Rezultate financiare trim 1 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 31 MARTIE 2019 (perioada 01.01.2019 - 31.03.2019)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art.67) si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.13), pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019

Data raportului

15 mai 2019

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 374 401020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

14056826

Numar de inregistrare la ORC

J32/392/2001

Cod LEI

2549009R7KJ38D9RW354

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor

385.422.400, cu o valoare nominala de 1 leu; actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru actiuni si SNGR – pentru GDR-uri

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

 

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2019 o cifra de afaceri de 1.713,1 mil.lei, in crestere cu 15,57%, respectiv 230,8 mil.lei, comparativ cu cea realizata in primul trimestru al anului 2018.

Profitul net de 541,9 mil.lei a fost mai mare cu 16,26%, respectiv 75,8 mil.lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior.

Profitul net consolidat pe actiune (EPS) a fost de 1,4 lei.

Marjele realizate ale profitului net consolidat (31,6%), EBIT consolidat (36,8%) si EBITDA consolidat (52,2%) confirma mentinerea unei profitabilitati ridicate a activitatii Grupului.

Consumul de gaze naturale estimat[2] la nivel national pentru T1 2019 a fost de 48,5 TWh, cu aproximativ 3% mai mic decat cel inregistrat in T1 2018.

Productia de gaze naturale a crescut cu 4,8%, respectiv 65,9 mil.mc, de la 1.364,1 mil.mc in T1 2018 la 1.430,0 mil.mc in T1 2019.

Ca urmare a perioadelor de indisponibilizare a grupurilor energetice pe fondul realizarii lucrarilor la noua centrala, energia electrica emisa a fost cu 42,11% mai mica fata de perioada similara a anului trecut (170,8 GWh vs 287,3 GWh).

 

Rezultate financiare consolidate relevante

                                                                                                                *milioane lei*

T1 2018 retratat*)

T4 2018

T1 2019

Δ T1         (%)

Indicatori principali

2017 retratat*)

2018

Δ ‘18/’17 (%)

1.482,3

1.559,6

1.713,1

15,57

Cifra de afaceri (CA)

4.585,2

5.004,2

9,14

1.407,1

1.531,2

1.684,4

19,71

Venituri

4.786,0

5.048,8

5,49

845,9

1.164,7

1.089,8

28,71

Cheltuieli

2.667,7

3.464,3

29,86

0,8

0,6

1,4

75,00

Cota parte din rezultatul asociatilor

1,4

0,6

-57,14

561,2

367,5

641,8

14,36

Profit brut

2.119,8

1.585,2

-25,22

95,1

27,8

99,9

5,05

Impozit pe profit

316,1

219,0

-30,72

466,1

339,7

541,9

16,26

Profit net

1.803,6

1.366,2

-24,25

550,0

354,2

630,8

14,70

EBIT

1.853,0

1.531,9

-17,33

706,2

673,9

894,0

26,59

EBITDA

2.405,5

2.240,0

-6,88

1,2

0,86

1,4

16,67

Profit pe actiune (EPS) (lei)

4,79

3,54

-26,10

31,4

21,78

31,6

0,64

Rata profitului net (% din CA)

34,0

27,3

-19,71

37,1

22,71

36,8

-0,81

Rata EBIT (% din CA)

40,4

30,6

-24,26

47,6

43,2

52,2

9,67

Rata EBITDA (% din CA)

52,46

44,8

-14,60

6.157

6.214

6.162

0,08

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.198

6.214

0,26

 

