Rezultate financiare trim 3

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 14.11.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul trimestrial pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 13 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

 

Raportul trimestrial pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2018;

-          Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018.

 

I.       Performanta financiara

 

In perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, SNN a obtinut un profit net de 320.996 mii lei.

 

Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din Situatiile financiare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018.   

 

 

 

Indicator

[Mii RON]

Perioada de 9 luni incheiata la 30

septembrie 2018

(neauditat)

Perioada de 9 luni incheiata la 30

septembrie 2017

(neauditat, retratat)

Variatie

Productie (GWh)*

7.640

7.760

-1,55%

Venituri din exploatare, din care:

1.574.294

1.401.689

12,31%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

1.519.372

1.366.427

11,19%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(776.293)

(696.193)

11,51%

EBITDA

798.001

705.496

13,11%

Depreciere si amortizare

(416.129)

(404.903)

2,77%

EBIT

381.872

300.593

27,04%

Rezultat financiar net

17.996

(3.861)

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(78.872)

(46.542)

69,46%

Profit net

320.996

250.190

28,30%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 

Principalii factori care au contribuit la rezultatele din perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 comparativ cu perioada similara a anului trecut sunt:

 

·      Cresterea cu 13% a EBITDA fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 12%, influentate de cresterea cu 11% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

·      Liberalizarea completa a pietei energiei electrice din Romania, incepand cu 1 ianuarie 2018, comparativ cu perioada similara a anului 2017 cand SNN a vandut 7% din energia vanduta la un pret reglementat.

·      Cresterea cantitatii de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale cu 18% fata de perioada similara a anului trecut, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 22% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU si PI) a scazut cu 27%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mic cu 16% (pret fara Tg).

·      Cresterea cheltuielilor din exploatare cu 11,51% fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul cresterii cheltuielilor cu personalul, in conformitate cu strategia de resurse umane a SNN de atragere si retentie a fortei de munca inalt calificate.

·      Diferentele nete de curs valutar au influentat pozitiv rezultatul net, astfel ca in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 s-au inregistrat venituri financiare nete, in timp ce in aceeasi perioada a anului anterior s-au inregistrat cheltuieli financiare nete.

 

    II. Productia de energie electrica

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 8.330.941 MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (din care 2.917.829 MWh in trimestrul III al anului 2018); din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 691 mii MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (din care 247 mii MWh in trimestrul III al anului 2018).

 

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 7.640.217 MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018, fata de aceeasi perioada a anului 2017 (7.760.368 MWh), reprezentand o scadere de 1,55%; in trimestrul III al anului 2018 cantitatea de energie electrica produsa si livrata in SEN a fost de 2.670.946 MWh, in scadere cu 0,88% fata de nivelul inregistrat in trimestrul III al anului 2017 de 2.694.681 MWh.

 

Factorul de utilizare a puterii instalate, inregistrat de fiecare unitate operationala din cadrul CNE Cernavoda in trimestrul III al anului 2018, precum si cumulat de la inceperea exploatarii comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996, Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) pana la 30 septembrie 2018, a fost dupa cum urmeaza:

 

Unitatea CNE Cernavoda

Cumulat

Semestrul I

2018

Iulie

2018

August

2018

Septembrie

2018

Cumulat

2018

Cumulat de la punerea in exploatare comerciala

Unitatea 1

78,78%

93,87%

94,36%

95,29%

84,08%

90,47%

Unitatea 2

98,62%

97,44%

95,95%

85,49%

96,74%

94,46%

 

Valoarea mai mica a factorului de utilizare a puterii instalate la Unitatea 1 CNE Cernavoda reflecta influenta opririi planificate cu o durata efectiva de 786 ore, inregistrata incepand cu data de 2 mai 2018 ora 10:53 si care s-a finalizat in data de 4 iunie 2018 ora 05:02.

 

III. Vanzarea de energie electrica si evolutia preturilor

 

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

7.837.801

99,7%

194,03

1.520.763.474

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU si contracte de furnizare

6.466.401

82,2%

198,28

1.282.182.239

- Vanzari pe PZU si PI

1.371.400

17,5%

173,97

238.581.235

Dezechilibre pozitive pe PE*)

25.215

0,3%

149,82

3.777.770

Total vanzari perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018

7.863.016

100%

193,89

1.524.541.244

*) Nota: 349.218 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza

aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016, Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 sunt de 1.524.541.244 lei (din care 349.218 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016, Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 1,3% fata de veniturile bugetate pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 si respectiv mai mari cu 10,91% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara PE), rezultat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018, este de 194,03 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU si PZU), calculate in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 194,10 lei/MWh. In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 173,80 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 o cota procentuala de 82,2% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 a fost de 198,28 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 21% fata de pretul mediu inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, de 163,54 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,34 lei/MWh pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 conform Ordin ANRE nr.27/22.06.2016; 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 septembrie 2018 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

 

Pe piata spot (PZU si PI), in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 17,5% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 23,8% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2017. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 a fost de 173,97 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 207,48 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017.

 

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2018 este de 244.867 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 3/02.03.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Structura programului de investitii al SNN pentru anul 2018, precum si gradul de realizare la 30 septembrie 2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat

(01.01 - 30.09)
[mii RON]

Grad de realizare

(01.01 - 30.09)
(%)

2018

244.867

116.626

47,6%

2017

231.593

61.836

26,7%

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/inlocuire a unor sisteme, din considerente de natura economica – reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite cu impact pozitiv asupra eficientei, sau din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului).

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2018, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

In analiza gradului valoric trebuie luat in considerare faptul ca acesta poate diferi de gradul de realizare fizic; astfel, daca un proiect de investitii a fost finalizat cu succes, gradul de realizare fizic este de 100% insa gradul de „realizare” valoric poate fi subunitar, respectiv mai mic de 100%, daca proiectul a fost implementat la un cost mai mic decat sumele bugetate; aceste economii reprezinta beneficii pentru societate, deoarece aceleasi rezultate se obtin cu resurse mai mici.

 

Pentru orice detalii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: [email protected].  

 

 

 

Cosmin Ghita

Director General