,9

751,1

-15,81

EBITDA

1.569,6

2.707,7

72,5

1,5

1,7

1,3

-13,33

Profit pe actiune (EPS) (lei)

2,66

4,8

80,5

37,45

49,9

33,81

-9,72

Rata profitului net (% din CA)

30,0

40,45

34,8

44,36

57,6

39,56

-10,82

Rata EBIT (% din CA)

36,9

47,08

27,6

59,58

68,1

50,67

-14,95

Rata EBITDA (% din CA)

46,0

59,05

28,4

6.220

6.198

6.157

-0,7

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.246

6.198

-0,8

 

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

 

Rezultate operationale

T1 2017

T4 2017

T1 2018

Δ T1/T4 (%)

Indicatori principali

T1 2017

T1 2018

Δ T1

(%)

1.333,0

1.406

1.364,1

-3,0

Gaz metan extras (mil.mc)

1.333,0

1.364,1

2,3

98

83

101

21,7

Redeventa petroliera (mil.mc)

98

101

2,5

1.672

1.393

1.635

17,4

Productie condensat (tone)

1.672

1.635

-2,2

611,4

398,3

287,3

-27,89

Productie energie electrica (GWh)

611,4

287,3

-53,0

1.167,5

537,0

1.098,2

104,5

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.167,5

1.098,2

-5,9

502,5

121,8

298,5

145,1

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

502,5

298,5

-40,6

 

Productia de gaze naturale inregistrata in primul trimestru al anului 2018 a fost de 1.364,1 mil.mc, cu 2,3% mai mare decat cea inregistrata in perioada similara a anului precedent. Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile in care:

? importul de gaze naturale a crescut, in T1 2018 Romania importand o cantitate de 8,3 TWh, cu 14% mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2017;

? din stocurile de gaze ale Romgaz aflate in depozitele subterane s-a extras cu 11,9 TWh mai putin decat in aceeasi perioada a anului 2017.

Consumul de gaze naturale estimat[1] la nivel national pentru T1 2018 a fost de 49,77 TWh, cu 1,05% mai mic decat cel inregistrat in T1 2017 (50,3 TWh), din care aprox.8,33 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenta de 41,44 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 18,46 TWh, ceea ce reprezinta 37,09% din consumul national si 42,45% din consumul acoperit cu gaze din intern. Cota de piata a Romgaz a scazut cu 2,5% fata de cota de piata inregistrata in T1 2017.

La nivelul Trimestrului 1 2018, pe fondul unei ierni calduroase, a preturilor mici si a neangajarii pe Piata de Echilibrare datorata hidraulicitatii crescute si a perioadelor cu productie eoliana, energia electrica emisa a fost cu 52,8% mai mica fata de perioada similara a anului trecut. Cota de piata la nivelul primului trimestru din 2018 a fost de 1,64%, conform datelor Transelectrica.

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial T1 2018 (perioada ianuarie – martie 2018) si Situatiile financiare individuale interimare (neauditate) pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.

 [1] Consumul este estimat din cauza faptului ca rapoartele ANRE legate de piata gazelor naturale sunt la data raportului doar la nivelul lunii mai 2017 astfel ca, s-au folosit date estimate sau deduse in relatie cu cele cunoscute cu un grad mai mare de certitudine..