Rezultate financiare trim 1 2018

M MedLife S.A.

Nr. 29/15.05.2018

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru 2018 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2018.

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent primului trimestru 2018 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

Mihail Marcu

Director General