Rezultate financiare trim 3 2016

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 15.11.2016

Raport conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:  

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Punerea la dispozitie a Raportului Consiliului de Administratie (CA) pentru trim. III 2016.

 

1. Sinteza Raport CA T3 2016

 

Rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova la finele T3 2016 si obiectivele perioadei urmatoare sunt in acord cu “Declaratia de politici investitionale 2014 – 2018 si “Programul de activitate 2016”, aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor.

 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate detine ponderea principala, de 69,1% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate se mentine relativ la acelasi nivel de 13,3% ca si in perioada corespunzatoare din 2015, pe fondul reorientarii politicii investitionale in conditiile de piata date si in acord cu hotararile Adunarilor Generale in cadrul carora actionarii au luat nota de stadiul implementarii Strategiei multianuale 2014 – 2018 si au aprobat “Programul de activitate 2016”. 

 

S-au mentinut sectoarele financiar (44%) si energetic (15,4%) ca sectoare principale in structura portofoliului listat, raportat la valoarea totala a activelor. In acelasi timp, a continuat procesul de reducere a numarului de participatii din portofoliu, consemnandu-se exitul in cazul a 3 emitenti din portofoliul istoric si cresterea expunerii per emitent, astfel incat sa determinam in mod direct influente pozitive asupra performantei portofoliului. 

 

Performanta financiara

Profitul net inregistrat la T3 2016 este de 131 mil lei (138% raportat la prevederile BVC 2016). Castigul net din vanzarea activelor este de 58 mil lei, iar investitiile in valori mobiliare au fost de 124 mil lei (50% raportat la tinta 2016). Valoarea totala a activelor administrate a fost de 1.675 mil lei, in crestere cu 10% fata de T3 2015.

 

Procesul investitional

SIF Moldova considera ca expunerea in economia reala prin investitii de tip private equity in sectoarele performante din Romania, reprezinta raspunsul la necesitatea generarii de randamente superioare pentru actionari, in contextul diminuarii continue a randamentelor din pietele monetare si de actiuni sau de crestere a volatilitatii in aceste piete. In acest context, dezvoltarea portofoliului “Detineri Majoritare” constitue principalul obiectiv, in acord cu “Declaratia de Politici Investitionale 2014 – 2018” si “Programul de activitate 2016”. Cresterea valorii acestui portofoliu poate fi determinata de implementarea de proiecte in cateva sectoare de activitate, dezvoltarea actualelor proiecte sau a unor afaceri noi, direct, prin intermediul unor companii specializate. Cercetarea si procesul investitional se concentreaza pe domeniile cu potential de crestere demonstrat, cum sunt sectorul agricol, hotelier si imobiliare. Cadrul de operationalizare al acestor societati este conceput prin majorari graduale de capital.

 

Pe masura dezvoltarii proiectelor de investitii, se are in vedere atragerea de resurse financiare complementare din piata financiara si de capital, de la alti investitori specializati in domeniul/sectorul respectiv. Investitiile selectate asigura crearea de valoare pe termen mediu-lung (3 – 10 ani) prevazut in “Strategia investitionala” (document conform cerintelor AFIA/FIA) prin randamente superioare principalilor indici ai pietei de capital.

 

Propriile analize si evaluari ale proiectelor in curs ne indreptatesc sa credem ca impactul final al acestora asupra performantelor SIF Moldova se va incadra in termenii prognozati si aprobati de actionari. 

 

2. Disponbilitate Raport CA T3 2016

 

In conformitate cu calendarul  de comunicare financiara 2016, informam investitorii ca incepand cu data de 15.11.2016, ora 18:30, vor fi puse la dispozitie Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA aferent trim. III 2016, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 297/2004, Reg. CNVM nr.1/2006 si Norma ASF nr. 39/2015,  impreuna cu informatiile financiare cu scop special pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016 (www.sifm.ro/Raportari periodice/2016).

 

Informatiile financiare cu scop special sunt intocmite de catre Societate in conformitate cu criteriile de recunoastere, masurare si evaluare conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”), cu exceptia IFRS 10 “Situatii financiare consolidate” si IAS 27 “Situatii financiare individuale”, si cu Norma ASF 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

Presedinte Director General

Costel Ceocea

 

Control Intern

Michaela Puscas