Rezultate financiare trim 1 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Principalii indicatori economici si financiari realizati in trimestrul I 2019 comparativ cu trimestrul I 2018 se prezinta astfel:

*mii lei*

Nr. crt.

Denumirea

Realizat Trim I 2018

Realizat Trim I 2019

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

527.946

472.980

-10%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

72.328

103.961

44%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

16.354

150.176

818%

4.

Venituri financiare

8.129

22.687

179%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

250.545

255.737

2%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

72.328

103.961

44%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

16.354

150.176

818%

8.

Cheltuieli financiare

2.875

10.909

279%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

282.655

229.021

-19%

 

· din exploatare

277.401

217.243

-22%

 

· din activitatea financiara

5.254

11.778

124%

10.

Impozitul pe profit

46.050

37.634

-18%

11.

PROFITUL NET

236.605

191.388

-19%

 

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 10% fata de realizarile din trimestrul I 2018, inregistrandu-se o scadere de 54.966 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 2% fata de trimestrul I 2018, nivelul acestora fiind cu 5.192 mii lei mai mare.

Comparativ cu realizarile la trimestrul I 2018 profitul brut realizat la trimestrul I 2019 este mai mic cu 19%, respectiv cu 53.634 mii lei.

Raportul Trimestrial la 31 martie 2019 este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neauditate.

Versiunea integrala a acestuia este pusa la dispozitia publicului astfel:

· pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa :

https://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare?field_tip_raportare_targetid=22&field_data_value%5Bmin%5D=&field_data_value%5Bmax%5D=

· la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

· In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

 

Director General

Sterian Ion