Rezultate financiare trim 1 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 13.05.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, incepand cu data de 14 mai 2019, ora 08:00, dupa cum urmeaza:

 

-          in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

-          in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Rezultate Financiare 2019 (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2019 include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019;

-          Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019.

 

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019, SNN a obtinut un profit net de 219.285 mii lei in crestere cu 23,9% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere de 42,9%, iar EBITDA o crestere de 25,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 18,7%, influentate de cresterea cu 22,9% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

Indicator

[Mii RON]

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019

(neauditat)

Perioada de 3 luni incheiata la 31

martie 2018

(neauditat, retratat)

Variatie

Productie (GWh)*

2.742

2.714

1,0%

Venituri din exploatare, din care:

678.007

571.008

18,7%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

665.436

541.245

22,9%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(255.394)

(235.273)

8,6%

EBITDA

422.613

335.735

25,9%

Depreciere si amortizare

(136.392)

(135.503)

0,7%

EBIT

286.221

200.232

42,9%

Rezultat financiar net

(17.479)

19.939

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(49.457)

(43.173)

14,6%

Profit net

219.285

176.998

23,9%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

***Extras din Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019.

 

Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 25,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 18,7%, influentate de cresterea cu 22,9% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

 

Veniturile din exploatare au crescut cu 18,7%, determinate de cresterea cu 23,5% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vanduta in trimestrul I al anului 2019 fata de pretul mediu ponderat din trimestrul I al anului 2018, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 similar cu cantitatea totala vanduta in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018 (scadere cu doar 0,6%).

 

Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a crescut cu 9%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 18% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU) a scazut cu 44%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mic cu 58% (pret fara Tg).

 

De asemenea, in perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019, Societatea a vandut aproximativ 0,1% din energie pe piata reglementata (Societatea nu a vandut energie pe piata reglementata in perioada de trei luni incheiate la 31 martie 2018), la pret reglementat.

 

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in trimestrul I al anului 2019

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 2.978.865 MWh in trimestrul I al anului 2019.

 

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata reglementata

3.100

0,1%

189,51

587.481

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU), din care:

2.740.092

99,7%

242,29

663.907.130

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU, PC - OTC si contracte de furnizare

2.472.958

90,0%

241,11

596.253.284

- Vanzari pe PZU

267.134

9,7%

253,26

67.653.846

Dezechilibre pozitive pe PE*)

5.728

0,2%

204,84

1.173.305

Total vanzari Trimestrul I 2019

2.748.920

100%

242,16

665.667.916

*) Nota: 17.748 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Pe piata reglementata, SNN a vandut in trimestrul I al anului 2019 o cantitate reprezentand 0,1% din energia vanduta, in baza deciziei ANRE nr. 326/25.02.2019, la pretul reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in trimestrul I al anului 2019 o cota procentuala de 90% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in trimestrul I al anului 2019 a fost de 241,11 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 18,3% fata de pretul mediu inregistrat in trimestrul I al anului 2018, de 203,86 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 martie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

 

 

Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU) precum si pe PE este de 2.748.920 MWh (aprox. 10% din energia vanduta), cu 0,62% peste programul de vanzari, de 2.731.878 MWh (dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 0,58% mai mica fata de cantitatea de energie electrica vanduta in aceeasi perioada a anului 2018.

 

Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda (7,4 mii MWh) este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea integrala a obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata de pe PE.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din trimestrul I al anului 2019 sunt de 665.667.916 lei (din care 17.748 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,16% fata de veniturile bugetate pentru trimestrul I al anului 2019 si respectiv mai mari cu 22,82% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in trimestrul I al anului 2019, este de 242,29 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in trimestrul I al anului 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU si PZU), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 248,32 lei/MWh. In trimestrul I al anului 2018, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 196,29 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

 

  1. Gradul de realizare al investitiilor la sfarsitul trimestrului I al anului 2019

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2019 este de 256.548 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program avizat de Consiliul de Administratie SNN si care urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 20 mai 2019.

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2019, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

La 31 martie 2019, gradul de realizare valorica a programului de investitii a fost de 6,6%, in crestere fata de aceeasi perioada a anului 2018 (3,5%) la o valoare anuala a programului de investitii de 256.548 mii lei (2018: 244.867 mii lei).  

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

 

 

Cosmin Ghita             

                                                                                               

Director General