*) In anul 2018, Grupul a modificat voluntar politica contabila privitoare la recunoasterea costurilor cu lucrarile de seismica, geologice, geofizice si alte operatiuni similare. Conform noii politici, aceste costuri se recunosc drept cheltuiala in momentul in care sunt efectuate. Anterior, acestea erau recunoscute ca active necorporale de explorare. Informatiile aferente perioadelor trecute au fost retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta. De asemenea, Grupul a modificat in anul 2018 modul de calcul al provizionului pentru dezafectarea sondelor, inlocuind costul mediu al capitalului cu dobanda aferenta titlurilor de stat pe 10 ani ca rata de actualizare a datoriei, pentru a se alinia la practica din industrie. In plus, in anul 2018 Grupul a reanalizat amortizarea pernei de gaze inregistrate ca mijloc fix si a concluzionat ca aceasta nu trebuia amortizata; corectia a afectat si perioadele anterioare, acestea fiind retratate, pentru a asigura comparabilitatea cu perioada curenta. Informatiile aferente trimestrului 4 al anului 2018 prezentate nu au fost retratate pentru a reflecta corectia pernei de gaze; valoarea estimata a amortizarii pe trimestru este de 2,3 milioane lei, rezultatul trimestrului 4 2018 prezentat mai sus fiind mai mic cu aceasta suma. Mai multe informatii in legatura cu aceste retratari sunt prezentate in situatiile financiare consolidate ale anului 2018.

 

Rezultate operationale

T1   2018

T4  2018

T1  2019

Δ T1/T4 (%)

Indicatori principali

T1 2018

T1 2019

Δ T1 (%)

1.364,1

1.411,0

1.430,0

1,3

Gaze naturale extrase (mil.mc)

1.364,1

1.430,0

4,8

101

104

103

-1,2

Redeventa petroliera (mil.mc)

101

103

2,2

1.635

2.589

4.934

90,5

Productie condensat (tone)

1.635

4.934

201,8

287,3

414,5

170,8

-58,7

Productie energie electrica (GWh)

287,3

170,8

-40,5

1.098,2

819,0

884,9

8,0

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.098,2

884,9

-19,4

298,5

119,6

222,5

86,0

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

298,5

222,5

-25,5

 

 

Productia de gaze naturale inregistrata in primul trimestru al anului 2019 a fost de 1.430 mil.mc, cu 4,8% mai mare decat cea inregistrata in perioada similara a anului precedent.

Nivelul  ridicat de productie inregistrat in trimestrul 1 2019 a fost sustinut de:

u  valorificarea la maxim a potentialului zacamantului Caragele prin finalizarea unor lucrari de investitii pentru extinderea infrastructurii productive si conectarea sondelor la aceasta infrastructura;

u  continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zacaminte mature de gaze care a dus la anularea declinului de productie pe aceste zacaminte;

u  efectuarea de operatii de reparatie si interventie in sonde in urma carora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante;

u  relocarea de capacitati de comprimare pentru optimizarea procesului de exploatare a  unor zacaminte de gaze naturale.

Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile in care:

? importul de gaze naturale s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel ca in T1 2018, Romania importand o cantitate estimata de 9,3 TWh;

? din stocurile de gaze ale Romgaz aflate in depozitele subterane s-a extras cu 1,2 TWh mai putin decat in aceeasi perioada a anului 2018.

Consumul de gaze naturale estimat[3] la nivel national pentru T1 2019 a fost de 48,5 TWh, cu aproximativ 3% mai mic decat cel inregistrat in T1 2018, din care aprox.9,33 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenta de 39,2 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 17,63 TWh, ceea ce reprezinta 36,36% din consumul national si 43,48% din consumul acoperit cu gaze din intern. Cota de piata a Romgaz a scazut cu 2,7% fata de cota de piata inregistrata in T1 2018.

 

 

Versiunea completa a Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 31 martie 2019 (perioada ianuarie – martie 2019) si Situatiile financiare consolidate interimare simplificate (neauditate) pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2019 sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.

 [1] Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz, si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).

[2] Consumul este estimat din cauza faptului ca la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piata gazelor naturale aferente lunilor februarie si martie 2019.

[3] Consumul este estimat din cauza faptului ca la data raportului ANRE nu a publicat rapoartele legate de piata gazelor naturale aferente lunilor februarie si martie 2019.