Rezultate financiare trim. 1 2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 4308/15.05.2019

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania la 31.03.2019

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 31.03.2019 un profit net de 19,65 milioane lei (respectiv un profit inainte de impozitare de 20,70 milioane lei), in crestere cu 12,42 milioane lei fata de perioada similara a anului 2018.

Veniturile nete din exploatare la 31.03.2019 inregistreaza valoarea de 25,37 milioane lei, fiind cu 12,47 milioane lei mai mari comparativ cu perioada similara a anului 2018.

Cheltuielile operationale inregistrate la data de 31.03.2019 insumeaza 4,67 milioane lei, fiind cu 0,05 milioane lei mai mari comparativ cu trimestrul l al anului 2018.

Datoriile totale ale Societatii la finele trimestrului I 2019 insumeaza 80,57 milioane lei, fiind cu 5,70 milioane lei mai mici fata de cele inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele trimestrului I 2019 au valoarea de 1.029,83 milioane lei, in crestere cu 1,18 milioane lei fata perioada similara a anului precedent.

Activele totale detinute de Societate la data de 31.03.2019, evaluate in conformitate cu procedura interna pusa de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.110,40 milioane lei, in scadere cu 4,53 milioane lei, fiind cu 0,41 % mai mici fata de valoarea inregistrata in aceasi perioada a anului precedent.

Activul net la data de 31.03.2019, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 1.036,82 milioane lei (0,4795 lei / actiune), comparativ cu activul net la data de 31.03.2018, care a inregistrat valoarea de 1.028,65 milioane lei (0,4719 lei / actiune).

Raportul trimestrial la data de 31 martie 2019 este disponibil incepand cu data de 15 mai 2019, ora 18:00, pe website-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro (Sectiunea Informatii pentru investitori/Rapoarte/Raportare periodica) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la adresa www.bvb.ro. De asemenea, raportul trimestrial va fi pus la dispozitia celor interesati la sediul societatii din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/

Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/

Director General Adjunct

Diana Veres

Director Economic

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate