Rezultate financiare trim 1 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

COMUNICAT DE PRESA

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2019 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 15.05.2019, orele 0830, la adresa de internet:

 http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/tr1/tr1.html

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2019 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2019 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

S.I.F. OLTENIA S.A. va transmite Raportul Trimestrial la data de 31.03.2019 la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0251-419.335, 0251-419.347.

 

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Presedinte /Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitateintern